Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

(Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji

Datum: sreda, 19. maj in četrtek, 20. maj 2010
Lokacija: Celje, Celjski sejem (Modra dvorana) - sočasno z Eko sejmom
Organizator: Mestna občina Celje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor
Izvajalec: Fit media d.o.o.

Simpozij (Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji smo namenili gospodarskim družbam, shemam, komunalnim podjetjem, predelovalcem, zbiralcem, odstranjevalcem, prevoznikom, sežigalcem, dobaviteljem nevarnih odpadkov, zdravstvenim dejavnostim in drugim.
S strokovnimi prispevki je simpozij odgovoril na vprašanje kako v Sloveniji ravnamo z nevarnimi odpadki in kdo je odgovoren zanje. Kritično je analiziral ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji v primerjavi z EU in glede na sprejete okoljske cilje ter predstavil primere dobrih praks.

Člani programskega sveta simpozija so bili:
dr. Marta Svoljšak, Petrol (predsednica programskega sveta); mag. Katja Buda, MOP; dr. Silvo Žlebir, ARSO; Janja Leban, GZS; Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj; dr. Franc Lobnik, Svet za varstvo okolja RS; prof. dr. Viktor Grilc, Kemijski inštitut; Emil Nanut, Kemis; mag. Marko Zidanšek, MOC; Milka Leskošek, Simbio; Rudi Horvat, Saubermacher Slovenija; Samo Krč, Ekol; Barbara Benčina, Mollier; dr. Darko Drev, Inštitut za vode RS; Andrej Sotelšek, Slopak; Emil Šehič, ZEOS; Vesna Fabjan Bremec, Dinos.

Več informacij: Fit media d.o.o., kontaktna oseba: Lucija Lorger, tel.: 03/42 66 722, lucija.lorger@fitmedia.si