Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Rešitev ni v alternativnih vrečkah, ampak v glavi potrošnika - EOL 132

Torek, 02. Oktober 2018

Anketa o plastičnih vrečkah | Urška Košenina |
 
Z novelo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/ 17), ki je začela veljati 8. julija 2017, je bil izveden prenos Direktive 2017/720/EU o zmanjšanju potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Z novelo Uredbe so uvedeni ukrepi za postopno zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na največ 90 takšnih vrečk na osebo do 31. decembra 2025. Trgovce smo povprašali, kako poteka uvedba novele Uredbe in kakšni so odzivi potrošnikov. »Čeprav posamezni kupci še vedno kdaj negodujejo, če ne dobijo brezplačne vrečke, se je v zadnjih letih potrošnja vrečk pomembno zmanjšala,« je povedala Lučka Kavkler iz Mercatorja. Na blagajnah so že pri vseh trgovcih vrečke iz neplastičnih materialov. Pri Tušu pa so tudi na »sveže oddelke sadja in zelenjave umestili možnost uporabe 100-% razgradljive vrečke,« je pojasnil Marko Razdevšek.
 

Anketa o plastičnih vrečkah

Vprašanja, ki smo jih postavili trgovcem:

1.  Kako ste začeli izvajati novelo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo?

2.  Kakšni so odzivi potrošnikov? Ali zdaj potrošniki prihajajo po nakupih s svojo embalažo, vrečkami?

3.  Katere alternative ponujate potrošnikom in kakšno je vaše mnenje o noveli Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo?

Lučka Kavkler, vodja službe Varstvo okolja in storitve, Mercator

1. Nekaterim zahtevam Uredbe smo v Mercatorju že morali zadostiti. Skladno z njimi smo spremenili poročanje za obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Večina zahtev Uredbe pa prične veljati 1. 1. 2019. V Mercatorju zato pripravljamo vrsto ukrepov in možnih alternativnih rešitev za postopno omejevanje potrošnje vrečk. Med temi je tudi prodaja vrečk iz okolju prijaznejših materialov in vrečk oziroma embalaže za večkratno uporabo.

2. Opažamo, da so kupci zelo ozaveščeni, hkrati imajo raznolike želje in pričakovanja, ki niso vedno skladne s strokovnimi usmeritvami in smernicami dobre higienske prakse. Mercator je že pred 10 leti v svoji veliki akciji Okolju prijazen sosed vsem gospodinjstvom v Sloveniji podaril veliko trajno nakupovalno vrečko. Tako je v Sloveniji začel trend redne uporabe lastnih vrečk. Kupce smo povabili, naj ravnajo čim bolj trajnostno, naj potrošijo čim manj vrečk, naj vsako čim večkrat uporabijo in naj tiste, ki niso več uporabne, pravilno odvržejo v zabojnike. Čeprav posamezni kupci še vedno kdaj negodujejo, če ne dobijo brezplačne vrečke, se je v zadnjih letih potrošnja vrečk v Mercatorju pomembno zmanjšala.

Ob tem želimo opozoriti, da brez sodelovanja vseh deležnikov ne moremo pričakovati znatnih premikov k bolj trajnostni porabi vrečk. Vprašanja trajnosti embalaže se ne smejo obravnavati ločeno od izdelka ter morajo slediti razmišljanju o celotnem življenjskem ciklu, ki je preprečiti prenašanje problemov z ene stopnje življenjskega cikla na drugo, z enega geografskega območja na drugega in z enega okoljskega medija na drugega. Prepovedi in hitri ukrepi ne morejo zagotoviti želenih rezultatov.

3. V Mercatorju želimo opozoriti, da ni ustrezno kot okolju neprijazne obravnavati samo ''klasične'' plastične nosilne vrečke, ker imajo vse nosilne vrečke (tudi npr. papirne, biološko razgradljive, tekstilne, …) negativne vplive ne okolje. Iz objavljenih poročil o LCA analizah vrečk je razvidno, da vrečke iz naštetih materialov okolje skozi celoten življenjski cikel obremenjujejo bolj kot vrečke iz plastičnih materialov. Tudi Ministrstvo za okolje in prostor v odgovoru na naša vprašanja glede ponujanja ''alternativnih'' vrečk namesto ''klasičnih'' plastičnih vrečk navaja, da »akcije, s katerimi se potrošnikov ne spodbuja k spremembi njihovih potrošniških navad (iz "za vsak nakup nova vrečka" v "vrečko uporabim večkrat"), ampak le k zamenjavi embalažnega materiala za določeno embalažno enoto, ne vodijo k doseganju ciljev Direktive 2015/720/EU, saj ne prispevajo k zmanjšanju potrošnje oz. k splošnemu zmanjšanju proizvodnje embalaže.«

Zato v Mercatorju kupce podobno kot že pred 10 leti spodbujamo k trajnostni, torej dolgotrajni uporabi trajnih plastičnih nakupovalnih vrečk iz recikliranega materiala. Načrtujemo, da jim bomo v kratkem lahko ponudili dodatne rešitve, ki bodo zmanjšale netrajnostno potrošnjo vrečk. Samo s skupnimi prizadevanji, z doslednim trajnostnim vedenjem ter premišljenimi in strokovno podprtimi ukrepi se torej lahko nadejamo resnično bolj trajnostne potrošnje.

Fikret Gerzić, direktor trgovine / Directeur Magasin, E.LECLERC

E.Leclerc spoštuje vse predpise, ki veljajo na območju RS, prav tako tudi Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. To pomeni, da smo že vsa leta vključeni v DROE in redno izvajamo vse obveznosti. Da nenehno obveščamo in ozaveščamo tako zaposlene kot stranke o ravnanju z odpadno embalažo. Našim strankam ponujamo nakup biorazgradljivih vrečk, kartonskih vrečk in škatel. Postavljen imamo tudi eko kotiček, kjer lahko stranke pri nas pustijo vso embalažo, ki jo nato sortirano odpelje komunalno podjetje.

Oddelek za odnose z javnostmi, Hofer

Pri podjetju HOFER se zavedamo problematike embalaže, zato pozdravljamo novelo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Omenjena Uredba na nas vpliva minimalno, saj v naših trgovinah brezplačnih plastičnih vrečk nimamo. Največja novost za nas je posredovanje informacije o številu prodanih plastičnih vrečk oziroma porabi lahkih vrečk, namenjenih za primarno pakiranje, vsako tromesečje na FURS. Kar se tiče odzivov naših kupcev, opažamo, da so vedno bolj ozaveščeni in vedno pogosteje prinesejo s seboj svoje vrečke ali košare za večkratno uporabo. Uporabljajo tudi prazne kartonske embalaže z naših pakirnih polic, ki jo sicer predamo naprej v reciklažo. Obenem smo pri podjetju Hofer kot odziv na vedno večji problem plastike kot prvi večji slovenski trgovec februarja letos v svojo redno ponudbo uvrstili trajnostno vrečko »Manj je v(r)eč« iz trpežnega 100 % bombaža Fairtrade, ki je obstojna veliko dlje od klasične nakupovalne vrečke. Kupci jo lahko uporabljajo tako za sveža živila, kot so sadje in zelenjavo, kot za pakirana živila. Vrečka izpolnjuje standarde pravične trgovine, s projektom pa želimo kupce spodbuditi k spreminjanju navad in k iskanju dolgoročnih rešitev s pozitivnim učinkom na varovanje okolja. Obenem 5 centov od vsake prodane vrečke Manj je v(r)eč namenjamo Ekologom brez meja in projektu Očistimo vode. Skladno z našimi vrednotami pozdravljamo spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Problematiki embalaže in odpadne embalaže bomo tudi v prihodnosti namenjali veliko pozornosti in se trudili uveljavljati ukrepe, ki bodo omogočali odgovorne in trajnostne nakupne navade.

Marko Razdevšek, ambasador trajnosti, Tuš

1. Skrb za okolje je ena od pomembnih svetovnih smernic, ki jo upoštevamo pri svojem delovanju. Trajnostno naravnanost integriramo v številne procese poslovanja podjetja, predvsem pa se moramo vsi zavedati pomembnosti pravilnega ravnanja z odpadki in ločevanja odpadkov. Pri tej problematiki smo v preteklih letih storili odločilne korake naprej, predvsem pa smo se pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti, povezanih s spremembo Uredbe, povezali z družbo za ravnanje z odpadno embalažo, ki kot gospodarska družba v skladu s predpisi zagotavlja ustrezno ravnanje z omenjeno embalažo. To nam zagotavlja izpolnjevanje visokih standardov ravnanja z odpadno embalažo.

Ločujemo vso odpadno embalažo, o pomenu pravilnega ločevanja pa nenehno izvajamo ozaveščanje zaposlenih v poslovalnicah in najemnikov lokalov v prodajnih centrih. Namen ločevanja odpadkov ni zgolj zmanjšati ogljični odtis, temveč tudi naravnati poslovno razmišljanje za ohranjanje čistega okolja ter preprečevanja nastajanja odpadkov, ki se jih ne da predelati.

2. V Tušu, kot trajnostno usmerjenemu podjetju, želimo potrošnike ozavestiti o pomembnosti uporabe razgradljivih vrečk ter tako pomembno prispevati k varovanju našega okolja. Potrošnik ima pri nas na blagajni že sedaj možnost izbire nakupovalne papirnate vrečke, trajne vrečke, tekstilne, biorazgradljive ali kartonske škatle. Določen segment kupcev je izkoristil to ponudbo in so navdušeni nad možnostjo izbire. V prihodnje pa bodo omenjene možnosti trajnostno naravnanih vrečk v vseh naših poslovalnicah popolnoma nadomestile klasične plastične vrečke, kar smo v preteklih mesecih že testno uvedli v nekaj poslovalnicah.

Prav tako smo kot prvi trgovec v določenih poslovalnicah na sveže oddelke sadja in zelenjave umestili možnost uporabe 100-% razgradljive vrečke. Kupcem tako ponujamo možnost, da ob nakupu izberejo razgradljivo papirnato vrečko in pomembno prispevajo k skrbi za okolje. Določen delež kupcev je možnost pozdravil.

Potrošniki so bolj ozaveščeni kot pred časom. Delež visoko ozaveščenih kupcev narašča, posledično se spreminja tudi odnos kupcev do vrečk. Opažamo, da se pogosteje dogaja, da kupci ne posegajo po novih plastičnih vrečkah, ampak da s seboj prinesejo svoje vrečke. Bodisi gre za trajne vrečke, bodisi za ponovno uporabo plastičnih vrečk. Prav tako so bolj pozorni in vse bolj podpirajo naše iniciative po uporabi trajnostne embalaže za prenos izdelkov iz naših trgovin.

3. Kupci so vse bolj informirani o okoljski problematiki. V podjetju podpiramo vse iniciative za napredek na tem področju. Trajne vrečke so pri nas na razpolago na blagajnah že nekaj let, že tretje leto imamo na razpolago tudi papirnate vrečke in dve leti biorazgradljive nosilne vrečke.

Do konca leta bomo na vseh blagajnah v Tuševih prodajalnah iz prodaje popolnoma umaknili klasične plastične nakupovalne vrečke, ki jih bodo nadomestile ostale trajnostno usmerjene vrečke, med drugim tudi FSC papirnata nakupovalna vrečka. Namen ukinitve plastičnih vrečk v naših prodajalnah je zagotavljanje visoke ravni varstva okolja.

Tina Cipot, korporativno komuniciranje, Lidl Slovenija

V Lidlu Slovenija smo se določil nove Uredbe že lotili in obenem tudi naredili nekaj korakov. Pri sadju in zelenjavi imamo že nameščene obveščevalne table, s katerimi obveščamo kupce o namenu tankih plastičnih vrečk, ki so tam na voljo. To je tudi edina lokacija, kjer še ponujamo tanke brezplačne vrečke, kakršne uredba dovoljuje za nepredpakirana živila. Sicer smo s 1. 6. 2018 iz prodaje povsem umaknili navadne nosilne plastične vrečke in jih nadomestili s papirnatimi v več velikostih. Pridružili smo se tudi kampanji Ministrstva za okolje in prostor »Imam svojo vrečko« in tudi sami objavljamo številne izobraževalne vsebine na temo plastične embalaže. V marcu 2018 smo se po vzoru mednarodne Skupine Lidl zavezali, da bomo do leta 2025 zmanjšali uporabo plastičnih materialov v svojem poslovanju za 20 %. Zavezali smo se tudi, da bo do leta 2025 vsa embalaža izdelkov Lidlovih blagovnih znamk narejena iz plastičnih materialov, ki jih bo možno 100 % reciklirati, obnoviti ali ponovno uporabiti. Konec leta 2019 pa pri nas ne bo več možno kupiti plastičnih izdelkov za enkratno uporabo (pribor, krožniki itd.). Nadomestili jih bodo izdelki iz alternativnih materialov oz. materialov, ki jih je mogoče reciklirati, o čemer na ravni Skupine Lidl že potekajo pogovori z dobavitelji. Nadalje si bo podjetje prizadevalo tudi za ukinitev in prilagoditev jedilnega pribora in slamic pri izdelkih, kot so napitki, pripravljene jedi, solate in podobno. Trgovci lahko naredimo, kar je v naši moči, veliko pa je odvisno tudi od kupcev. Prepričani smo, da so tovrstne poteze – kot je umik plastičnih vrečk z blagajn – tudi spodbuda za kupce, da se še bolj trajnostno obnašajo. Menimo, da bo ravno na tem področju veliko naredilo tudi ozaveščanje javnosti.