Novoletna anketa o državni upravi - EOL 114/115

Koliko postaja javni menedžment odgovoren uporabniku | Jože Volfand |
 
V tradicionalni novoletni anketi smo želeli objaviti mnenja o tem, kakšna je in kakšna naj bi bila javna (državna) uprava, ki ima močan vpliv na naše delo in poslovanje, a tudi na življenje vsakega posameznika. Nismo spraševali o tem, koliko je državna uprava zelena, koliko sodeluje v upravljanju in razvoju države kot pomemben akter v programu prehoda v zeleno gospodarstvo. Zanimalo nas je, ali državna uprava, ki se umešča v procese digitalizacije in tehnološke posodobitve, hkrati začenja uveljavljati novo paradigmo upravljanja države in postaja javni menedžment, ki je usmerjen k uporabniku, k državljanu in podjetju. In ki se zaveda, da država ne more biti uspešna in učinkovita brez sposobne, učinkovite, strokovne, odgovorne in odzivne javne uprave. Pogosto se kritike javne uprave, upravičene in neupravičene, zožijo na ugotovitev, da državni uradniki uporabniku ne pomagajo iskati rešitev, pač pa postavljajo ovire.
 

Vprašanji sta bili naslednji:

1. Kaj bi bilo potrebno v Sloveniji spremeniti za večjo učinkovitost državne uprave, kdo bi moral zahtevati in spodbujati, da je uradništvo usmerjeno k uporabnikom in rešitvam postopkov in da postaja strokovni servis podjetjem in državljanom?

2. Zakaj državna uprava ne postaja bolj javni menedžment, ki lahko učinkovito prispeva k uspešnosti države?Javna uprava ni na trgu, zato ne želi sprememb

Marjan Mačkošek, Štore Steel d.o.o.:

Za večjo učinkovitost državne uprave v Sloveniji bi morali pregledati vse zakone, podzakonske akte (uredbe, navodila, ...) in jih zmanjšati le na potreben minimum. Na ta način bi sploh omogočili, da...

Več ...
 

V Avstriji je državna uprava usmerjena k podpori gospodarstva

Marko Jagodič, Papirnica Vevče d.o.o.:

Tempo sedanjega časa, celotna digitalizacija družbe in vseh procesov v gospodarstvu, splošna tekma med podjetji in državami, kdo bo prej na trgu ponudil atraktivne produkte, zahteva hitrejši in...

Več ...
 

Slovenija potrebuje redukcijo zakonske regulative

Antun Gašparac, Hydrovod d.o.o., Kočevje:

Dobro delovanje državne uprave je pogoj za dobro delovanje države. Ali naša državna uprava deluje dobro ali ne, lahko vsak presodi sam. Osebno menim, da v državni upravi dela veliko dobrih...

Več ...
 

Odločitev ni mogoče sprejeti le na podlagi matrik, ki ustrezajo pravilnikom

Miloš Bavec, Geološki zavod Slovenije:

Javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije (GeoZS) deluje na področju znanstvenega raziskovanja, ki predstavlja jedro naše dejavnosti, kot strokovna podpora državni upravi ter na področju...

Več ...
 

Ministrstvo za okolje in prostor

Program projektov e-ProstorMinistrstvo za okolje in prostor, Služba za odnose z javnostmi:

Z namenom, da bi izboljšali učinkovitost storitev za državljane, sta Ministrstvo za okolje in prostor in Geodetska uprava RS v novi finančni...

Več ...
 

Ključno je, da zaposleni v javni upravi odkrito komunicirajo

Mag. Tanja Bogataj, Ministrstvo za javno upravo:

Večja učinkovitost državne uprave je eno temeljnih vodil pri našem delu pri oblikovanju normativnih rešitev, ustvarjanju pogojev za boljše in inovativne rešitve ter oblikovanju novih in...

Več ...
 

Za počasnost pri okoljskih postopkih je več vzrokov

Andrej Vuga, ARSO:

Da razumete je potrebno dejstvo, da Agencija okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij ne sme izdati, če so načrtovani posegi v nasprotju z zakonom. Pri vodenju postopkov mora upoštevati tudi proceduralne zahteve. Upravni...

Več ...