Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

URE-prednostni-izziv-v-energetskem-zakonu--velika

Zakaj URE?

Najcenejša energija je tista, ki jo prihranimo. Z novim energetskim zakonom se v Sloveniji poudarja politika učinkovite rabe energije z načrtom konkretnih ukrepov in finančnih spodbud. To, kar so nekatere evropske države že uspešno preizkusile kot eno izmed poti za zagon gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest, zdaj pripravlja Slovenija. V načrtu je energetska sanacija javnih stavb, ki odpira velike možnosti za poslovno okolje. Strokovni seminar URE – prednostni izziv v energetskem zakonu bo dal pregled celotne problematike z najnovejšo regulativo, vključno z akcijskim načrtom za URE in za ničenergijske stavbe. S predstavitvijo načrtovanih javnih razpisov za energetsko prenovo in zahtevami glede priprave kakovostnih prijav, z analizo potencialov prihrankov in primeri dobre prakse bo dobra iztočnica za optimalne rešitve za URE v lokalnih skupnostih, v podjetjih, ustanovah, pri upravljavcih stavb, načrtovalcih prenov in vsemi, ki se ukvarjajo z URE. Za podjetja je zlasti aktualno vprašanje, kaj lahko energetska učinkovitost pomeni za večjo konkurenčnost gospodarstva.

URE je konkretni izziv za tiste, ki vedo, kaj lahko pomeni v krizi učinkovit energetski menedžment.