Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Pošto bodo kmalu dostavljali roboti, v Franciji pakete že prinašajo droni - EOL 128

Četrtek, 31. Maj 2018

Pošta prihodnosti | Jože Volfand |
 
V maju Pošta Slovenije končuje naložbo v modernizacijo strojnega usmerjanja paketnih pošiljk in širi zmogljivosti v poštno-logističnem centru v Ljubljani. V drugi fazi bodo zgradili še dodatno halo, s čimer bodo, kot pravi mag. Andrej Rihter, član poslovodstva, omogočili rast blagovne logistike. Tako se z naložbami Pošta preusmerja od ponudnika klasičnih poštnih storitev v poštno-logističnega operaterja in ponudnika sodobnih digitalnih in inovativnih storitev. Ne le doma, tudi v tujini. Svetovna poštna zveza je glede na doseženi razvoj uvrstila Pošto Slovenije na visoko 15. mesto med 170. državami. Torej kakšna bo slovenska pošta prihodnosti, bodo tudi pri nas pošto kmalu dostavljali roboti in droni?
 
mag. Andrej Rihter
mag. Andrej Rihter

Po oceni Svetovne poštne zveze se je Pošta Slovenije med 170. državami na področju poštnega razvoja uvrstila na visoko 15. mesto. Po katerih kriterijih so vas uvrstili tako visoko?

Svetovna poštna zveza je v svoji oceni poštnega razvoja skozi različne segmente oziroma operativni razvoj področij Slovenijo postavila v t. i. območje »high range«, kamor sodijo države z najhitrejšim razvojem na področju poštne dejavnosti. Prva tri mesta so zasedli poštni operaterji Švice (100 točk), Francije (94,75 točke) in Japonske (94,09 točke). Pošta Slovenije je dosegla 73,48 točke.

Dosežene točke so rezultat merjenja stopnje učinkovitosti poštnega omrežja. Odraža se v kakovosti izvajanja poštnih storitev, v globljih razvojnih učinkih, ki vplivajo na izvajanje mednarodnih poštnih storitev, v konkurenčnosti na vseh področjih poslovanja. Gre za poštne, logistične, finančne storitve in za prilagodljivost poslovnih modelov oz. storitev spremembam na trgu. Dosežena uvrstitev kaže, da smo z lastnim razvojem dobesedno »za seboj« pustili tudi bolj razvite države, kot so npr. Finska, Luksemburg, Avstralija, Španija, Danska ipd.

Torej gledate daleč. Kakšna bo potemtakem Pošta Slovenije kot »pošta prihodnosti« - na primer čez 10 ali 20 let, če jo umestite kot akterja v prehodu v zeleno gospodarstvo?

Na naše poslovanje vplivajo svetovni družbeni, poslovni in tehnološki trendi. Veste, na kaj mislim. Na razmah mednarodne spletne trgovine, »e-commerce«, na digitalizacijo logistike, 3D printanje, big data, umetno inteligenco, shareeconomy logistics, to je deljenje virov oziroma sredstev, mrež, platform, npr. Über, crowdsourcing, logistika v oblaku, robotika, npr. droni, avtonomna vozila in še veliko bi lahko naštel. Vsekakor bo Pošta Slovenije čez 10, 20 let bistveno drugačna kot danes. Naši glavni fokusi so prepoznavanje potreb strank po uvedbi novih storitev v segmentu logistike in dostave blaga ter paketov, torej z digitalizacijo.

Uporabnike zanimajo poštne poslovalnice.

Izvajanje storitev v mreži poštnih poslovalnic bomo širili v sodelovanju s strateškimi partnerji. Od teh bodo nekatere kontaktne točke samopostrežne enote PS 24/7, paketomati in pogodbene pošte. Ves čas tudi prilagajamo asortiment prodaje blaga. Z nudenjem celovitih logističnih storitev bomo nadaljevali širitev v regijo Adriatic. Pošta Slovenije bo v prihodnosti h kupcu naravnano digitalno poštno-logistično podjetje. Vpeta bo v regijo Adriatic in mednarodno poslovanje. Usmerjena bo v organizacijo vitke mreže informacijsko podprtih organizacijskih enot v povezavi s fleksibilno, stroškovno učinkovito in informacijsko enovito podprto logistično mrežo. Mislim na skladiščno logistiko, vozni park in transportne mreže. Učinkovite tehnološke in logistične procese bomo zagotovili z uvajanjem novih tehnologij.

Pri tem ne boste pozabili na zelene rešitve?

Zagotovo ne. Pošta Slovenije sledi zelenim iniciativam za logistiko in dobavne verige na področju učinkovitega upravljanja transporta. Torej kako dobro načrtovati dostavne poti, zagotavljati polne obremenitve tovornjakov, učinkovito natovarjati in raztovarjati, kar vodi do zmanjšanja porabe goriva in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Prav tako se že sedaj uporabljajo električna vozila ter kolesa. S tem sledimo trendom v tujini. Na primer DP DHL v dostavi že uporablja transportna sredstva, vključno z e-Bikes in e-Trikes za poštne pošiljke. DPD Nemčija pilotno testira uporabo električnih koles za dostavo paketov, Swiss Post pa je kupila večinski delež tehnološkega podjetja Notime, ki je razvilo spletno platformo za kolesarske kurirske storitve.

Od robotov k dronom?

Različno. Poštni operaterji in globalni integratorji sedaj pospešeno iščejo inovativne robotske rešitve. DP DHL npr. načrtuje širše lansiranje električnega dostavnega vozila Street Scooter. DP DHL je v sodelovanju s Swiss Post razvil tudi KYBURZ eTrolley voziček za dostavo z električnim pogonom. Deutsche Post DHL Group in Swiss Post testirata uporabo lastnih robotov za dostavo, DP DHL npr. električno vozilo PostBOT, ki bo spremljalo poštne delavce na njihovih poteh, saj lahko prevažajo do 150 kg, senzorji robota sledijo nogam pismonoše, robot lahko premaguje določene ovire ali pa se po potrebi ustavi. Še malo bolj oddaljena prihodnost vključuje uporabo dronov. Francoski DPDgroup kot prvi ponuja dostavo paketa z droni in ima dovoljenje, da lahko na redni 15-km komercialni liniji na jugu Francije dostavlja pakete s pomočjo dronov.

Ali pošte po svetu pri novih tehnologijah razmišljajo o okolju?

Deutsche Post DHL si močno prizadeva za "zeleno gospodarstvo". Njihov cilj je zmanjšati emisije CO2 za 30 % do leta 2020. Pripravljajo tudi Carbon Reports, ki zagotavlja popolno preglednost emisij, ki nastanejo pri prevozu blaga znotraj omrežja DHL. Prav tako nudijo vrsto GOGREEN storitev, npr. poročila o emisijah CO2, ki jih partnerji proizvajajo pri poslovanju z družbo DHL in napredna spletna orodja, ki omogočajo večjo preglednost in vključujejo »what-if« scenarije za zmanjšanje emisij in optimizacijo dobavne verige.

In Pošta Slovenije?

Nekaj sem že naštel. Skupina Pošta Slovenije je aprila letos pridobila tudi Standard za upravljanje z energijo ISO 50001. S certifikatom dokazujemo, da je energetska učinkovitost vitalno področje za naše podjetje. Želimo zmanjšati škodljive emisije v ozračje ob upoštevanju načela gospodarnosti. Cilji so nižja poraba energije in prihranek energije za 10 % do leta 2022 glede na porabo v letu 2016, manjša obremenitev okolja zaradi izpustov toplogrednih plinov, CO2, 20 % letno ter doseči delež 20 % obnovljivih virov v končni porabi energije v stavbah do leta 2022.

Omenili ste izpuste. Nedavno objavljeno Podnebno ogledalo 2018 predstavlja, kako Slovenija zmanjšuje emisije toplogrednih plinov. Največji krivec za emisije je promet. Kako si prizadevate za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov?

Vozni park Pošte Slovenije porabi skupaj nekaj več kot štiri milijone litrov naftnih derivatov. Največ od tega, več kot 85 %, porabijo štirikolesna vozila. V začetku leta 2017 smo v vozni park uvedli dva dostavna avtomobila na električni pogon, v novembru 2017 smo uvedli še dodatnih 17 dostavnih avtomobilov na električni pogon. V letu 2017 smo tako v dostavi uporabljali 38 električnih koles, 13 električnih skuterjev in 21 električnih avtomobilov. Poleg navedenih prevoznih sredstev smo na osnovi pozitivnih izkušenj glede testiranja dveh lahkih električnih štirikolesnikov konec leta 2017 v dostavo uvedli še 11 električnih štirikolesnikov, v prvem kvartalu leta 2018 pa še dodatnih 22. Skupno jih je torej v voznem parku že 35. Uvajanje električnih prevoznih sredstev ob pozitivnem ekološkem vidiku pripomore tudi k humanizaciji dela pri dostavi poštnih pošiljk. Zaposlene voznike usposabljamo za ekološko naravnano vožnjo. O energetski učinkovitosti sem govoril, omeniti moram še obnovljive vire energije. Investiramo v kogeneracijo, toplotne črpalke in podobno. Od leta 2013 do 2017 smo tako izvedli 73 projektov, pri katerih smo dosegli 571.682 EUR prihranka na stroških in prihranili 12.267.270 kWh energije. V tem obdobju smo v ozračje spustili za 2.800 ton CO2 manj. V obeh poštnih logističnih centrih v Ljubljani in Mariboru poteka tudi postopna zamenjava notranje razsvetljave z varčnimi sijalkami.

Odprli ste 3D-tiskarno, ki je med večjimi v jugovzhodni in srednji Evropi. Kaj ta naložba pomeni za Pošto Slovenije, poslovne partnerje in kaj za individualne uporabnike? Kako lahko spodbudi nove poslovne modele v smeri krožnega gospodarstva?

Neodvisne raziskave kažejo, da je 3D-tisk v letu 2016 predstavljal 6,3 bilijonski trg. Trg od leta 2012 raste povprečno za okoli 20 % letno. Izstopajo predvsem elektronsko-potrošniška, avtomobilska in letalska industrija, sledi medicina. To so danes tudi naši največji naročniki, seveda z upoštevanjem posebnosti lokalnega trga. Trenutno že uspešno sodelujemo z več kot 100 podjetji iz različnih panog. To so avtomobilska, elektrotehnična, orodjarska, letalska industrija, proizvodnja elektronske, medicinske opreme, bele tehnike, potem so tu razvojniki, industrijski oblikovalci, zlatarji, umetniki, arhitekti in drugi, ki prihajajo iz 11 držav po celem svetu. Za njih izdelujemo prototipe, male serije izdelkov, nadomestne dele, kalupe, poslovna darila idr. Organizacijam in končnim potrošnikom ponujamo širok nabor zanesljivih in kakovostnih storitev 3D-tiska in 3D-skeniranja za različne namene uporabe. Skupina Pošte Slovenije že dolgo ni več samo ponudnik klasičnih poštnih storitev, pač pa razvojno usmerjen poštno-logistični operater in ponudnik sodobnih digitalnih in inovativnih storitev ter rešitev tako doma kot v tujini.

Gre za zelene rešitve?

Seveda. 3D-tisk ima pomembno vlogo na področju krožnega gospodarstva, saj prinaša tudi ekološke prednosti. Tipičen primer je učinkovitejša poraba materiala in s tem manj odpadkov pri nastajanju izdelkov, manjša potreba po energiji pri izdelavi izdelkov kot za njihovo pošiljanje, saj se podpira proizvodnja v lokalnem okolju. Omenim naj še možnost recikliranja 3D-tiskanih izdelkov, zlasti kadar se uporablja biorazgradljive materiale, bioplastika.

Nadaljujete z ambicioznimi investicijami. Ste sredi zahtevne prenove poštnega logističnega centra Ljubljana, ki mu boste dodali novo, dvoetažno halo. Kakšno dodano vrednost si obetate? Kaj to pomeni za razvojni potencial Pošte Slovenija? Kakšno rast napovedujete na področju logistike; v katerih segmentih?

Modernizacija strojnega usmerjanja paketnih pošiljk in širitev kapacitet na lokaciji poštnega logističnega centra v Ljubljani, ki se je pričela aprila lani, bo kot celoten modificiran intralogistični sistem predvidoma zaključena konec maja letos. Po izvedenem projektiranju in demontaži stare opreme ter ureditvi in začasni selitvi dejavnosti na nadomestno lokacijo se je začela postavitev in montaža opreme novega usmerjevalnika paketov. Naprava je bila predana v logistični proces v mesecu marcu letos. Po končanju implementacije ostale medetažne transportne tehnologije sledijo še zaključni testi delovanja in trimesečno poskusno delovanje celote. Vrednost investicije znaša okoli 14,6 mio. EUR. V fazi projektiranja je tudi projekt, ki predstavlja drugo fazo širitve prostorskih kapacitet v Poštnem logističnem centru v Ljubljani z izgradnjo dodatne hale. Postavili bomo dvoetažno stavbo, s katero bo Pošta Slovenije pridobila dodatne površine v velikosti približno 4700 m2. S povečanjem prostorskih kapacitet bo omogočena rast segmentov blagovne logistike, prenosa paketnih pošiljk ter palet.

S preusmeritvijo na področje logističnih storitev, ki ob prenosu paketnih pošiljk in informacijskih storitev predstavljajo temelje poslovanja Pošte Slovenije v prihodnosti, smo tudi popolnoma spremenili koncept naših prostorov. Že danes potrebujemo bistveno več prostora, kot smo ga potrebovali v preteklosti za obvladovanje prenosa klasičnih poštnih storitev.

Kako pristopate k optimizaciji logistike, tudi z vidika ogljičnega odtisa?

Kot sem že omenil, smo v mesecu aprilu letos pridobili certifikat ISO 50001, ki je najnovejši od standardov iz sistema vodenja ISO in se podeljuje podjetjem, ki trajnostno in učinkovito upravljajo z energijo. Podjetje, ki prejme ta certifikat, se zavezuje, da bo v okolju družbe upravljalo z energijo pametno in učinkovito, da bo upoštevalo potrebe vseh deležnikov ter da bo zmanjševalo rabo energije in vplive na okolje. Hkrati pa certifikat potrjuje, da ima podjetje vzpostavljen sistem, ki omogoča spremljanje kazalnikov energetske učinkovitosti podjetja ter omogoča določitev področij, na katerih so možne izboljšave. Nadzoruje izvedene energetske ukrepe ter spodbuja aktivno delovanje zaposlenih na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Lani ste nadgradili sodelovanje s Hrvaško pošto in zanjo razvili internetno trgovino Žuti klik. Kakšne povezave Pošta Slovenije gradi v mednarodnem okolju?

V Pošti Slovenije smo vedno imeli in imamo interes širiti sodelovanje s poštnimi operaterji bivše skupne države. Slovenska podjetja so pomemben investitor v tej regiji. Veliko oviro v večini držav predstavlja nekoliko slabša kakovost prenosa pošiljk in dolgotrajni postopki carinjenja. Z dogovori in prenosom dobrih praks želimo uporabnikom v Sloveniji in v ostalih državah nekdanje Jugoslavije ponuditi nove in moderne poštne storitve. Dogovori z nekaterimi še vedno potekajo, najuspešnejše smo zaenkrat sodelovanje zaključili s Hrvaško pošto.

Za kakšne projekte gre?

Trenutno je aktualno področje elektronskega carinjenja, kjer želimo prenesti dobre prakse e-carinskega posredovanja, področja, kjer je PS med najboljšimi na svetu. Uspeli smo pridobiti AEO dovoljenje. Elektronske postopke širimo tudi na izvozno področje. Hkrati se pripravljamo na spremembe in na novosti, ki pričnejo veljati leta 2021. Vse to želimo prenesti tudi na pošte v regiji. Razširili smo sodelovanje z nemško pošto in se pridružili mreži Connect, ki s paketno dostavo pokriva že 27 držav v Evropi. Do konca leta 2018 bo pokrivala celotno EU. S tem bomo pridobili kakovostno unificirano storitev, ki jo bomo lahko ponudili internetnim trgovcem, ki trgujejo tudi čezmejno. Prav tako bomo iz tujine v dostavo prejeli vse tuje pakete, predane v mrežo Connect, ki jo upravlja Nemška pošta.

Podjetjem nudite nove in obogatene storitve za elektronsko poslovanje. Kako je z varnostjo, ko gre za uporabo i- in e-storitev. Kako upravljate to področje?

Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij pri poslovanju kot tudi v vsakdanjem življenju posameznika se skokovito povečuje. Pošta Slovenije se zaveda, da z vedno večjo informacijsko podporo poslovanja postaja področje informacijske varnosti vedno pomembnejše. Konec leta 2017 je Pošta Slovenije uspešno prestala certifikacijsko presojo in pridobila certifikat, ki zagotavlja skladnost s standardom ISO/IEC 27001:2013 za informacijske storitve v podatkovnih centrih. Ob tem je Pošta Slovenije ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov od informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije prejela priznanje, ker je pridobila certifikat po standardu za varovanje informacij ISO/IEC 27001:2013. Izkazali smo torej visoko raven zavarovanja osebnih podatkov. Hkrati smo v začetku leta 2018 pridobili tudi certifikat razpoložljivosti podatkovnih centrov Pošte Slovenije. Gre za informacijske storitve, ki jih v okviru svoje krovne blagovne znamke PosiTa ponuja strankam. Standardom pa so podvržene tudi ostale informacijske storitve.

Na katere standarde mislite?

Na področju storitev certifikatske agencije Pošta®CA smo pridobili kar štiri nove certifikate, ki potrjujejo skladnost naših storitev z novo sprejeto EU uredbo eIDAS. Pridobili smo certifikat za izdajo digitalnih potrdil, ki jih lahko imetniki uporabijo za verodostojno elektronsko podpisovanje digitalnih dokumentov in digitalnih potrdil. Potem certifikat za izdajo digitalnih potrdil za avtentikacijo spletišč, ki se uporabljajo za zagotavljanje varnega dostopa do spletnih strani. Omenim naj še certifikat za izvajanje storitve elektronskega časovnega žigosanja. S tem uporabnikom storitve overjamo obstoj in časovno prisotnost njihovih dokumentov. Storitve zajema, e-hrambe in spremljevalne storitve so prav tako certificirane. Poleg certifikacije storitev imamo pridobljeno tudi certifikacijo podporne programske opreme za e-hrambo ter programske opreme za digitalizacijo.

Na trgu ste ponudnik blagovne logistike in oskrbovalnih verig v Sloveniji. Katere konkurenčne prednosti uveljavljate na trgu in kako raste realizacija prihodkov logističnih storitev?

Pri izvajanju oskrbovalnih verig lahko kot konkurenčne prednosti izpostavimo predvsem ponudbo celovitih rešitev – prevzemi blaga po Slovenji in v tujini, skladiščne storitve, komisioniranje, distribucija po Sloveniji in regiji v različnih časovnih oknih, špediterske storitve itd. in zanesljivo ter kakovostno izvedbo. Slednje se še posebej odraža pri nočni oskrbi servisnih centrov z rezervnimi avto deli, ki jo izvajamo brezkontaktno. To pomeni, da vstopamo v prostore naslovnikov brez njihove prisotnosti. Navedene oskrbovalne verige izvajamo že več let in jih vztrajno širimo, saj jih trenutno izvajamo že za ca. 95 % avtomobilskih znamk v Sloveniji. Prav tako širimo oskrbovalne verige na področju pijač, bele tehnike in drugega blaga široke potrošnje. Zaupanje v naše delo nam potrjujejo tudi stranke, saj smo v letu 2017 glede na leto 2016 dosegali 35 % rast prihodkov logističnih storitev. Tudi za leto 2018 imamo zelo ambiciozne načrte glede prihodkov v tem segmentu.