Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Zeleni forum: Slovenija kot ekoregija v EU – razvoj z manj izgubami materialov in energije

  • Učinkovito ravnanje z viri
  • Konkretni projekti krožnega gospodarstva
  • Nova razvojna paradigma Slovenije
  • Obzorje 2020 – priložnosti za nov razvojni preboj in Partnerski sporazum z EU

Crta-crtkana-daljsa

V medijih:

 Delo (petek, 25. 4. 2014): Slovenija naj bo prva zelena regija v Evropi

 Delo (petek, 9. 5. 2014): Programi in stretegije so, izvedbe pa ni

Crta-crtkana-daljsa

8.30 – 9.00: Registracija udeležencev

9.00 – 9.30: Pozdravni nagovori

- Uvodni nagovor mag. Vanese Čanji, direktorice Fit medie

- Pozdravni nagovor Andreje Kert, državne sekretarke v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

- Video nagovor dr. Janeza Potočnika, evropskega komisarja za okolje

- Pozdravni nagovor mag. Andreje Jerina, državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje


9.30 – 11. 00: 
Panel: Krožno gospodarstvo - razvoj z manj izgubami materialov in energije z razpravo, ki jo povezuje urednik Zelene Slovenije Jože Volfand

- Upcycling, naslednji korak v evoluciji recikliranih plastičnih materialov
(dr. Manica Ulčnik Krump, Interseroh)

- Uporaba reciklatov in biorazgradljivih materialov v proizvodnji in komunikacija s kupci
(Laura Rednak, Plastika Skaza)

- Odpadek iz biomase kot surovina in energetski vir (primer utekočinjenega lesa)
(Matjaž Kunaver, Kemijski inštitut)

- Bioindustrija v krožnem gospodarstvu Slovenije
(Mateja Dermastia, Polimat)

- Izrabljena motorna vozila kot odpadek ali surovinska baza
(Franci Lenart, Ekomobil)

- Možnosti za razvoj zelenih tehnologij v Sloveniji in partnerski sporazum z EU
(Franko Nemac, APE)

- Potenciali in ukrepi za razvoj Slovenije z manj energije
(dr. Marta Svoljšak, Petrol)

- Uporaba industrijskih odpadkov v gradbeništvu
(dr. Andraž Legat, Zavod za gradbeništvo)

- Naložbe v razvoj reciklažne industrije – materiali iz OEEO
(Jure Fišer, Gorenje Surovina)

- Projektni predlog Trajnostni park Istra
(Janez Matos, Ekologi brez meja)

11.00 – 11.30: Odmor

11.30 – 12.20: Predstavitev projektov z razpravo

- Upcycling, naslednji korak v evoluciji recikliranih plastičnih materialov
(dr. Manica Ulčnik Krump, Interseroh)

- Odpadek iz biomase kot surovina in energetki vir (primer utekočinjenega lesa)
(Matjaž Kunaver, Kemijski inštitut)

- Sonaravni energetski sistem Slovenije - nov energetki koncept
(dr. Peter Novak, Energotech)

12.20 – 14.30: Okrogla miza: Slovenija – ekoregija, nova razvojna vizija


Sodelujejo: dr. Janko Jamnik (Kemijski inštitut), dr. Jadran Lenarčič (Institut Jožef Stefan), dr. Andraž Legat (ZAG), mag. Marjana Dermelj (Služba Vlade za razvoj in kohezijsko politiko), Robert Žerjal (Letrika), Brigita Šarc (Dinos), Štefan Bertoncelj (Domel), Andrej Andoljšek (Telekom), mag. Sabina Koleša (MGRT, Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo), Uroš Vajgl (MKO, Sektor za okolje in podnebne spremembe).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Sodelujejo: gospodarstvo, znanost, nosilci gospodarske politike, okoljske in izobraževalne inštitucije, civilna iniciativa in drugi.

Udeležba na forumu je brezplačna, nujna prijava.

Kdaj: sreda, 7. maj 2014, od 9.-14.30. ure
Kje: Kristalna palača, BTC City Ljubljana

Crta-crtkana-daljsa

Organizator:
Zelena Slovenija     Fit media

Zelena Slovenija® Fit media d. o. o., Kidričeva 25, 3000 Celje | tel.: 03/ 42 66 700
e: info@zelenaslovenija.si | www.zelenaslovenija.si | www.fitmedia.si

Crta-crtkana-daljsa

Glavni sponzor:

Interseroh-logo


Crta-crtkana-daljsa

Sponzorji:
Gorenje-Surovina-logo    BTC-logo    Vivapen logo

Crta-crtkana-daljsa

Medijski sponzor:

Delo-logo

Crta-crtkana-daljsa

Sponzorji pogostitve:

Goricki-raj-logotip    ekomesnine_logo    Spar