Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Težka vozila odslej na avtocesti le z napravo DarsGo - EOL 127

Ponedeljek, 09. April 2018

E-cestninjenje |
 
Zdaj me nič ne ustavi. S tem sloganom je Dars začel uvajati e-cestninjenje za težka vozila. Tista, z dovoljeno maso nad 3,5 tone. Od 1. aprila dalje je e-cestninjenje voznikom odprlo dosedanje zapornice, prosti prometni tok jim lajša vožnjo. Danilo Štor, ki v Darsu skrbi za e-cestninjenje, navaja več prednosti novega sistema. Zagotovo je med pomembnejšimi uveljavitev načela – uporabnik plača in onesnaževalec plača, za kar se že več let zavzema tudi okoljska politika. V sistem DarsGo se je registriralo že več kot 100.000 vozil, vozniki so pridobili več kot 70.000 naprav DarsGo. Kdor naprave ne bo namestil na notranjo stran vetrobranskega stekla, se bo znašel v prekrškovnem postopku. Danilo Štor opozarja še na druge novosti in spremembe.
 

DarsGoPo novem bo voznik moral plačati uporabo vsakega prevoženega segmenta avtocest ali hitrih cest v upravljanju družbe DARS. Cestninska tarifa bo odvisna od dolžine segmenta, značilnosti vozila, emisijskega razreda EURO in podobno. Kaj mora od 1. aprila naprej vedeti voznik težkega vozila z dovoljeno maso nad 3,5 tone, kje lahko kupi napravo DarsGo in koliko ga to stane?

Poznati mora pravila in pogoje cestninjenja v sistemu DarsGo. V zvezi s tem je DARS pripravil Splošni akt o cestninjenju, ki je objavljen v Uradnem listu RS št. 14/18. Pogoji za uporabo so objavljeni tudi na spletni strani DarsGo.si. Napravo DarsGo lahko vozniki oziroma lastniki težkih vozil pridobijo z registracijo na DarsGo servisih ali preko spletne aplikacije DarsGo.si. Administrativni stroški izdaje naprave DarsGo znašajo 10 evrov.

Vsi uporabniki naprave, domači in tuji, morajo biti registrirani s podatki o lastniku in podatki o vozilu. Kje se bodo registrirali, kako in ali podatek o emisijskem razredu pomeni, da bo mogoče ugotoviti, kakšno onesnaženost ozračja povzročajo tovorna vozila v Sloveniji?

Napravo DarsGo lahko vozniki oziroma lastniki težkih vozil pridobijo z registracijo na DarsGo servisih ali preko spletne aplikacije darsgo.si. Podatek o emisijskem razredu vozila je homologacijski podatek o vozilu in kot tak pomeni tovarniško deklaracijo o emisijah.

Kam mora voznik namestiti napravo DarsGo in kako bo s plačevanjem cestnine?

Na notranjo stran vetrobranskega stekla, in sicer skladno z navodili, ki jih voznik prejme ob registraciji v sistem DarsGo.

Zakaj bo omogočena tudi vožnja po cestah z odloženim plačevanjem?

Omogočen bo predplačniški in poplačniški način plačevanja cestnine. V bistvu se s tem ohranja sedanji način plačevanja cestnine v sistemu, ki je ukinjen z začetkom izvajanja cestninjenja s sistemom DarsGo.

Doslej so bila vozila v Euro emisijskih razredih motorja 4,5 in 6 v Sloveniji deležna precejšnjih popustov, z novim sistemom bodo do njih upravičeni vsi uporabniki. Zakaj?

To je res. Vozila v EURO-emisijskih razredih motorja 4, 5 in 6 so v Sloveniji že v obstoječem sistemu cestinjenja deležna velikih popustov. Do zdaj so jih koristili le uporabniki ABC in DARS kartice. Z novim sistemom so do njih upravičeni vsi uporabniki čistejših vozil, torej tudi tisti, ki so v starem sistemu cestnino sprotno plačevali, torej z gotovino ali plačilnimi karticami.

DarsGo

Za koliko bo to zmanjšalo prihodke Darsa in ali bodo sicer predvideni prihodki od e-cestninjenja večji od vinjetnih?

Glede na to, da je čistih vozil vse več in predstavljajo že veliko večino, se bo to zagotovo negativno odrazilo v naših prihodkih od cestninjenja težkih vozil. V kolikšni meri, pa v tem trenutku ne želimo dajati prenagljenih ocen. Bodo pa seveda prihodki od e-cestninjenja na letni ravni še vedno presegli vinjetne.

Ali se bodo tuji vozniki lahko izgovarjali, da niso vedeli za nove naprave?

Ne, sistem DarsGo velja za vsa težka vozila z izjemami, ki jih določa zakon o cestninjenju ne glede na državo registracije vozila. Za obveščanje tujih voznikov je ustrezno poskrbljeno.

Zakaj so zaželene povezave voznikov z izdajatelji bencinskih kartic?

To je eden izmed načinov plačevanja cestnine, ki ga omogoča sistem DarsGo. Razlog je predvsem v tem, da se uporabnikom omogoči čim enostavnejše plačevanje cestnine s plačilnimi sredstvi, ki jih tudi sicer uporabljajo pri izvajanju svoje dejavnosti.

Koliko portalov, ki imajo cestninsko in nadzorno funkcijo, ste postavili in kako boste zbirali podatke, ki bodo osnova za plačilo cestnine?

Postavljenih je 128 portalov, 15 med njimi jih ima tudi nadzorno funkcijo. Cestninjenje poteka z uporabo standardizirane brezžične mikrovalovne komunikacije (DSRC) med napravo DarsGo in antenami na portalih. Transakcijski podatki se nato s portalov prenesejo v centralni sistem, kjer se nadalje obdelajo v postopku obračuna cestnine uporabnikom.

Kaj so bili glavni razlogi za uvedbo e-cestninjenja?

Več jih je. Zamenjava dotrajanega obstoječega sistema cestninjenja težkih vozil z ustavljanjem, uvedba standardizirane tehnologije cestninjenja, zaračunavanje cestnine po načelih »uporabnik plača« in »onesnaževalec plača«, uvedba interoperabilnosti po zahtevah direktive o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v EU.

Prednosti?

Ni ustavljanja vozil na cestninskih postajah, večja je prometna varnost, cestnina se plačuje po dejansko prevoženih razdaljah, manjše je onesnaževanje okolja.

Slovenija je prva država v Evropi, ki se je odločila za prosti tok prometa in za odpravo zapornic?

Da. Slovenija je prva, ki se je odločila zamenjati cestninski sistem z ustavljanjem vozil na cestninskih postajah s sistemom cestninjenja v prostem prometnem toku. Cestninjenje v prostem prometnem toku pa v EU ni novost, uvedeno je že v precejšnjem številu držav, na primer Avstrija, Nemčija, Češča, Slovaška, Madžarska.

Ali lahko to povzroči težave in nejasnosti pri tovornjakih, ki jih je na slovenskih cestah vse več?

Glede na to, da so vozniki težkih vozil že vajeni uporabljati sisteme cestninjenja v prostem prometnem toku v drugih državah, kakšnih posebnih težav ne pričakujemo. Vozniki se morajo predvsem pravočasno opremiti z napravami DarsGo in se seznaniti s spremembo cestninskega sistema v Sloveniji.

Znotraj sistema DarsGo je bila vzpostavljena zaledna pisarna, katerega zadolžitve so upravljanje odnosov s kupci, določanje zneska cestnine dolgovane cestnine, premoščanje vrzeli, retroaktivna plačila, izdajanje računov in opominov, reševanje pritožb, spremljanje delovanja ter upravljanje sprememb.
Znotraj sistema DarsGo je bila vzpostavljena zaledna pisarna, katerega zadolžitve so upravljanje odnosov s kupci, določanje zneska cestnine dolgovane cestnine, premoščanje vrzeli, retroaktivna plačila, izdajanje računov in opominov, reševanje pritožb, spremljanje delovanja ter upravljanje sprememb.

Okoljski učinki e-cestninjenja?

Ker ni več ustavljanja in speljevanja vozil na cestninskih postajah, se s tem tudi zmanjša obremenjevanje okolja z izpušnimi plini vozil.

Kako lahko voznik težkega tovornega vozila pokliče na cesti na pomoč, če z napravo DarsGo ne bo nekaj v redu in koliko uporabnikov se je doslej odločilo za registracijo v nov sistem uporabnikov?

V teh primerih se je voznik težkega vozila dolžan zglasiti na enem izmed 134 DarsGo servisov, kjer bodo napako odpravili ali izdali drugo napravo DarsGo. Doslej je v sistem DarsGo registriranih 100.000 vozil in izdanih nekaj več kot 70.000 DarsGo naprav.

Kaj bo doletelo tiste, ki ne bodo imeli naprave DarsGO po 1. aprilu?

Težka vozila brez naprav DarsGo so po 1. 4. 2018 neskladna s pravili cestninjenja. Proti lastnikom / voznikom bo DARS uvedel prekrškovni postopek v skladu z Zakonom o cestninjenju.

Katera vozila ne bodo potrebovala naprave DarsGo? Izjeme bodo?

Izjeme določa Zakon o cestninjenju (Ur. l. 24/2015, 41/2017), 9. člen. Gre pa npr. za vozila slovenske policije in vojske, vozila na nujni vožnji in vozila, ki so vključena v izvajanje humanitarnih prevozov.