Eko tim in njegova priložnost v podjetju

Zlatka Poličar

Živimo v času, ko pogosto govorimo o ekologiji, trajnosti in odgovornosti do okolja. Otroci se z odgovornim ravnanjem do okolja spogledujejo že v vrtcu, osnovnošolci pa okoljsko odgovornost praviloma dobro poznajo in jo tudi živijo.

Kako okoljsko odgovornost širiti v podjetju?

Ena izmed možnosti je ustanovitev Eko tima. Njegovo poslanstvo je, da ponese okoljsko razmišljanje in odgovornost med vse zaposlene. Eko tim ima nešteto možnosti za uspešno delovanje in lepe priložnosti, da podjetju prinese krasne okoljske rezultate.

Člani Eko tima so zaposleni, ki se za sodelovanje v njem odločijo prostovoljno ali zaposleni, ki delajo na delovnih mestih, kjer s svojim delom posredno ali neposredno vplivajo na okolje. Sodelovanje v Eko timu odpira priložnosti, da člani tima poleg svojega dela posežejo tudi na druga področja. Imajo možnost pridobiti nova znanja in izkušnje, lahko se vključijo v razne projekte in spoznajo nove ljudi. Odprejo se jim novi izzivi in cilji, dosežejo večjo proaktivnost in  samoiniciativnost.

Ponudijo se jim tudi večkratne priložnosti za organizacijo internih okoljskih dogodkov, h katerim vabijo svoje sodelavce. Lahko se povežejo z zunanjimi partnerji in se priključijo nacionalnim organiziranim okoljskim akcijam, kar jim omogoča sklepanje novih poznanstev in sledenje aktualnim okoljskim usmeritvam.

Dan Zemlje
Dan zemlje, 22. april – okoljska akcija zasaditve dišavnic v podjetju.

Velike priložnosti za izboljšave se pokažejo znotraj obstoječih procesov v podjetju. Prav je, da je Eko tim vključen v nabavo materialov, načrtovanje novih produktov, sklepanju pogodb z dobavitelji in v ostala področja podjetja. Omogočena mu mora biti možnost izražanja svojega mnenja glede na eko vidik. Nemalokrat Eko tim-ovci določene podrobnosti vidijo drugače kot ostali, saj je njihov poudarek na ekološkem vidiku. Dobra komunikacija med udeleženci pogosto pripelje do racionalnejše odločitve.

Večja energetska učinkovitost, manjša poraba papirja, zmanjševanje nastajanja odpadkov, manjša poraba goriva, obnovljivi viri energije, električna vozila, digitalizacija in še mnogo drugega so priložnosti Eko tima, da poišče prave rešitve in poti, ki zagotavljajo boljše okoljske učinke in finančne prihranke.

Učinkovita interna komunikacija je pogoj, da v podjetju okoljska zavest zaživi v celoti. Eko tim poskrbi, da okoljske novičke dosežejo vse zaposlene. Predvsem se poslužuje digitalnega obveščanja, to je pošiljanja novičk na e-naslove, objavljanja obvestil na intranetu ali TV plazmah.

Eko_tim
Eko tim v podjetju v polnem zagonu in s pozitivno energijo.

O izpeljanih okoljskih projektih, dosežkih in načrtih za prihodnost je potrebno je obveščati tudi zunanjo javnost. Podjetje, ki je prepoznano kot okoljsko odgovorno pridobi dodano vrednost na svoji blagovni znamki, zaupanju pri strankah, poslovnih partnerjih in zunanji javnosti.

Eko tim je priložnost tako za zaposlene kot tudi za podjetje. Konec koncev imamo vsi enak cilj – prihodnjim generacijam želimo v roke predati svet, na katerega bomo ponosni.

----------

Zlatka_Policar

Zlatka Poličar je ekspert za družbeno odgovornost v podjetju A1 Slovenija, kjer dela že 17 let. Bogate izkušnje si je prva leta nabirala na logističnem področju, nato se je začela aktivno ukvarjati z okoljsko tematiko in okoljsko zakonodajo. Pred tremi leti je opravila usposabljanje v Šoli okoljskega managementa, kjer je pridobila strokovna znanja s področja trajnostnega razvoja in varstva okolja. V podjetju vodi Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 in EMAS. Zadnji dve leti je odgovorna za celotno družbeno odgovornost v podjetju A1 Slovenija.

______

Seznam vseh prispevkov