Prenos Uredbe IED v prakso in novosti

Ministrstvo za okolje in prostor in Akademija Zelena Slovenija organizirata v sredo, 30. marca 2016, od 9. do 14. ure v Celju (RITS, Kidričeva ulica 25) strokovni seminar o novi Uredbi IED (direktiva o industrijskih emisijah).

Urnik programa:*

 

9.00

Uvodni pozdrav mag. Vanese Čanji, Fit media/Zelena Slovenija

9.10

Uvodni nagovor mag. Tanje Bolte, MOP

9.20

Prenos Uredbe IED v prakso in glavne novosti (Tone Kvasič, MOP)

9.50

Priprava vloge za pridobitev IED okoljevarstvenega dovoljenja (Bernardka Žnidaršič, ARSO)

10.20

Izhodišča zakonodajnih rešitev za IED in praksa v Avstriji (dr. Ilse Schindler, Agencija za okolje Avstrija)

10.50

Razprava – vprašanja in odgovori

11.20

Odmor

11.45

Zakonske zahteve in praksa izdelave izhodiščnih poročil, skladnih z IED direktivo (Polona Druks Gajšek, ERICo)

12.15

Ovrednotenje geoloških in hidroloških informacij s konceptualnim modelom (mag. Joerg Prestor, Geološki zavod Slovenije)

12.45

Praksa in izzivi prenosa direktive IED v Renaultu in Revozu (Janez Zupančič, Revoz)

13.15

Razprava – vprašanja in odgovori

14.00

Zaključek

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Strokovni seminar je namenjen dialogu, kako pristopiti k uvajanju Uredbe, in izmenjavi izkušenj, zato bo med predavanji možnost razprave.Kotizacija strokovnega seminarja: 125 EUR + ddv.

NE SPREGLEJTE: Obstoječi člani Zelenega omrežja Slovenije ali podjetje/organizacija, ki se včlani ob prijavi na strokovni seminar, imajo na ceno kotizacije 20 % popust. Prijave sprejemamo do vključno ponedeljka, 28. marca 2016, preko spletne prijavnice ali na e-naslov info@zelenaslovenija.si.

Kontakt za več informacij:
Tanja Pangerl
Vodja projektov
T: 03/ 42 66 716
E: tanja.pangerl@fitmedia.si