Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Reciklati in materiali na bio osnovi so prihodnost - EOL 128

Petek, 18. Maj 2018

Plastika | Tanja Pangerl |
 
Plastika Skaza je podjetje s 40-letno tradicijo. Iz garažne delavnice se je razvilo v proizvodno podjetje z lastnim razvojem in s svojimi blagovnimi znamkami. Med njimi je tudi Bokashi Organko. Gre za kuhinjski kompostnik, ki lahko pripomore pri reševanju problema bioloških odpadkov v gospodinjstvih predvsem v mestih in blokovskih naseljih. Hrvaško mesto Osijek je s pomočjo evropskih sredstev svojim prebivalcem zagotovilo kompostnike Organko, kar je zmanjšalo volumen prevzetih bioloških odpadkov za skoraj 25 %. Kot pravi Branka Viltužnik, vodja raziskav in inovacij v podjetju Skaza, je okoli 40 % vseh izdelkov, ki jih proizvedejo, narejenih iz reciklata ali iz drugih okolju prijaznih materialov na bio osnovi. V prihodnje želijo uporabljati izključno trajnostne materiale. V proizvodni proces uvajajo tudi umetno inteligenco.
 
Branka Viltužnik
Branka Viltužnik

Razvijate inovativne plastične izdelke iz materialov na bio osnovi. Za kakšne vrste materialov oziroma surovin gre in od kod jih pridobivate?

Trenutno v največji meri uporabljamo bio polietilen, ki je pridelan iz sladkornega trsa (94 %). Sladkorni trs je pridelan v Braziliji na strogo nadzorovanih plantažah, kjer rastline pri rasti porabljajo CO2 iz ozračja.

A kako zagotavljate čistost materialov glede na to, da se vaši izdelki uporabljajo tudi v prehrambne namene?

Izdelki, ki pridejo v stik s hrano in pijačo, morajo biti izdelani v skladu s strogimi standardi. Zato že od proizvajalcev materialov zahtevamo predložitev certifikata o ustreznosti materiala za prehrambne namene. Dodatno pošljemo že dokončane izdelke na testiranje v mednarodno akreditirane laboratorije, kjer nam izdajo potrdilo o ustreznosti naših izdelkov.

Vendar je plastika vzrok za onesnaženost zemlje in morja z mnogimi mikro delci, ki povzročajo težave živim bitjem in okolju. Kako kot proizvajalec skrbite za življenjski ciklus izdelka?

Izdelki blagovne znamke Skaza niso izdelki za enkratno uporabo, ki zaradi neodgovornih uporabnikov končajo na smetišču narave. Pri nas je že danes okoli 40 % vsega, kar proizvedemo, bodisi reciklat, kot je to Bokashi Organko, bodisi je narejeno iz drugih, okolju prijaznih materialov. Uvajamo posebno kategorijo izdelkov, ki smo jo poimenovali EcoBiB. Z njo označujemo le tiste izdelke, ki smo jih naredili iz okolju prijaznega materiala na bio osnovi. Naš izdelek Pick&Go je namreč kar v 81 % narejen iz materialov rastlinskega izvora. Naravne surovine so pridelane na strogo nadzorovan način, ki preprečuje dolgoročno škodljive vplive na okolje. Ne vsebuje melamina, je brez BPA in je primeren za recikliranje. Je odporen proti praskam, čiščenje pa je enostavno tudi v pomivalnem stroju.

S kuhinjskim kompostnikom Bokashi Organko ponujate rešitev na področju ravnanja z biološkimi odpadki v gospodinjstvih, kar je učinkovita rešitev predvsem za prebivalstvo v mestih. Za kakšno rešitev gre?

Bokashi Organko je kuhinjski kompostnik, v katerem organske odpadke s pomočjo posebnega posipa fermentiramo. V tem procesu pridobimo fermentacijsko tekočino, ki jo lahko uporabimo za zalivanje rož ali vrtnin, pa tudi za čiščenje domačih odtokov. Osušeni in volumensko zmanjšani odpadki so odlična osnova za kompost. Gre torej za prvi korak h krožnemu gospodarjenju, ki se prične doma. Odpadne surovine namreč postanejo vir za nov življenjski cikel.

Koliko se mesta odločajo za Organko za zmanjšanje bioloških odpadkov oziroma za njihovo učinkovitejše zbiranje?

V Sloveniji še nismo vpeljali sistemske rešitve za zmanjšanje bioloških odpadkov v domovih, si pa to želimo. Od tega imajo namreč koristi prebivalci, ki s primernim ravnanjem skrbijo za lepo in zdravo okolje. Veča se vrednost njihovih nepremičnin. Prihranijo tudi komunalne službe, saj se volumen bioloških odpadkov zmanjša za okoli 25 %. Ostanke bioloških odpadkov lahko predelajo v kvalitetno gnojilo. Smo pa Slovenci pri ločevanju odpadkov nad evropskim povprečjem, saj ločimo že okoli 42 % vseh komunalnih odpadkov.

S hrvaškim Osijekom sodelujete pri EU projektu zbiranja bioloških odpadkov v gospodinjstvih z Bokashi Organkom.

V Osijeku so se odločno lotili preoblikovanja mestne kulture v zeleno. Prebivalcem največje blokovske soseske v mestu so s pomočjo evropskih sredstev do sedaj zagotovili 3.450 Bokashi Organkov. Koristi imajo vsi. Prebivalci, ki jih je bilo seveda potrebno ustrezno izobraziti namenu in načinu uporabe kompostnika, prihranijo, saj ne potrebujejo bio razgradljivih vrečic. Bio smeti odnašajo le dvakrat mesečno, pridobijo pa tudi naravno gnojilo za svoje rože. Prihrani komunalno podjetje Unikom, ki danes zbere že 27 % ločenih odpadkov. Hkrati so zmanjšali volumen prevzetih odpadkov za skoraj 25 %. Prebivalci Osijeka so to preobrazbo sprejeli odprto in mesto nadaljuje z opremljanjem stanovanjskih sosesk z domačimi kompostniki Bokashi Organko.

Ali gre za vzpostavljanje mreže za prehod v krožno gospodarstvo?

Seveda se primer Osijeka uvršča v vzorčni model krožnega gospodarjenja, saj so biološki odpadki gospodinjstev na koncu kvalitetno gnojilo za nov krog življenja.

Izvajate tudi dva projekta, pri katerih se osredotočate na razvoj reciklata za uporabo v zahtevnejših tehničnih produktih oziroma uporabo recikliranih materialov tudi v transparentnih izdelkih. Kateri plastični materiali so materiali prihodnosti?

Materiali prihodnosti so predvsem reciklati. Njihove lastnosti so toliko izboljšane, da presegajo lastnosti primarnih materialov. Razvoj gre predvsem v zbiranje, sortiranje in oplemenitenje sekundarnih materialov. Želimo odstraniti odpadke iz okolja. Hkrati želimo dobiti izdelek, ki bo ustregel vsem zahtevam kupca. Prav tako se bo razvoj v prihodnje poleg reciklatov za zahtevne tehnične izdelke usmerjal tudi v reciklate za elektro in avtomobilsko industrijo.

Pri tem boste uporabili tudi umetno inteligenco pri strojni opremi. Kakšno vlogo ima in bo imela v razvoju tehnologij umetna inteligenca – kje so prednosti in kje nevarnosti?

Umetna inteligenca lahko ob pravilni uporabi izboljša procese v proizvodnji. Vendar vidimo velik izziv v implementaciji v starejše sisteme, ki so že vpeljani v podjetju, saj nekateri še nimajo možnosti branja in vnašanja podatkov. Prav tako je po eni strani prednost umetne inteligence hitro prilagajanje, medtem ko pri spremembah vseeno potrebujemo več časa in znanja. Nevarnost vidimo predvsem pri prilagajanju kadra na nove sisteme oziroma v pomanjkanju potrebnih kompetenc pri zaposlenih.

Še kakšna prednost?

Prednost umetne inteligence je predvsem v njenem učenju. Dlje kot se »uči«, boljša je in ima tudi sama možnost učenja, ko je že v uporabi. Tako lahko v nekaterih primerih sčasoma postane učinkovitejša. Prednost je pri reševanju problemov, ki jih v celoti ne razumemo. Gre za primere, pri katerih imamo npr. zaposlenega s svojimi izkušnjami in občutkom, ki ga s senzorji in navadnimi pristopi krmiljenja ne znamo rešiti. Nevarnost obstaja, če umetna inteligenca uide nadzoru. Vendar danes v industrijskih aplikacijah te nevarnosti ni.

Kako pri razvoju in proizvodnji izdelkov upoštevate eko dizajn?

Eko dizajn ni zgolj všečna, sodobna beseda, ki je povezana z marketinškimi trendi ali modnimi prebliski. Odgovoren odnos do okolja se namreč ne odraža le v ločevanju odpadkov, zmanjševanju porabe energije ali varčevanju z vodo, ampak z enako mero odgovornosti v skrbi za zmanjševanje ogljičnega odtisa in za izbiro naravnih, do okolja prijaznih materialov. Tega se zelo dobro zavedamo tudi v podjetju, saj naše celotno poslovanje temelji na vrednoti, ki je osredotočena na ohranjanje in trajnostni odnos do narave. Tega se zavedajo tudi oblikovalci naših izdelkov in proizvajalci naše embalaže.

Kako je strategija trajnostnega razvoja vpeta v vašo poslovno strategijo? Kakšne strateške trajnostne korake načrtujete v prihodnje?

V prihodnje želimo uporabljati izključno trajnostne materiale. Najsi bodo to na bio osnovi ali pa reciklati. Prav tako želimo nadaljevati z uvajanjem bio razgradljivih polimerov. Glede na strategijo podjetja želimo v prihodnje sodelovati tudi s trajnostno ozaveščenimi in trajnostno naravnanimi partnerji.