Okoljski menedžment in trajnostni izzivi v podjetju

Sreda, 14. 11. 2018, 9.00–14.00 ure

Lokacija: Steklarna Hrastnik, d.o.o. – Večnamenski družbeni objekt Podkraj (Dom KS Steklarna), Podkraj 91a, 1430 Hrastnik


Program:

 Program v pdf obliki.

8.30–9.00     Registracija

9.00–9.05   
Nagovor generalnega direktorja Steklarne Hrastnik, mag. Petra Časa

1. Sklop: Okoljski menedžment

9.05–9.30    
Strateški trajnostni razvoj – za poslovne in finančne priložnosti (mag. Vanesa Čanji, Fit media/Zelena Slovenija)

9.30–9.45    
Okoljski menedžment v Steklarni Hrastnik (Simona Lesar, Steklarna Hrastnik)

9.45–10.00  
Okoljske rešitve v energetsko intenzivni dejavnosti (mag. Roman Tušek, Steklarna Hrastnik)

10.00–10.15 
Investicije za trajnostni razvoj Steklarne Hrastnik (Jaša Polutnik, Steklarna Hrastnik)

10.15–10.30 
Predstavitev projekta OPERH2 – Optimizacija pretvorbe energije za zmanjšanje deleža rabe fosilnih goriv z vodikom pri industrijskemu taljenju stekla (Tilen Sever, Steklarna Hrastnik/Razvojni center eNeM)

10.30–10.50 
Nova Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in odprta vprašanja (Alenka Markun, Marbo okolje)

10.50–11.20 
Izzivi nove uredbe in pri doseganju mejnih vrednosti hrupa (Simona Lesar, Steklarna Hrastnik; Slaviša Oliverovič, Sinet)

11.20–11.30  Vprašanja – odgovori

11.30–11.45  Odmor

2. Sklop: Okoljsko komuniciranje

11.45–12.15 
Vpetost proizvodnega podjetja v lokalno okolje in okoljsko komuniciranje z lokalno skupnostjo (Mojca Lavrič in Simona Lesar, Steklarna Hrastnik; Adi Zaletel, KS Steklarna Hrastnik; Občina Hrastnik)

12.15–12.45 
Krizno komuniciranje (mag. Vanesa Čanji, Fit media/Zelena Slovenija)

12.45–13.00  Vprašanja – odgovori

3. Sklop: Ogled na lokaciji

13.00–14.00 
Ogled okoljskih rešitev na lokaciji Steklarne Hrastnik (Razdelitev na dve skupini, ogled vodita Simona Lesar in Rosanda Kladnik)

14.00    
Zaključek z ogledom izdelkov Steklarne Hrastnik in možnostjo nakupa v trgovini Glashuta

-- Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. --


Kotizacija: 184 € + ddv/osebo. 25 % popust za člane Zelenega omrežja Slovenije (138 € + ddv/osebo)

Vsaka nadaljnja oseba iz iste organizacije ima na osnovno ceno 30 % popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Prijave zbiramo na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali preko spletne prijavnice. Zbiranje prijav smo zaradi še razpoložljivih mest podaljšali do petka, 9. 11. 2018.


Organizator Fit media d.o.o. v sodelovanju s Steklarno Hrastnik.

 Program v pdf obliki.