Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Sodelujoči strokovnjaki - okoljski simpozij 2006

Naslov: Vode – skrb, nadloga in izziv

Programski svet:

mag. Marko Cvikl, Vodovod – kanalizacija j.p., d.o.o
mag. Vanesa Čanji, Fit media d.o.o.
Vladimir Gornjec, Radenska, d.d. Radenci
Gabrijela Grčar, MOP, Direktorat za okolje, Sektor za vode
Ada Hočevar Grom, Inštitut za varovanje zdravja, Center za zdravstveno ekologijo
mag. Marko Mavec, Erico Velenje IEI
prof. dr. Dušan Plut, ULJ, FF, Oddelek za geografijo
prof. dr. Franci Steinman, ULJ, FGG, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem
dr. Danijel Vrhovšek, Limnos d.o.o.
Marko Zidanšek, Mestna občina Celje
Janez Zupančič, Revoz d.d.
dr. Silvo Žlebir, ARSO

Besedila:

doc. dr. Primož Banovec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Željko Blažeka, Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.
doc. dr. Gregor D. Zupančič, Kemijski inštitut Ljubljana
Tanja Dolenc, Agencija RS za okolje
dr. Lidija Globevnik, Inštitut za vode RS
Tomaž Globokar, Agencija RS za okolje
dr. Metka Gorišek, Ministrstvo za okolje in prostor
Gabrijela Grčar, Ministrstvo za okolje in prostor
Rudolf Hornich, Urad štajerske deželne vlade
prof. dr. Milena Horvat, Institut Jožef Stefan
mag. Irena Kopač, Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.
Roman Kramer, Vodovod-kanalizacija d.o.o.
Martin Lah, Radenska d.d.
Bogdan Macarol, Limnos d.o.o.
Dušan Novkovič, Acroni d.o.o.
Janez Peterman, Energetika Celje
Aleš Petrovič, Inštitut za varovanje zdravja
prof. dr. Dušan Plut, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
mag. Bernarda Podlipnik, Ministrstvo za okolje in prostor
Janez Polajnar, Agencija RS za okolje
Marjeta Rejc-Saje, Ministrstvo za okolje in prostor
Iztok Rozman, Ministrstvo za okolje in prostor
prof. dr. Franci Steinman, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
mag. Emil Šterbenk, ERICo Velenje
mag. Jože Uhan, Agencija RS za okolje
prof. dr. Danijel Vrhovšek, Limnos d.o.o.
dr. Janez Vrtovšek, Kemijski inštitut Ljubljana
Janez Zupančič, Revoz d.d.
dr. Silvo Žlebir, Agencija RS za okolje