Seznam predavateljev in naslov predstavitve:

Uvodne razprave in predstavitve

 • Trajnostni turizem kot razvojna priložnost za gospodarstvo Slovenije (Eva Štravs Podlogar, MGRT)
 • Slovenija: Zelena. Aktivna. Zdrava destinacija.(mag. Nataša Hočevar, Slovenska turistična organizacija)
 • Krožni poslovni modeli in turizem (Goran Novković, GZS)
 • Razvojne priložnosti – partnerstva za Slovenijo kot zeleno destinacijo (dr. Sonja Sibila Lebe, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor)
 • Zeleni turizem: tržna vrednost, potencial in izzivi (dr. Emil Juvan, Turistica)
 • Kaj je zeleno in kdo je zelen v turizmu? (dr. Janez Bogataj)
 • Okoljski znaki in nalepke – zanesljiva in učinkovita informacija za potrošnika, turista? (Tatjana Orhini Valjavec, MOP)
 • Kmetijstvo z dopolnilnimi dejavnostmi na podeželju, ponudba in zeleni turizem (Tadeja Kvas Majer, MKGP)

.

Primeri prakse

 • Naravni turistični produkt na lokalnem območju in povezanost ključnih deležnikov (Anka Lipušček Miklavič, Mlekarna Planika)
 • Lokalna skupnost – butična turistična zgodba z identiteto v občini Podčetrtek (Peter Misja, Občina Podčetrtek)
 • Izkušnje turističnih društev v Zeleni shemi slovenskega turizma (Karmen Grebenc Burger, Turistična zveza Slovenije)
 • Zeleni hotel v urbanem okolju (Urška Malovrh, Hotel Park)
 • Lokalna pridelava in predelava na podeželju ter oskrba urbanega okolja (Denis Ploj, Zadruga Dobrina)
 • Predstavitev projekta Biodiverziteta – umetnost življenja (Marjana Hönigsfeld Adamič, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, in dr. Davorin Tome, Nacionalni inštitut za biologijo)
 • Izvedba multimedijskega ozaveščevalnega projekta za vode (Jelena Petkovič, Vecronia d.o.o.)
 • Financiranje zelenih programov (Natalija Stošicki, SID banka)

.

Predstavitve s 5. Zelenega foruma si lahko prenesete na svoj računalnik s te povezave .


Foto utrinki