Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Kar 47 prijav za najbolj zeleno občino - EOL 53


|

V konkurenci za najbolj zeleno občino v Sloveniji je kar 47 prijavljenih, od tega 9 mestnih, 14 malih in 23 srednjih občin.
Strokovna komisija, v kateri so dr. Dušan Plut kot predsednik, Bernarda Podlipnik, MOP, Saša Kek, Skupnost občin Slovenije, Mateja Eržen, Združenje občin Slovenije, in Jože Volfand, glavni urednik revije EOL, se je sestala na Ministrstvu za okolje in prostor na prvi seji in predlagala seznam prijavljenih občin na razpis za najbolj zeleno občino v Sloveniji. Predvsem so jo zanimali izpolnjeni anketni vprašalniki in model ocenjevanja, ki mora upoštevati kategorizirana vrednostna, točkovna merila za posamezna vprašanja. Občine so odgovarjale na vprašanja o upravljanju z odpadki in vodami, o energetski varčnosti, o prostorskem načrtu, zelenih površinah in o drugih aktualnih okoljskih temah v lokalnih skupnostih.
Komisija, ki bo za vsako kategorijo nominirala po tri občine, izmed katerih bo na posebni prireditvi razglasila zmagovalce in podelila priznanja, je opozorila, da se zaveda velike odgovornosti pri objektivni analizi izpolnjenih vprašalnikov. Prav zaradi nekaterih nejasnosti in pomanjkljivosti, kakor so bile razvidne iz odgovorov, ki so jih zahtevali vprašalniki, bo komisija potrebovala še dodatne informacije iz občin in kot korekcijski faktor pri dokončni odločitvi za najbolj zeleno občino v Sloveniji še nekatere znane objektivne kazalce o kakovosti zraka, kakovosti vod, zastrupljenosti prsti, o divjih odlagališčih, o vključevanju v programe mobilnosti in o najbolj energetsko varčni občini. Vendar bo za odločitev komisije pri izboru nominirancev ključna osnova dosežen zbirk točk po ocenjevanju izpolnjenih vprašalnikov. Že na prvem sestanku so kot zelo ugodno ocenili velik delež mestnih občin, ki konkurirajo na razpisu za najbolj zeleno občino.
Komisija si je prav zaradi želje po kar največji verodostojnosti meril zadala še dodatne naloge pri vrednotenju okoljskih dosežkov lokalnih skupnostih. Zato bodo njene odločitve znane konec oktobra, razglasitev najbolj zelenih občin v Sloveniji pa bo v novembru v eni izmed nominiranih občin.
In katere občine sodelujejo?
Med občinami do 5.000 prebivalcev so se prijavile: Apače, Cerkvenjak, Dobrna, Horjul, Kostanjevica na Krki, Kozje, Kuzma, Razkrižje, Središče ob Dravi, Šalovci, Vodice, Vransko, Vuzenica, Žužemberk.
Me občinami nad 5.000 prebivalcev sodelujejo: Bled, Beltinci, Cerklje na Gorenjskem, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gorenja vas-Poljane, Grosuplje, Idrija, Kočevje, Kranjska Gora, Krško, Laško, Lenart, Mengeš, Postojna, Sevnica, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjernej, Trbovlje, Vojnik, Zagorje ob Savi, Žalec.
Med mestnimi občinami pa za najbolj zeleno občino konkurirajo: Celje, Koper, Velenje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj.
Organizator razpisa, Fit media z revijo EOL, bo najboljšim podelila priznanja in nagrade.