Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Reciklažni materiali, zelena embalaža in varnost izdelka - EOL 127

Petek, 06. April 2018

Embalažna anketa | Urška Košenina |
 
Kakšne novosti pri prenovah embalaže bodo predstavila podjetja? »Osnovno merilo pri oblikovanju nove embalaže so zaščita izdelka, všečnost potrošniku in seveda možnost industrijske uporabe,« je povedala mag. Mateja Juvančič iz Ljubljanskih mlekarn. Na kratko anketo o novi embalaži, materialih in o sodobnih trendih oblikovanja embalaže so se odzvali tudi v drugih podjetjih, kjer so sogovorniki prednostno govorili o reciklabilni embalaži, funkcionalnosti in zagotavljanju kakovosti ter varnosti izdelka. Postavili smo jim naslednja anketna vprašanja:
 

1. Ali v novem letu načrtujete prenovo embalaže? Katero embalažo boste prenovili, ali ste prej opravili tržno raziskavo, vzroki za spremembo?

2. Kateri elementni prenove so prednostni – repozicioniranje blagovne znamke, razvoj novih izdelkov, dizajn, materiali…

3. Upoštevate pri prenovi embalaže eko dizajn, življenjski ciklus izdelka? Komunicirate o vaši zeleni embalaži s končnimi porabniki in kaj želite doseči s prenovo?

4. Kateri sodobni trendi pri oblikovanju embalaže se vam zdijo najpomembnejši in koliko vpliva na spremembe stroškovni vidik (energija, surovina, delo)?

mag. Mateja Juvančič, Vodja operativnega razvoja in raziskav, Ljubljanske mlekarne:

Informacij o kakršnihkoli načrtovanih spremembah embalaže v letošnjem letu nimam. Lahko podam le svoje mnenje na zadnje vprašanje: osnovno merilo pri oblikovanju nove embalaže so zaščita izdelka, všečnost potrošniku in seveda možnost industrijske uporabe. Obstoječa polnilna oprema vedno omejuje možnosti, zato je pomembno, da se znotraj industrijskih možnosti preveri ideje, ki so bolj »zelene« od običajnih, ki so morda energijsko manj potratne ali pa so lažje obvladljive s stališča ločevanja embalaže.

mag. Mateja JuvančičAnita Voršič, Prevzem blaga z deklariranjem, dm drogerie markt d.o.o.:

Ker se z oblikovanjem in izdelovanjem embalaže pri dm drogerie markt ne ukvarjajo, je Anita Voršič odgovore prilagodila glede na zbiranje embalaže na dvorišču podjetja.

1. Pred kratkim smo izvedli prenovo pri sortiranju barvne in prozorne folije. Tržno raziskavo smo naredili preko ponudb različnih ponudnikov. Za spremembo smo se odločili tako iz stroškovnega kot okoljevarstvenega vzroka.

2. Ker embalažnino ločujemo po frakcijah, so to za nas prednostni materiali.

3. S prenovo embalaže želimo doseči hitrejše recikliranje. S končnimi uporabniki pa komuniciramo preko naše spletne strani v skladu z zakonskimi določili.

4. Najpomembnejši trend je recikliranje. Stroškovni vidik na spremembe vpliva pozitivno. Res je, da je z ločevanjem več dela, vendar če gre za skupno dobro, je to zanemarljivo.

Oddelek za odnose z javnostmi, Hofer:

Osnovna filozofija podjetja Hofer je osredotočenost na »bistvo« trgovine. Naše glavno vodilo je kupcem vedno nuditi izdelke najvišje kakovosti po najnižji ceni, čemur so podrejeni vsi naši poslovni procesi. Večino izdelkov ponujamo pod lastnimi blagovnimi znamkami, saj se tako lahko hitreje odzovemo na potrebe in želje kupcev, hkrati pa celotno odgovornost za kakovost, dostopnost in podobo izdelka prevzemamo nase. Embalažo za izdelke lastnih blagovnih znamk oblikujemo v sodelovanju z dobaviteljem, pri čemer sledimo predpisanim vodilom, a seveda tudi trendom. Embalaže sicer prilagajamo glede na sprotno izkazane potrebe, podrobnejših podatkov o načrtovanih prenovah pa vam zaradi občutljivosti informacij ne moremo podati.

Tina Cipot, Korporativno komuniciranje, Lidl Slovenija d.o.o.k.d.:

V Lidlovih trgovinah najdete več kot 1.600 različnih izdelkov, zato so prenove embalaž stalnica.

Večino embalaž prejmemo že oblikovanih, saj se velika večina (z izjemo lokalnih/nacionalnih) embalaž v Lidlu zasnuje na mednarodni ravni. Pri embalaži je največji poudarek na funkcionalnosti - primarna naloga embalaže je v zagotavljanju kakovosti in varnosti izdelka od pakiranja do porabe.