Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Želijo obrniti trend globalnega segrevanja, stavijo na štiri stebre - EOL 143

Interface | Vanesa Čanji |
 
Interface, Inc. je največji svetovni proizvajalec komercialnih talnih oblog v ploščah in narekuje tempo razvoja modularnih talnih oblog z materiali in postopki, ki minimalno obremenjujejo okolje. Nudijo široko izbiro preprog v obliki plošč, luksuznih vinilnih plošč LVT in gumijaste talne obloge. »Naš cilj je razvijati izdelke, ki pozitivno vplivajo na življenje ljudi, njihov življenjski prostor in planet. Ne želimo le izboljševati grajenega okolja, naše poslanstvo je širše. Želimo prispevati k bolj zdravemu planetu, ki je življenjski prostor nas vseh. Optimistični smo, da je mogoče obrniti trend globalnega segrevanja. Začrtali smo korake, s katerimi bi ustvarili podnebje, primerno za življenje. Svoje poslanstvo imenujemo Climate Take Back™,” trdi vodstvo podjetja Interface.
 
Ray Anderson, ustanovitelj podjetja Interface in pionir zelenih podjetij, je pustil pomembno zapuščino: svetu je dokazal, da trajnostni podvigi za poslovanje niso slabi; lahko so izjemno uspešni. Vodila ga je misel: Zemlja se lahko spremeni le, če se je pripravljen spremeniti poslovni svet, saj je le-ta najvplivnejša sila na planetu.
Ray Anderson

Podjetje Interface, ki je leta 2018 zaposlovalo več kot 4 tisoč ljudi in doseglo prihodek 1,2 milijarde ameriških dolarjev, je leta 1973 v ZDA ustanovil inženir strojništva Ray Anderson. Modularne talne obloge ali talne obloge v ploščah so postale zelo priljubljene v osemdesetih letih prejšnjega stoletja kot alternativa širokim talnim oblogam. Sčasoma je Interface zrasel v največjega proizvajalca talnih oblog na svetu.

Pomemben preobrat v podjetju se je zgodil leta 1994, ko je lastnik in direktor Ray Anderson prebral knjigo Paula Hawkena z naslovom Ekologija trgovine (Ecology of commerce). V več javnih intervjujih je sedaj pokojni Andersen pojasnil transformacijo svojega mišljenja in posledično novo poslanstvo podjetja.

»V tej knjigi avtor s prstom pokaže na industrijo in trgovino kot glavna krivca za upad biosfere. Le industrija in trgovina sta dovolj veliki, močni in prevladujoči, da lahko človeštvo rešita iz zmešnjave. Skozi oči te knjige sem se videl kot plenilec zemlje. Plenilce bodo nekoč zapirali, sem pomislil, saj je kraja kriminal. Kraja prihodnosti naših otrok bo nekoč kazniva. Tako sem želel obrniti naše podjetje na pot trajnosti, k temu sem pozval tudi vse svoje sodelavce.

Kot podjetje, ki je proizvajalo izdelke iz naftnih derivatov, smo se zavezali, da bomo od zemlje vzeli samo to, kar ji lahko vrnemo kar se da hitro. Niti ene kaplje nafte ne bomo vzeli več. Prav tako smo se zavezali, da ne bomo škodovali biosferi. Torej smo privzeli dve načeli: Ne jemlji, ne škoduj!

Vprašal sem se, kdo bo vodil to preobrazbo. Če ne bo voditelja, spremembe ne bo. Rekel sem, zakaj ne bi mi? Tako smo se skupaj s sodelavci podali na pot sprememb.

A če hočemo spremeniti vrednostni sistem, da bo nekoč kraja prihodnosti naših otrok kazniva, moramo vzpostaviti alternativni demonstrativni sistem sedanjemu industrijskemu sistemu, ki deluje po principu vzemi – naredi – odvrzi. Ta miselni koncept prevladuje v naši civilizaciji. Ropamo zemljo in proizvajamo izdelke, ki kmalu postanejo odpadek. Izčrpavamo zemljo in onesnažujemo okolje,« je javno razlagal Ray Anderson.

Cilj: ogljična nevtralnost

Njegova drža je zelo odmevala v ameriški javnosti, saj se je zgodaj javno zavezal, da bo njegovo podjetje postalo odgovorno in ogljično nevtralno do leta 2020. Takšno preobrazbo je želel doseči v 6 letih. Imenoval je t.i. Eco Dream Team, skupino vodilnih mislecev in oblikovalcev, ki so skupaj začrtali smer in korake v bolj trajnostno podjetje.

Ambicije so združili v strategiji Misija Zero®, v kateri so obljubili, da bodo do leta 2020 odpravili negativne vplive podjetja na okolje. Za dosego cilja so morali korenito preoblikovati podjetje, izdelke in način poslovanja. Od leta 1996 Interface posluje skladno z zeleno strategijo, ki temelji na inovacijah. V kratkem času so uspeli zmanjšati svoj vpliv na okolje za tretjino. Podjetje vsako leto izda svoje letne okoljske kazalnike – t.i. EcoMetrics, ki prikazujejo vpliv in napredek podjetja.

Kateri so bili ključni koraki?

Ocena življenjskega cikla (LCA) za tipično talno oblogo kaže, da ima največji okoljski odtis surovina za izdelek. Natančneje, največ prispevata preja in lateks. Predlak je ključni sestavni del talne obloge, ki prejo povezuje s podlago. V industriji talnih oblog se predlak običajno izdeluje s sintetičnim lateksom.

Interface je iskal najbolj optimalno možnost za zmanjšanje vpliva surovin: ali naj uporabi manj materiala, več recikliranega materiala ali poišče alternativni material z manjšim vplivom? Odločili so se, da bodo zavzeto zasledovali vse tri možnosti. V letu 2008 so osrednjo pozornost namenili predlaku.

Kot nadomestni material obstoječemu so izbrali laminirano gradbeno in vetrobransko steklo za avtomobile. Letno se vsakemu dvajsetemu avtomobilu na svetu zamenja vetrobransko steklo. To ustvarja tok materiala, ki zagotavlja obilno ponudbo po vsem svetu. Večina avtomobilskih vetrobranskih stekel je laminirana z uporabo materiala PVB (Poly Vinyl Butral), ki ga Interface lahko uporabi kot nadomestilo za lateks v predlaki. Interface se je povezal z dobavno verigo za recikliranje stekla, da je ta laminat predelal in uporabil pri izdelavi talnih oblog. Uporaba recikliranega PVB zmanjša ogljični odtis predlaka kar za 80 % v primerjavi s tradicionalnim lateksom. Vse standardne plošče za talne obloge so zdaj izdelane iz recikliranega PVB predlaka, kar znatno zmanjšuje celoten vpliv na okolje.

Prva paleta izdelkov, ki vključuje PVB prevleko, je skandinavska kolekcija. V prihodnosti načrtujejo nadaljnji razvoj, ki bo vključeval recikliran PVB v čim več izdelkov.

Interface je razvil tudi program Net-Works®, ki zbira zavržene ribiške mreže in jih nato reciklira v novo prejo. S temi in drugimi programi je Interface od začetka svoje trajnostne strategije do leta 2018 zmanjšal svojo odvisnost od fosilnih goriv za 45 %. Uporabo vode je zmanjšal za 80 %, prav za toliko je zmanjšal odlaganje svojih izdelkov po koncu njihovega življenjskega cikla.

Njihov ogljični odtis pomembno znižuje tudi uporaba zelene energije in nenehno dvigovanje učinkovitosti poslovnih procesov. V njihovi tovarni na Nizozemskem, na primer, uporabljajo 100-odstotno obnovljivo električno energijo in bioplin, ki ga pridobivajo s predelavo odpadkov lokalnih predelovalcev rib in proizvajalcev čokolade.

Nova misija

Jay Gould, predsednik uprave: Želimo spodbuditi globalni dialog, kako povrniti podnebje v stanje, primerno za življenje. V dialog vabimo tiste, ki lahko prinašajo pozitivne spremembe. To smo vsi. Naš planet potrebuje ljubezen.
Jay Gould

»Ponosni smo na svoje dosežke v zadnjih dvajsetih letih, vendar to ni dovolj. V okviru misije do leta 2020 smo dosegli veliko, zdaj imamo novo vizijo. Postalo je jasno, da imamo ljudje moč spremeniti planet. Verjamemo, da največja grožnja svetu niso podnebne spremembe, temveč odnos. Zavezujemo se, da bomo svoje poslovanje vodili na način, ki ustvarja podnebje, primerno za življenje - in druge pozivamo, da storijo enako. Imamo orodja, iznajdljivost in milijarde ljudi, ki potrebujejo podnebje za življenje. Naš nov izziv je t.i. Climate Take Back. Ta izziv presega Interface. Potrebno bo sodelovanje, da bomo podnebne spremembe spremenili iz negativnih v pozitivne,« poudarja predsednik uprave Jay Gould.

Štirje stebri za podnebje

Štirje stebri za podnebje

Interface je začrtal štiri stebre, s katerimi lahko po njihovem prepričanju povrnemo podnebje. Ti so: Živi z ničelnim odtisom, Ljubi ogljik, Pusti naravi, da se ohladi, in Vodi industrijsko re-revolucijo.

Vodstvo Interface-a je prepričano, da je definicija trajnosti to, da podjetje posluje tako, da zemlji vrača to, kar ji jemlje. Zato je prvi steber Živi z ničelnim odtisom ali brez dolga do zemlje. Njihovi nadaljnji koraki so, da se preoblikujejo iz podjetja, ki je odvisno od nafte, v podjetje, ki temelji na obnovljivih virih energije.

Interfaceova nova misija trdi, da je čas, da prenehamo gledati na ogljik kot na sovražnika, ampak kot na vir. Temu gradniku življenja moramo pomagati opraviti tisto, kar je njegovo naravno poslanstvo. »V podjetju Interface aktivno raziskujemo surovine, ki uporabljajo odpadni ogljik ali ga skladiščijo, iz katerih bi izdelovali svoje izdelke. Kot začetniki projekta Drawdown (Znižaj) podpiramo tehnološke, ekološke in družbene rešitve, s katerimi bi dosegli preobrat globalnega segrevanja. Za resnično spremembo je potrebno sodelovanje številnih partnerjev,« trdi Jay Gould.

Tretji steber temelji na prepričanju, da ima narava moč uravnavanja podnebja, če je človeštvo ne bo oviralo. Trenutno posegamo v regulacijske sisteme Zemlje, tako da onesnažujemo zrak z odvečnim ogljikom in spodkopavamo življenjsko sposobnost urejanja podnebja. Spremeniti moramo svoje poslovne prakse in dovoliti naravi, da opravi svoje delo: ohlajevanje.

Interface raziskuje nove prakse, ki omogočajo, da podjetja delujejo kot ekosistemi. V ta namen so razvili pilotni program Tovarna po vzgledu gozda (Factory As A Forest), s katerim ne želijo le zmanjševati škodljivih vplivov, ampak iskati načine, kako povečevati dobre vplive.

Četrti steber govori o industrijski re-revoluciji. Nedvomno je industrija gonilo človeškega napredka. Toda posledice industrializacije za okolje so hude. Zdaj je čas za industrijo, ki deluje v sožitju z naravo, ne proti njej - in ki ustvarja nove poslovne modele za pozitivne spremembe.

»Vemo, da je to zelo pomembno in tudi mogoče, saj imamo že dolgoletne izkušnje ustvarjanja novih modelov. Programi, kot je naša pobuda Net-Works, ki pridobivajo materiale za talne obloge iz zavrženih ribiških mrež, kažejo, kaj je mogoče doseči, če pri iskanju materialov razmišljamo drugače, inovativno. Ne samo, da stare mreže dobijo novo življenje, vaščani, ki jih zbirajo, uživajo čistejše okolje in novo mero ekonomske neodvisnosti. Še naprej bomo raziskovali, kaj novi modeli pomenijo za ustvarjanje podnebja, primernega za življenje,« zatrjuje Jay Gould.

John Bradford, glavni strokovnjak za znanost in tehnologijo pri podjetju Interface, razloži njihov model shranjevanja ogljika:

»Skoraj vse na Zemlji vključuje ogljikove spojine. Ogljik se pojavlja v vsem organskem življenju. Ta nekovina ima zanimivo kemijsko lastnost, da se lahko veže s sabo in z mnogimi drugimi elementi, pri tem pa tvori skoraj 10 milijonov znanih spojin. Ko je vezan s kisikom, tvori ogljikov dioksid, ki je nujno potreben za rast rastlin. Ko je vezan z vodikom, oblikuje različne spojine, imenovane ogljikovodiki, ki jih rabi industrija v obliki fosilnih goriv. Ko je vezan s kisikom in vodikom skupaj, lahko tvori mnoge skupine spojin, vključno s maščobnimi kislinami, ki so nujne za življenje. V zgodovinsko normalnih okoliščinah bi rastline shranjevale ogljikov dioksid in bi ogljik skozi različne življenjske procese počasi prehajal v zemljo ali zrak. Z industrijsko revolucijo pa smo začeli pridobivati materiale, ki temeljijo na ogljiku, in jih sčasoma spreminjati v odpadke. Če teh materialov ponovno ne uporabljamo, v ozračje izpustimo več ogljika, kot ga lahko absorbira Zemlja. Ker je sistem ogljika zaprt, atmosferskega ogljika, ki povzroča podnebne spremembe, ni le preveč, ampak »ni na pravem mestu.«

Ali je mogoče to zanko spraviti v ravnovesje? Ali je mogoče zajeti ogljik iz ozračja in ga usmeriti v cikle, ki obnavljajo naše okolje? To je cilj naše misije Climate Take Back™. Interface je vedno bližje rešitvi s prototipom plošče za zajemanje ogljika.«

Proces zajemanja ogljika
Proces zajemanja ogljika