Zeleni izdelki in zelene storitve za zeleno rast podjetij

Zeleni izdelki in zelene storitve za zeleno rast podjetij

Kdaj: torek, 6. oktober 2015, 9.00-13.30 ure - SEMINAR ODPADE

Kje: Celje, RITS (Kidričeva ulica 25)

Kako bo država konkretno spodbudila zeleno rast podjetij?
Bo več konkretnih, finančnih spodbud za zelene izdelke, tehnologije in storitve?
Zelena javna naročila pa bodo res zelena?

Odgovore bo dal strokovni seminar, na katerem bomo predstavili finančne okvire za zeleno rast in predvidene finančne spodbude. Vključno z zelenim javnim naročanjem, eko inovacijami in eko dizajnom v podjetjih. Predstavljeni bodo tudi primeri dobrih zelenih praks – izdelkov, storitev, tehnologij.

Prijavnica


Program

9.00 - Nagovor organizatorja

9.10 - Strategija pametne specializacije – vsebina in nadaljnji koraki (Marjana Dermelj, Služba vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko)

9.35 - Predvidene spodbude za zeleno rast podjetij iz evropske kohezijske politike (inovacije, naložbe) (mag. Marija Čebular Zajec, MGRT)

10.00 - Razprava

10.10 - Zeleno javno naročanje - od uredbe do prakse (Urška Skok Klima, Ministrstvo za javno upravo)

10.35 - Eko inovacije in eko dizajn v podjetjih (dr. Erika Glasenčnik, MGRT)

11.00 - Razprava

11.10 - Odmor

11.30 - Koordinator za zeleno rast v podjetju – kdo je to? (asist. prof. dr. Tomislav Rozman, BICERO)

11.55 - Primeri dobrih praks (Kronoterm, Setran Plus, Knauf Insulation, Slovensko združenje za trajnostno gradnjo)

13.30 - Zaključek

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Seminar organiziramo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pri vsebini upoštevamo aktualni Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom za leti 2015-2016, ki ga je MOP pripravil v sodelovanju z več ministrstvi.


Seminar je namenjen vsem, ki so v podjetju odgovorni za zeleno rast v poslovanju, za eko inovacije in eko izdelke, za trajnostno rast in za ključna okoljsko-poslovna področja.


Kotizacija seminarja znaša 125 EUR + ddv. Člani Zelenega omrežja Slovenije imajo na ceno kotizacije 25 % popust. Prijave sprejemamo do vključno torka, 5. 10. 2015, preko spletne prijavnice ali na e-naslov info@zelenaslovenija.si.

Kotizacijo poravnajte na TRR Fit medie d.o.o., št.: 02232-0011624723 pri NLB do 5. 10. 2015. Ob neudeležbi prijavljene osebe kotizacije ne vračamo.


Kontakt za več informacij:

Tanja Pangerl
Vodja projektov
T: 03 42 66 716
E: tanja.pangerl@fitmedia.si