Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Sodelujoči strokovnjaki - okoljski simpozij 2010

Programski svet:

Barbara Benčina, Mollier
mag. Katja Buda, MOP
dr. Darko Drev, Inštitut za vode RS
Vesna Fabjan Bremec, Dinos d.d.
dr. Viktor Grilc, Kemijski inštitut
Rudi Horvat, Saubermacher Slovenija
Samo Krč, Ekol
Janja Leban, GZS
Milka Leskošek, Simbio
Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj
dr. Franc Lobnik, Svet za varstvo okolja RS
Emil Nanut, Kemis
Andrej Sotelšek, Slopak
dr. Marta Svoljšak Jerman, Petrol
mag. Emil Šehič, ZEOS
mag. Marko Zidanšek, Mestna občina Celje
dr. Silvo Žlebir, ARSO

Besedila:

mag. Katja Buda, Ministrstvo za okolje in prostor
Jure Flerin, Kemis
dr. Viktor Grilc, Kemijski inštitut
Matej Hribar, Interseroh
Peter Kovač, Gorenje
mag. Karmen Krajnc, Urad RS za kemikalije
Franci Lenart, Karbon
Milka Leskošek, Simbio
Karel Lipič, Zveza Ekoloških gibanj
Drago Mir, Saubermacher Slovenija
Emil Nanut, Kemis
Lidija Neveda, Ekologija
Srečo Pavlin, Ekologija
Darja Potočnik Benčič, Lekarne Ptuj
Lidija Savnik, Lekarniška zbornica Slovenije
Peter Schwarzbartl, Dinos
Brigita Šarc, ARSO
mag. Emil Šehič, ZEOS
Barbara Tišler, Slopak
Metka Vrhovšek Širca, Simbio