Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Sodelujoči strokovnjaki - okoljski simpozij 2007

Naslov: Okolju prijazna uporaba energije kot izziv in nove energetske usmeritve EU

Programski svet:

Mag. Hinko Šolinc, MOP, Agencije za učinkovito rabo energije
mag. Marko Zidanšek, Mestna občina Celje
dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta
dr. Silvo Žlebir, ARSO
Silvo Škornik, Ministrstvo za gospodarstvo
Djordje Žebeljan, Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
mag. Tomaž Fatur, Institut Jožef Stefan
Franc Beravs, Ekološki sklad RS, javni sklad
Vida Ogorelec Wagner, Umanotera
dr. Peter Novak, Energotech Inženiring d.o.o.
dr. Robert Golob, Istrabenz Gorenje

Besedila:

Franc Beravs, Ekološki sklad RS
dr. Imre Czinkota, Szent Istvan University Gödöllő
mag. Tomaž Fatur, Institut Jožef Stefan
dr. Gregor Gregorič, Agencija RS za okolje
Gorazd Jamnik, Istrabenz Gorenje d.o.o.
Dušan Jug, IREET
prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Andrej Klemenc, Slovenski E-Forum
dr. Andras Kovacs, KUKK K+F ltd., Budimpešta
Cvetko Kosec, Ministrstvo za gospodarstvo
Marijan Kraljič, Nafta Geoterm d.o.o.
prof. dr. Peter Novak, Visoka šola za tehnologijo in sisteme Novo mesto
Drago Pavlič, Esotech
Janez Peterman, Energetika Celje
dr. Jože Rakovec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
mag. Damjana Raner, Holding Slovenske elektrarne
mag. Boris Selan, Ministrstvo za okolje in prostor
dr. Niko Samec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
mag. Silvo Škornik, Ministrstvo za gospodarstvo
mag. Hinko Šolinc, Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Jani Turk, Ministrstvo za okolje in prostor
Bojan Voh, Premogovnik Velenje d.d.
mag. Djordje Žebeljan, Holding Slovenske elektrarne
dr. Silvo Žlebir, Agencija RS za okolje