Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Država še ni sprejela vseh uredb o varovanju vodnih virov za pitno vodo - EOL 144/145

Voda iz pipe |
 
Zaloge pitne vode so strateška in razvojna prednost, vendar za vodne vire Slovenija še ne skrbi dovolj optimalno. Tudi podnebne spremembe in drugi pritiski na vodne vire zahtevajo odgovornejšo skrb do pitne vode. Akcija Voda iz pipe, ki jo je spodbudila Zbornica komunalnega gospodarstva, prispeva k večji osveščenosti o tem, kaj lahko vsaka organizacija in vsak posameznik stori za drugačno ravnanje z viri. Miran Lovrič, predsednik upravnega odbora Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije, tudi direktor družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, pojasnjuje, da je število certifikatov, ki jih podeljujejo podjetjem v akciji Voda iz pipe, dobro znamenje. In obet, da bo akcija prepričala celotno Slovenijo.
 
Miran Lovrič
Miran Lovrič

V razmeroma kratkem času ste že drugič podelili certifikat voda iz pipe organizacijam in družbam, ki so se pridružile vaši pobudi. V katerih okoljih je več interesa, kje pa bi ga želeli, a ga še ni dovolj? S čim si interesent zasluži certifikat?

Letos smo svečano podelitev certifikata voda iz pipe izvedli dvakrat, naslednjo podelitev pa načrtujemo v okviru svetovnega dneva voda 22. marca 2020. Prva prejemnika certifikata sta bila Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za zdravje, ki sta tudi podpornika naše pobude. Dosedanji prejemniki certifikata so poleg komunalnih podjetij tudi druge organizacije ter slovenska ter mednarodna podjetja iz različnih panog, kot npr. DEICHMANN d.o.o., ABANKA d.d., AQUAFILSLO d.o.o., ETA d.o.o. CERKNO, THERMANA d.d., ASTRAZENECA UK LIMITED in drugi. Naš interes je, da bi bila pobuda pripoznana na celotnem območju Republike Slovenije in da bi certifikat pridobile javne ustanove, gostinci, organizacije in podjetja, ki želijo tudi javno pokazati svoje družbeno odgovorno ravnanje pri varovanju okolja.

Do certifikata ni lahko priti?

Certifikat lahko pridobi vsaka organizacija v Sloveniji. Pisno se mora zavezati, da bo v svojih prostorih in na prireditvah, ki jih organizira, ponujala le pitno vodo iz pipe. Tako bo pokazala svoje odgovorno ravnanje do okolja, do zaposlenih in tudi svojih gostov, poslovnih partnerjev in celotne družbe.

Torej so akcijo spodbudili okoljski, zdravstveni, ekonomski, razvojni, osveščevalni razlogi? Ali ste morda analizirali, kako je s prodajo ustekleničene vode pri nas in v EU? Proizvajalci pijač niso reagirali?

Zbornica komunalnega gospodarstva že več let v okviru svoje pobude »Skupaj za boljšo družbo« spodbuja zmanjševanje količine komunalnih odpadkov, tudi odpadne plastične embalaže in pitje vode iz pipe. Letos smo se odločili, da pobudo nadgradimo in začnemo z aktivnim promoviranjem te prakse v vseh organizacijah na področju Republike Slovenije. Pretehtali so torej vsi razlogi, ki jih navajate. Prodaje ustekleničene vode nismo analizirali, vendar pri vsakodnevnem delu naših članov in velikih težavah z odpadno embalažo v preteklih letih, njen pomemben del so plastenke, opažamo, da je te embalaže preveč. Te količine je nujno treba zmanjšati. Proizvajalci pijač na našo pobudo niso reagirali. Vendar, odkrito rečeno, za to, razen morebiti ekonomskih, ne bi bilo tehtnih razlogov.

Kaj daje akcija Voda iz pipe?

Številne sadove, saj se je v javnosti v zadnjih letih okrepil diskurz glede odgovornosti vsakega posameznika do zmanjševanja odpadkov. Tudi do trajnostnega ravnanja z naravnimi viri, kar se kaže v izjemnem odzivu na letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov. V Zbornici komunalnega gospodarstva smo za promoviranje dobrih praks in zgledov trajnostnega ravnanja želeli s podeljevanjem certifikata Voda iz pipe storiti še korak dlje. Sredstva pristojbin za pridobitev certifikata so namenjena za oskrbo organizacij s promocijskimi materiali o pridobljenem certifikatu in promoviranje teh organizacij v javnosti ter izvajanju širših aktivnosti pobude Skupno za boljšo družbo, s katerimi osveščamo javnost o pomenu ustreznega ravnanja z naravnimi viri.

A voda je tudi strateški vir.

Res je, voda postaja izjemno pomembna strateška prednost Slovenije. Ni naključje, da je pravica do pitne vode vpisana tudi v našo Ustavo. Vendar postaja zaradi podnebnih sprememb, razvoja in drugih pritiskov na naše vodne vire njeno varovanje zelo aktualno. Da bo to uresničljivo, je potrebno zavest o njeni pomembnosti okrepiti. Verjamem, da je naša pobuda eden od pomembnih kamenčkov, ki prispeva k dvigovanju te zavesti. Proizvajalci pijač na našo pobudo niso reagirali. Vendar, odkrito rečeno, za to, razen morebiti ekonomskih, ne bi bilo tehtnih razlogov.

Predvsem v službenih prostorih je sestavni del ponudbe gostiteljev ustekleničena voda, ne pa voda iz pipe. Ali ste se morda povezali tudi z drugimi zbornicami na GZS, da bi se pridružili vseslovenski akciji za pitje vode iz pipe? Kaj bi lahko prispevalo k vaši akciji večje število pitnikov po občinah?

K pobudi in podpisu zaveze in prejemu certifikata vabimo prav vse organizacije v Republiki Sloveniji. Postavitev pitnikov po občinah sicer ni del konkretne pobude, vendar pa postavljanje pitnikov podpiramo. Veseli nas, da vse več občin pitnike tudi zagotavlja, le ti pa lahko pomembno vplivajo na izpolnjevanje ciljev naše pobude.

Na vašem seznamu prejemnikov certifikata še ni Državnega zbora RS in Vlade RS. Ste jih morda že spodbudili?

Ti dve organizaciji nameravamo uradno povabiti k pridružitvi naši pobudi. Njun pristop bi bil izjemnega pomena. Z zgledom namreč lahko najvišji predstavniki države ogromno pripomorejo k odgovornemu vedenju vseh državljanov.

Slovenija je bogata z vodami. Ali se dovolj zaveda, da je pitna voda med najvrednejšimi viri? Dovolj skrbimo za podtalnico?

Zavedanje raste, kar nas veseli. Za vodne vire še ne skrbimo optimalno. Država vse od sprejema Zakona o vodah leta 2002 na primer še ni sprejela vseh uredb o varovanju vodnih virov za pitno vodo. Vendar pričakujemo, da se bo, tudi zaradi zapisa pravice do pitne vode v Ustavo RS, delo na tem področju pospešilo. Doseči moramo ustrezno varovanje naših vodnih virov za nas in za prihodnje generacije.

Vprašanje je aktualno tudi za upravljavce vodovodnih sistemov in infrastrukturnih omrežij za pitno vodo v Sloveniji. Kaj lahko izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo storijo za zmanjšanje izgub pitne vode v omrežju?

Poudariti je potrebno, da je v Sloveniji vsa infrastruktura za oskrbo s pitno vodo v lasti občin. Izvajalci javne službe v okviru svojih pristojnosti skrbijo za redno vzdrževanje vodovodov, občine kot lastnik pa za nove investicije in investicijsko vzdrževanje. Izjemnega pomena je tudi strokovnost pri upravljanju vodovodnih omrežij. Zato je ena prednostnih nalog Zbornice komunalnega gospodarstva dvig ravni znanja zaposlenih, ki se ukvarjajo z vodooskrbo. V družbi je potrebno dvigniti ugled komunalnih delavcev, saj zagotavljajo izvajanje storitev, ki so ključne za delovanje sodobne družbe. Tega se jim pogosto ne prizna. Pri tem vprašanju se seveda ne moremo izogniti vprašanju cene storitve oskrbe s pitno vodo. Pomembno je, da cena pokrije upravičene stroške izvajanja storitev in stroške infrastrukture in da se zbrana sredstva omrežnin vračajo v vzdrževanje in obnovo vodovodov. Le tako bo zagotovljeno, da bo oskrba s pitno vodo, za katero lahko rečemo, da je eden najbolje delujočih sistemov v Sloveniji, ostala na sedanjem nivoju. Ne samo danes, ampak tudi čez 10, 20, 30 ali več let.

V ustavi je zapisana pravica človeka do pitne vode. Katera območja Slovenije ne morejo uveljaviti te pravice in zakaj ne? Kdo je na potezi?

V Sloveniji dostopa do pitne vode nima izjemno majhno število prebivalcev. Seveda je pomembno, da država vsem zagotovi ustrezen dostop do pitne vode. Je pa treba povedati, da to ne pomeni nujno priključitve na javni vodovod, saj je to marsikje neizvedljivo tako z ekonomskega vidika kot z vidika zagotavljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode. Možne in ustrezne so tudi druge oblike oskrbe, kot je lastna oskrba s pitno vodo, dovozi s cisternami ipd.