Trajnostna mobilnost: moda, potreba ali nuja?

dr. Vlasta Krmelj

Trajnostna mobilnost po več letih postaja vedno bolj resničnost in ne le ideja okoljevarstvenikov. Vsak posameznik vedno bolj razume, da sta hoja in kolesarjenje zdrava za telo, povečujeta zbranost in vplivata na večjo delovno učinkovitost. Všeč nam je, da se parkirišča umikajo in nastajajo trgi, namenjeni posedanju, igranju, druženju. Z odstranitvijo parkirišč postanejo ulice namenjene ljudem in novim poslovnim priložnostim. Dokaz za to imamo v Ljubljani in drugih slovenskih mestih.  Veseli smo več dreves in zelenih površin v mestu, ki nam dajejo svež zrak in prijetno senco. Letošnji vročinski valovi so nam pokazali, da smo kljub velikemu znanju, ki ga premore človeštvo, izredno ranljivi in proti naravi nemočni. Vedno več slišim komentarjev ljudi, da jim avto ali avtobus, ki pelje mimo in se njegov izpuh vidi in voha še nekaj minut, ko vozila več ne vidijo, ni všeč, jih moti, ker slabo vpliva na njihovo zdravje. Prihajamo torej v obdobje, kjer čisto vozilo postaja norma in človek, ki gre na avtobus ni več samo tisti, ki si avta ne more privoščiti. Tudi človek na kolesu v mestu ni več samo športni navdušenec.


Avtobusi_na_čisto_gorivo_-_stisnjen_zemeljski_plin_(CNG)
Avtobusi na stisnjen zemeljski plin (CNG) v Mestni občini Maribor.


Družba je človeku in okolju prijazno mobilnost sprejela za dejstvo in s tem ustvarila potrebo. Ta potreba ni samo modna muha, saj znanstvene in strokovne ter laične razprave potrjujejo pozitivne vplive trajnostne mobilnosti. V zadnjih tednih smo v javnosti zasledili kar nekaj novih pobud na temo trajnostne mobilnosti. Evropska komisija je predstavila iniciativo za čiste avtobuse (Clean bus initiative), ki bo spodbujala mesta in države ter jim pomagala pri prehodu na čista vozila javnega potniškega prometa. Tudi Maribor se je letošnje poletje pridružil mestom, kjer delujejo sistemi tako imenovanega »Car sharinga« - samopostrežne izposoje električnih avtomobilov.  Projekt Avant2Go, ki ga vodi Avant Car skupaj z Zavarovalnico Sava in Mestno občino Maribor, predstavlja enega izmed zelo uspešnih ukrepov trajnostne mobilnosti v mestih.

Elektrini_avtomobil
Električni avtomobil

Osebni avtomobili se vedno bolj razvijajo in porabijo vedno manj goriva ter posledično emitirajo v okolje vedno manj nevarnih in človeku škodljivih snovi. Vendar pa uporabljamo vedno več avtomobilov. Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) je bilo konec leta 2016 v Sloveniji za 2 % več registriranih osebnih vozil kot leta 2015. V Sloveniji imamo že 523 avtomobilov na 1000 ljudi. Skoraj vsako gospodinjstvo ima dva avtomobila. To pomeni, da smo velik del boljše energetske učinkovitosti novega avta že porabili, saj dva avtomobila porabita več energije kot eden. Tudi vedno več poti opravljamo z osebnim vozilom. Tako je končna bilanca in primerjava izpred nekaj let takšna, da se vsako leto uvozi in porabi več pogonskih goriv. Po podatkih Energetske bilance RS se v letu 2016 predvideva kar 5 % večji uvoz dizelskega goriva.

Ker predstavljajo stroški osebnega vozila tudi veliko finančno breme, vključujoč vse z avtom povezane stroške – gorivo, vzdrževanje, registracija, parkirnine, cestnine, zavarovanja in še kaj bi se našlo, je razmišljanje o varčevanju pri avtomobilih postalo že zelo nujno. Po podatkih SURS smo v letu 2015 v  Sloveniji  porabili  za osebno mobilnost kar 16 % sredstev od vseh izdatkov gospodinjstev. Povprečen mesečni strošek za mobilnost je znašal 399 EUR. Zaradi navedenih dejstev nam novi projekti, kot je izposoja vozil, koles, električna vozila in avtobusi na čistejši pogon prinašajo veliko koristi.  Zadovoljna sem, da nam »modne smernice« pri prevozih narekujejo dejanja, pomenijo napredek v smeri kvalitetnejšega in bolj zdravega življenja.

----------

Vlasta-Krmelj

Dr. Vlasta Krmelj je direktorica Energetske agencije za Podravje. Je doktorica tehničnih znanosti s področja kemijske tehnologije, Evropski energetski manager, licenciran strokovnjak za izdajo energetskih izkaznic. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj na področju varovanja okolja, podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja in evropskih projektov, s poudarkom na trajnostni energiji in mobilnosti, finančnem inženiringu in vodenju projektov. Od leta 2006 je vodila več kot 20 EU projektov na področju trajnostne energije in mobilnosti. Je podpredsednica združenja FEDARENE - Evropskega združenja agencij in regij za energijo in okolje za področje mobilnosti ter članica znanstvenega sveta pri konferenci Svetovni dnevi trajnostne energije v Welsu v Avstriji.

______

Seznam vseh prispevkov