Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Prispevki simpozija 2008

5. okoljski simpozij z naslovom Promet kot grožnja okolju in kot gibalo razvoju je potekal 24. in 25. aprila 2008 na Celjskem sejmu (dvorana Celjanka).

Osrednje teme dvodnevnega srečanja strokovnjakov so bile: trajnostni razvoj, promet in okolje, mobilnost prebivalstva in ureditev prometa v lokalnih skupnostih ter razvoj cestnega prometa pod drobnogledom resolucije o prometni politiki.

 

Četrtek, 24. 4. 2008

- dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta: Podnebne spremembe in promet
- dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta: Slovenija pred izzivi sonaravnega prometa
- dr. Fedor Černe, Ministrstvo za promet: Aktualna vprašanja izvajanja resolucije o prometni politiki Slovenije
- dr. France Križanič, Ekonomski inštitut Pravne Fakultete: Makroekonomski položaj prometa v Sloveniji in njegovi razvojni potenciali
- dr. Stane Božičnik, Fakulteta za gradbeništvo: Prometna politika EU, posledice v okolju in položaj Slovenije
- dr. Bojan Rosi in asistent Marjan Sternad, Fakulteta za logistiko: Evropska prometna politika kot izziv sodobne organiziranosti logistične dejavnosti
- mag. Bojan Marzi, Luka Koper: Luka Koper upošteva načela trajnostnega razvoja
- Emil Milan Pintar, generalni tajnik Avtoprevozniške zbornice: Tovorni cestni promet v RS – okoljska katastrofa ali razvojna spodbuda
- dr. Aleksander Zidanšek, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana: Nove tehnologije za vizijo trajnostne mobilnosti
- Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije: Uveljavljanje trajnostnega razvoja z odsluženimi prometnimi vozili - razgradnja in reciklaža

 

Petek, 25. 4. 2008

- mag. Alenka Burja, Ministrstvo za okolje in prostor: Tematska strategija za urbano okolje
- dr. Matej Ogrin, Filozofska fakulteta: Razvoj cestnega prometa pod drobnogledom resolucije o prometni politiki
- Robert Sever, GZS, Združenje za promet in zveze: Urejen JPP– V službi mobilnosti prebivalstva, ohranjanja okolja in zagotavljanja varnosti v cestnem prometu
- dr. Marko Polič, Filozofska fakulteta: Psihološki premislek o prometu: med osebnim in javnim prevozom
- Vanda Mezgec, Mestna občina Nova Gorica: Načrt trajnostne mobilnosti v Novi Gorici
- Miran Gaberšek, Mestna občina Celje: Mobilnost v Celju in trajnostna mestna prometna strategija
- Dimitrij Najdovski, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana: Simulacija in predikcija prometnih tokov v realnem času
- Miloš Rovšnik, Slovenske železnice: Železnica in javni potniški promet
- David Polutnik, Mestna občina Maribor: Izvajanje prometne politike v Mestni občini Maribor
- dr. Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut RS: Trajnostni načrt urbanega prometa
- Jože Veren, Avtobusni promet Murska Sobota: Javni potniški promet – kdo je zanj odgovoren?