Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Simpozij 2010

(Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji

Datum: sreda, 19. maj in četrtek, 20. maj 2010
Lokacija: Celje, Celjski sejem (Modra dvorana) - sočasno z Eko sejmom
Organizator: Mestna občina Celje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor
Izvajalec: Fit media d.o.o.

Simpozij (Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji smo namenili gospodarskim družbam, shemam, komunalnim podjetjem, predelovalcem, zbiralcem, odstranjevalcem, prevoznikom, sežigalcem, dobaviteljem nevarnih odpadkov, zdravstvenim dejavnostim in drugim.
S strokovnimi prispevki je simpozij odgovoril na vprašanje kako v Sloveniji ravnamo z nevarnimi odpadki in kdo je odgovoren zanje. Kritično je analiziral ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji v primerjavi z EU in glede na sprejete okoljske cilje ter predstavil primere dobrih praks.

Člani programskega sveta simpozija so bili:
dr. Marta Svoljšak, Petrol (predsednica programskega sveta); mag. Katja Buda, MOP; dr. Silvo Žlebir, ARSO; Janja Leban, GZS; Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj; dr. Franc Lobnik, Svet za varstvo okolja RS; prof. dr. Viktor Grilc, Kemijski inštitut; Emil Nanut, Kemis; mag. Marko Zidanšek, MOC; Milka Leskošek, Simbio; Rudi Horvat, Saubermacher Slovenija; Samo Krč, Ekol; Barbara Benčina, Mollier; dr. Darko Drev, Inštitut za vode RS; Andrej Sotelšek, Slopak; Emil Šehič, ZEOS; Vesna Fabjan Bremec, Dinos.

Več informacij: Fit media d.o.o., kontaktna oseba: Lucija Lorger, tel.: 03/42 66 722, lucija.lorger@fitmedia.si

 

Sodelujoči strokovnjaki - okoljski simpozij 2010

Programski svet:

Barbara Benčina, Mollier
mag. Katja Buda, MOP
dr. Darko Drev, Inštitut za vode RS
Vesna Fabjan Bremec, Dinos d.d.
dr. Viktor Grilc, Kemijski inštitut
Rudi Horvat, Saubermacher Slovenija
Samo Krč, Ekol
Janja Leban, GZS
Milka Leskošek, Simbio
Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj
dr. Franc Lobnik, Svet za varstvo okolja RS
Emil Nanut, Kemis
Andrej Sotelšek, Slopak
dr. Marta Svoljšak Jerman, Petrol
mag. Emil Šehič, ZEOS
mag. Marko Zidanšek, Mestna občina Celje
dr. Silvo Žlebir, ARSO

Besedila:

mag. Katja Buda, Ministrstvo za okolje in prostor
Jure Flerin, Kemis
dr. Viktor Grilc, Kemijski inštitut
Matej Hribar, Interseroh
Peter Kovač, Gorenje
mag. Karmen Krajnc, Urad RS za kemikalije
Franci Lenart, Karbon
Milka Leskošek, Simbio
Karel Lipič, Zveza Ekoloških gibanj
Drago Mir, Saubermacher Slovenija
Emil Nanut, Kemis
Lidija Neveda, Ekologija
Srečo Pavlin, Ekologija
Darja Potočnik Benčič, Lekarne Ptuj
Lidija Savnik, Lekarniška zbornica Slovenije
Peter Schwarzbartl, Dinos
Brigita Šarc, ARSO
mag. Emil Šehič, ZEOS
Barbara Tišler, Slopak
Metka Vrhovšek Širca, Simbio

 

Prispevki simpozija 2010

SREDA
mag. Katja Buda, MOP: Doseganje okoljskih ciljev na področju ravnanja z nevarnimi odpadki v Sloveniji
Brigita Šarc, ARSO:  Življenjski cikel nevarnega odpadka – od povzročitelja do reciklaže; razmere v Sloveniji
dr. Viktor Grilc, Kemijski inštitut: Nevarni odpadki – samo odpadki ali sekundarna surovina
Emil Šehič, ZEOS:  Trg in možnosti za učinkovito ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo ter problemi reciklaže
Franci Lenart, Karbon: Problematika razgradnje izrabljenih vozil v Sloveniji in nevarni odpadki
Peter Schwarzbartl, Dinos: Predelava odpadnih vozil v novem predelovalnem centru za kovine
Milka Leskošek, Simbio: Izkušnje in problematika pri ravnanju z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev v okviru RCERO Celje
Jure Flerin in Emil Nanut, Kemis: Možnosti za učinkovitejše ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev
ČETRTEK
mag. Karmen Krajnc, Urad RS za kemikalije:  Izvajanje direktive REACH v Sloveniji z vidika nevarnih odpadkov in priprava poročil o kemijski varnosti
Davorin Poherc in dr. Marko Pukl, Kemofarmacija; Matej Hribar, Interseroh: Izvajanje Uredbe o ravnanju z odpadnimi zdravili in nova shema
Darja Potočnik Benčič in Lidija Savnik, Lekarniška zbornica Slovenije: Zbiranje odpadnih zdravil v lekarnah – kaj kaže praksa
Andrej Sotelšek, Slopak: Ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev, ločeno zbiranje in izvajalci javnih služb
Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj: Proizvodnja, predelava, skladiščenje in prevozi nevarnih odpadkov v urbanih središčih (NIMBY in NIMET efekt)
Peter Kovač, Surovina; Emil Nanut, Kemis: Sanacija gudronske jame v Pesnici (problem gudronskih jam v okolici Maribora)
Karl Steinlechner, Saubermacher Dienstleistungs AG, Gradec, Avstrija: Vidiki snovne in termične predelave na področju nevarnih odpadkov
Drago Mir, Saubermacher Slovenija; Srečo Pavlin, Ekologija: Saubermacher in Ekologija.ppt
Razpravo "Vi vprašujete, MOP pojasnjuje", ki se je odvijala na simpoziju, lahko poslušate tukaj.
V razpravi so sodelovali:
mag. Bojan Dejak (MOP),
mag. Katja Buda (MOP),
Aleksandra Velkovrh in Tatjana Bernik (Inšpektorat RS za okolje in prostor).
 

Zbornik simpozija za leto 2010

Zbornik združuje izbrane prispevke iz simpozija in si ga lahko brezplačno ogledate in prenesete na svoj računalnik s klikom na povezavo Več...

Več ...
 

Fotografije Simpozija 2010

Okoljski_simpozij_752Okoljski_simpozij_724IMG_6249IMG_5381IMG_5531IMG_6191IMG_5437Okoljski_simpozij_708