Predstavitve

Seznam predavateljev in naslov predstavitve:

 • mag. Vanesa Čanji - Zelena razvojna reforma - nova razvojna paradigma Sloveniji
 • mag. Mateja Vraničar - Zelena proračunska in davčna reforma
 • mag. Tanja Bogataj - Prehod v zeleno gospodarstvo in okoljski cilji
 • mag. Tanja Strniša - Ali je reformirana skupna kmetijska politika bolj zelena
 • Vida Ogorelec - (Ne)trajnostni okoljski davki in subvencije
 • dr. Vlasta Krmelj - Energetska učinkovitost in gospodarska rast
 • Marjan Mačkošek - Jeklo v krožnem gospodarstvu
 • Aleksander Mervar - Elektroenergetika in zelena rast slovenskega gospodarstva
 • Igor Milavec - Položaj in razvojne priložnosti lesnopredelovalne industrije
 • dr. Bruno Dujič - Trendi v razvoju in uporabi lesnih produktov
 • dr. Aleš Ugovšek - Evropski projekt WINTHERWAX - priložnost za preboj lesne industrije
 • Jure Fišer - Reciklažna panoga pred zatonom ali pred rastjo
 • dr. Peter Verlič - Železniški promet - prednost v razvojni strategiji
 • Marjana Dermelj - Finančna perspektiva 2014-2020
 • Roman Rojc - Vloga SID banke pri spodbujanju projektov trajnostnega razvoja
 • dr. Bogomir Kovač - Zelena razvojna reforma - kdo je prvi na potezi


Predstavitve s 3. Zelenega foruma si lahko prenesete na svoj računalnik na tej povezavi.

Oglejte si še foto utrinke.