Za počasnost pri okoljskih postopkih je več vzrokov

Andrej Vuga, ARSO:

Da razumete je potrebno dejstvo, da Agencija okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij ne sme izdati, če so načrtovani posegi v nasprotju z zakonom. Pri vodenju postopkov mora upoštevati tudi proceduralne zahteve. Upravni postopki na področju okolja potekajo nekoliko počasneje, kot bi si želeli. Agencija naredi vse, kar je mogoče, da potekajo, kolikor je mogoče hitro. Nekaj razlogov za »počasnosti«:

zelo obsežna in včasih nasprotujoča si zakonodaja, ki zahteva veliko usklajevanja,

novi upravni postopki z novimi uredbami, ki niso podprti s kadrovskimi okrepitvami (npr. predhodni postopek, kjer je ok. 500 vlog letno, nove dejavnosti po IED Uredbi),

povečano število vlog na posameznih področjih (npr: za okoljevarstveno soglasje od 34 v letu 2014 do 58 v letu 2016)

veliko število zahtev za vstop v postopek kot stranski udeleženec pri postopkih, kjer je predvidena javna razgrnitev (letos preko 140 zahtev za vstop v postopek), ki zahtevajo dodatna procesna dejanja v postopku (sklep o priznanju statusa, javne obravnave, ipd.).