Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Tehnologija blocchain prinaša nove priložnosti, kadri aktualna tema - EOL 128

Četrtek, 31. Maj 2018

Logist leta 2017 |
 
Slovensko logistično združenje (SLZ) je na logističnem kongresu v Portorožu podelilo nagrado za posebne dosežke na področju logistike Alešu in Francu Erčulju, direktorju in prokuristu podjetja Frigologo. Priznanje logist leta izpostavlja in nagrajuje posameznika ali podjetje, ki je v preteklem letu najuspešneje reševalo logistične izzive, uvajalo inovacije ter podpiralo napredek logistične panoge. Aleš Erčulj, direktor podjetja, je opozoril predvsem na pomembnosti prenove IT sistema za ustvarjanje novih logističnih rešitev, na blockchain tehnologijo, ki virtualen svet spreminja v resničnost, ter na pomembnost zaupanja pri sklepanju poslov.
 
Z leve proti desni: Franc Erčulj, Aleš Erčulj in Igor Žula
Z leve proti desni: Franc Erčulj, Aleš Erčulj in Igor Žula

Katere ugotovitve predlagateljev v obrazložitvi za priznanje logist leta 2017 se vam zdijo glede na vašo logistično prakso najbolj usmeritvene in spodbudne?

Nagrado smo prejeli zaradi novega logističnega centra in prenove IT sistema. Zagotovo je naš novi logistični center bistvena pridobitev za slovenski prostor. In najpomembnejši, če govorim o »zunanjih dejavnikih«. Če mislim na notranje dejavnike in na naše podjetje, pa je to zagotovo prenovljen IT sistem. Vplivi so veliko globlji in segajo do nivoja kulture podjetja. Oboje hkrati pomeni za nas veliko nove energije in elana za ustvarjanje novih logističnih rešitev.

Pri izgradnji novega logističnega centra ste imeli dva cilja: povečanje učinkovitosti in ustvarjanje prijaznega logističnega centra. Kaj je prineslo leto dni poslovanja?

Učinkovitost na nivoju produktivnosti se je pri posameznih aktivnostih povečala za več kot 40 %, kar je posledica sodobne ureditve centra in boljše organizacije. Na področju energetske učinkovitosti pa po enem letu delovanja ocenjujemo za približno 40 % nižjo porabo na kilogram blaga. Poudaril bi predvsem veliko boljše rešitve za zaposlene. Na voljo jim je vsa sodobna infrastruktura znotraj centra, ki omogoča zaposlenim boljše počutje in lažje delo.

Vaše poslovanje je odvisno od razvoja infrastrukture v državi. Vaše mnenje o zapletih okrog postavitve drugega tira in umestitve Slovenije v globalno logistiko?

Drugi tir je zagotovo logistično gledano izjemno pomemben. Do logistike pa imata država in tudi lokalno okolje mnogokrat mačehovski odnos. Nekateri jo vidijo kot »umazano« dejavnost. Potrebno se je zavedati, da logistika prinaša v prostor poleg fizičnih tokov blaga tudi veliko storitev in več priložnosti za slovensko gospodarstvo. Slovenija mora izkoristiti svojo geostrateško pozicijo. Premalo naravnih bogastev/danosti imamo, da ne bi izkoristili tistih prednosti, ki jih imamo. Z drugim tirom bo Slovenija bistveno povečala svoj logistični vpliv v Evropi, kar je priložnost, ki jo je potrebno izkoristiti. Le tako bomo lahko sledili ciljem Slovenije kot gospodarsko razvite države, ki bo svojim prebivalcem omogočala dobre priložnosti za izobraževanje, delo in bivanje.

Logistični kongres je za vami. Kateri so najnovejši svetovni trendi v logistiki in kaj bi izpostavili kot prakso prihodnosti?

Meni osebno je ostala v spominu predstavitev podjetja CargoX. V sebi skriva dve pomembni točki. Uveljavlja slovenski know-how na svetovnem trgu in s tem dokazuje, da se ne smemo omejevati z državnimi mejami. Za to preprosto ni potrebe. Zmoremo več. Drugi pa je blockchain tehnologija, na kateri temelji njihova rešitev. Blockchain prinaša v svet priložnost, kjer bo virtualen svet postajal vse bolj realen. In to, da znamo v Sloveniji razvijati rešitve v najsodobnejših okoljih, nam bo v prihodnosti prinašalo znanje in priložnosti za posle z visoko dodano vrednostjo.

Kaj vam pomeni naziv logist leta in kako kaže poslovanje v prvih mesecih?

Vsak posel temelji na zaupanju. Prestižen naziv prinaša v poslovanje dodatni del zaupanja v partnerja. Govoriti o rezultatih je še prekmalu. Vendar verjamem, da bo priznanje opozorilo na naš prispevek k razvoju logistike v Sloveniji ter da bodo naši partnerji to znali spoštovati.

Zakaj so ena osrednjih tem srečanj logistov oskrbovalne verige in zakaj govorite o omejenosti »logističnih virov«?

Logistika je ključen del oskrbovalne verige. Ko vzamete s police izdelek, ki si ga v tistem trenutku zaželite, se verjetno ne sprašujete, kako je ta izdelek prišel tja. Tokovi znotraj oskrbovalne verige pa so vedno hitrejši in tako oskrbovalne verige vse bolj »občutljive«. Tematika kadrovanja se mi je osebno zdela izredno pomembna tema, o kateri se je govorilo na kongresu. Brez kadrov ni logistike. Stroškovno je izjemen pritisk na zniževanje cen logističnih storitev, na drugi strani pa je pritisk na rast plač vsak dan večji. Na eni strani vedno zahtevnejši standardi in pričakovanja strank. Na drugi strani pa, kako ohraniti zaposlene zadovoljne. Kar velik izziv za panogo, ki je delovno intenzivna, kadrov pa vsak dan manj.

Katero merilo pri poslovni odličnosti logistike bi postavili na prvo mesto?

Vsekakor zadovoljstvo strank in zadovoljstvo zaposlenih. Vendar se ta »cilj« vsak dan spreminja in odmika. Je vsakodnevno delo, da se bližaš cilju, a obenem veš, da nikoli ne bomo »tam«. Zato je pomembno, da uživamo na poti do tega cilja. Eden izmed izzivov logistike je, da te nihče ne opazi, ko je vse tako, kot mora biti. Opažen si le takrat, ko nekaj ni, kot je bilo dogovorjeno. Zato je dragoceno, ko te včasih pohvali poslovni partner in da vedeti, da ceni delo vseh zaposlenih. Ali pa, ko kdo izmed zaposlenih pove, da »je pri nas lepo«. Posebno vrednost pa imajo stanovska priznanja, kot je »logist leta«, ki nam dajejo novo energijo.