Pametna embalaža


Dr. Diana Gregor Svetec

V današnjem času se vedno bolj izpostavlja problem zavržene hrane. Po podatkih Evropske komisije se v EU zavrže približno 88 milijonov ton hrane, s tem povezani stroški pa so ocenjeni na 143 milijard evrov. V Sloveniji se zavrže okoli 151.000 ton, povprečno 60 kg hrane na leto na prebivalca Slovenije. Zavržena hrana ni samo etični in gospodarski problem, poraba omejenih naravnih virov ima tudi velik negativen vpliv na okolje. Ena izmed priložnosti za zmanjšanje količine odpadne hrane je uporaba pametne embalaže pri pakiranju živil. Govorimo o dveh skupinah, to sta aktivna in inteligentna embalaža.

Aktivna embalaža označuje embalažo, pri kateri pride do sproščanja določene snovi (ogljikov dioksid, antioksidant idr.) ali absorbiranja nezaželene snovi iz atmosfere, ki obdaja pakirano živilo v embalaži (kisik, vlago, etilen idr.). Gre torej za embalažo, kateri so bile namenoma dodane nekatere komponente ali v sam embalažni material ali v obliki nalepke, pritrjene na notranjo stran embalaže, ali dodane kot vrečica k pakiranemu živilu z namenom izboljšanja pogojev pakiranja ali podaljšanja trajnosti pakiranega izdelka. Z aktivno embalažo nadzorujemo temperaturo, vsebnost kisika, ogljikovega dioksida, vlage, soli, sladkorjev, kislin in drugih parametrov v embalaži in/ali pakiranem živilu. Prednosti, ki jih ponuja aktivna embalaža, so ohranjanje kakovosti in varnosti živil, podaljšanje roka uporabnosti, zmanjšanje logističnih stroškov ter zmanjšanje količine odpadne hrane in odpadne embalaže. Z aktivno embalažo se ohrani ali celo izboljša prehrambena in senzorična kakovost živil, uživamo lahko bolj naravna živila z nižjimi vsebnostmi konzervansov in umetnih dodatkov.

Primer aktivne embalaže je vrečica z absorbentom za kisik. Z odstranitvijo kisika se prepreči oksidacija olj/maščob, sprememba barve, rast mikroorganizmov.


ageless
Ageless lovilec kisika

Drugi primer aktivne embalaže je kartonska embalaža s protimikrobnim premazom. Premaz vsebuje antioksidante in protimikrobne snovi, ki sproščajo hlapne naravne ekstrakte s protiglivičnim učinkom, s čimer podaljšajo svežino pakiranega sadja.


Ryocoat
Ryocoat in Emulactiv premaz na kartonski embalaži.

Inteligentna embalaža zaznava in beleži pogoje pakiranega živila z namenom podati informacijo o njegovi kakovosti med transportom in skladiščenjem. Sporoča trenutno stanje pakiranega živila, lahko pa daje tudi vpogled v zgodovino izdelka, pove kateri temperaturi je bil izpostavljen. Interaktivna embalaža (2D kode, RFID, NFC) nas poveže s spletom, zagotovi dodatno komunikacijo s potrošnikom in omogoča spremljanje pakiranega živila v celotni dobavni verigi. Indikatorji s spremembo barve opozorijo na sproščanje plinov, mikrobiološko aktivnost, spremembo temperature in na ta način potrošniku podajo informacijo o kakovosti in varnosti živila.

Primer inteligentne embalaže je časovno-temperaturni indikator, ki beleži temperaturo, kateri je bilo izpostavljeno pakirano živilo tekom prevoza, skladiščenja in v trgovini. Če je živilo hranjeno v hladnem, je temna črta dolga, če pa se temperatura dvigne, se pametno črnilo hitreje pomika, črta se krajša in s tem se krajša tudi rok uporabe.

Keep-it
Indikator Keep-it

----------

Diana_Gregor-SvetecProf. dr. Diana Gregor Svetec je raziskovalka na področju materialov. Leta 1997 je doktorirala na področju tekstilnih znanosti na Univerzi v Ljubljani. Od takrat je zaposlena kot predavateljica in raziskovalka na UL Naravoslovnotehniški fakulteti, od leta 2010 kot redna profesorica. Njeno delo sega na področje karakterizacije lastnosti grafičnih in tekstilnih materialov, tiskovnih substratov in embalaže. V zadnjem času se ukvarja s pametno embalažo, recikliranjem, ekološkim načrtovanjem in trajnostnim razvojem na področju tiskovin in embalaže. Sodelovala je v različnih nacionalnih raziskovalnih projektih, Ceepus, evropskih transnacionalnih, bilateralnih in COST projektih. Je ekspertna evalvatorka pri Evropski komisiji, članica uredniškega odbora dveh znanstvenih revij, recenzentka monografij, prispevkov na konferencah in člankov v različnih mednarodnih znanstvenih revijah. Kot avtorica in soavtorica je objavila preko 200 znanstvenih člankov in prispevkov na konferencah na področju materialov.


______


Seznam vseh prispevkov