Predstavitve

Seznam predavateljev in naslov predstavitve:

 • Uroš Vajgl, Ministrstvo za okolje in prostor: S trajnostno mobilnostjo do okoljskih in podnebnih ciljev
 • dr. Franjo Štiblar, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani: Razvoj infrastrukture v Sloveniji
 • Jelka Žekar, Mestna občina Ljubljana: Ljubljana: Z učinkovitimi ukrepi na področju trajnostne mobilnosti do gospodarske uspešnosti
 • Mateja Šepec Jeršič, Blanka Koron, Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Ljubljana: Participativno načrtovanje ukrepov trajnostne mobilnosti
 • mag. Matjaž Vrčko, Ministrstvo za infrastrukturo: Strategija razvoja prometa v RS – prenos tovora na železnice kot velik izziv
 • dr. Peter Verlič, Prometni Institut Ljubljana d.o.o.: Prednostni ukrepi in rešitve za večji prevoz tovora po železnici
 • Sebastjan Šik, Luka Koper: Razvoj koprskega pristanišča je odvisen od razvoja železniških povezav z zaledjem
 • Robert Sever, GZS – Združenje za promet: Nujnost modernizacije železniške infrastrukture – priložnost za preusmeritev tovora iz cest na železnice
 • Andrej Klobasa, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije: Kako izboljšati položaj prevoznikov v Sloveniji?
 • Marjan Bezjak, F.A.Maik d.o.o.: Primer dobre prakse: Intermodalni transport z režimom hlajenja ali ogrevanja prikolic
 • dr. Marta Svoljšak Jerman, predsednica Sekcije trajnostna mobilnost CER: Električna mobilnost in ostale oblike mobilnosti z alternativnimi energenti 
 • Tadeja Kovačič, Eko sklad j. s.: Spodbude Eko sklada za električna vozila
 • doc. dr. Matevž Obrecht, Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru: Kaj si slovenski vozniki želijo v razvoju elektromobilnosti?
 • Luka Ambrožič, Elaphe Propulsion Technologies Ltd.: Primer dobre prakse: Prispevek visoko-tehnoloških podjetij za prihodnost mobilnosti
 • Simon Čretnik, Društvo za električna vozila Slovenije: Uporaba električnih vozil v praksi – izkušnje uporabnikov

Predstavitve s 4. Zelenega foruma si lahko prenesete na svoj računalnik s te povezave.