Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Prispevki na simpoziju

Tradicionalni okoljski simpozij z naslovom Celovito ravnanje z odpadki – okoljsko ogledalo Slovenije, ki smo ga letos pripravili že šestič, se je uspešno zaključil. Dvodnevno srečanje s strokovnjaki s področja odpadkov in varstva okolja je potekalo 14. in 15. maja 2009 v Celju (Celjski sejem, Mala kongresna dvorana).

Organizator simpozija: Mestna občina Celje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor

Udeležencem letošnjega simpozija smo omogočili tudi elektronski dostop do vseh prispevkov.

Četrtek, 14. maj 2009

- mag. Katja Buda, Ministrstvo za okolje in prostor:
Slovenija in operacionalizacija nove okvirne direktive o ravnanju z odpadki
- mag. Bernarda Podlipnik, Ministrstvo za okolje in prostor:
Regijski koncept ravnanja z odpadki in naložbe v okoljsko infrastrukturo
- Irena Koželj, Ministrstvo za okolje in prostor: 
Operativni program odstranjevanja odpadkov v Sloveniji

- Andrej Sotelšek, Slopak: Trg odpadne embalaže, položaj shem in kako do sprememb
- Srečo Bukovec, Trgovinska zbornica Slovenije:
Velike gospodarske družbe kot zavezanci in njihovo mesto v shemah
- Marko Omahen, Omaplast: Trg in predelava odpadkov – primer predelave odpadne plastične  embalaže
- dr. Gregor Radonjič, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor:
Preventivni pristopi  zmanjševanja odpadne embalaže
- Janja Leban, GZS: Gospodarske družbe – med cilji in rezultati pri ravnanju z odpadno embalažo


Petek, 15. maj 2009

- mag. Bernarda Podlipnik, Ministrstvo za okolje in prostor:
Aktualna vprašanja in izzivi pri izvajanju politike ločenega zbiranja odpadkov v Sloveniji;
Vpliv nove metodologije za oblikovanje cen občinskih gospodarskih javnih služb  varstva okolja na ureditev razmerij med občinami in izvajalci javnih služb
- Brigita Šarc, ARSO: Priprava na nove sheme pri ravnanju z odpadno embalažo in drugimi vrstami odpadkov
- Valter Nemec, Snaga: Ločuj in zmaguj v Ljubljani, primer dobre prakse
- Milka Leskošek, Simbio: RCERO Celje – izkušnje pri izvajanju regijskega koncepta ravnanja z odpadki
- dr. Niko Samec, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru: Sodobni koncepti ravnanja s  komunalnimi odpadki
- Janez Peterman, Energetika Celje; dr. Filip Kokalj, KIV Vransko: Toplarna Celje - prve izkušnje in  strokovni izzivi
- Petra Kajič, Lafarge Cement: Uporaba alternativnih goriv in materialov v Lafarge Cementu
- Gerald Schmidt, Saubermacher Dienstleistungs AG, Gradec, Avstrija: Težka pot od deponiranja do termičnega izkoriščanja odpadkov v drugih državah (A, D, CZ, H)