Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Družba GEN-I za svoje odjemalce uvaja novo storitev: e-mobilnost - EOL 141

E-mobilnost |
 
Povečan trend uporabe vozil na električni pogon prinaša veliko neposrednih pozitivnih učinkov in vpliva na izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev.
 

Elektromobilnost ni zgolj muha enodnevnica. Gre za koncept, ki temelji na zeleni energiji, zmanjševanju ogljičnega odtisa in emisij trdih delcev v prometu. Predstavlja najučinkovitejšo in najbolj družbeno sprejemljivo obliko individualne rabe vozil. Vse bolj smo ozaveščeni, da prihaja v našem okolju do globalnih in negativnih podnebnih sprememb, zato se osredotočamo na razvoj pametnih omrežij, ki temeljijo na energiji iz obnovljivih virov. Evropska unija je sprejela ustrezno zakonodajo in cilje za spodbujanje strateškega razvoja infrastrukture ter omrežij vozil na električni pogon. Električna vozila imajo v primerjavi z vozili na fosilna goriva večji izkoristek energije, kar 90 %, medtem ko motorji na notranje izgorevanje beležijo izkoristek med 20 in 40 %. Električni motorji so bolj zanesljivi in za delovanje ne potrebujejo olj, maziv ali hladilnih tekočin, kar pomeni nižjo stopnjo vzdrževanja, prihranek pri nakupu goriva in večjo zanesljivost.

V Sloveniji imamo zelo ugodne pogoje za elektromobilnost: kratke oddaljenosti med posameznimi kraji, znanje in nabor strokovnjakov, ki aktivno delujejo na tem področju. To bo pripomoglo k dosegu cilja, ki si ga je zadala naša država – prehod v nizkoogljično družbo do leta 2050. Iz tega naslova je še posebej pomembno zagotoviti vlaganje v tehnološki in trajnostni razvoj, ki vzpodbujata gospodarsko rast z ustvarjanjem novih poslovnih priložnosti. V podjetju GEN-I se tega zavedajo, zato želijo biti zgled. Ob zavezi elektrifikacije njihovega voznega parka so se odločno in sistematično lotili naslavljanja vseh nivojev uporabniške izkušnje; od uporabe električnega vozila, polnjenja na različnih lokacijah in do tipov polnilnih postaj. Podjetje ima največji vozni park z električnimi vozili v Sloveniji, ki šteje kar 70 električnih vozil in priključnih hibridov. V kolikor želijo tranzicijo na električni pogon opraviti uspešno, hitro in učinkovito ter s tem omogočiti množično uvajanje električnih vozil, morajo to storiti na uporabniku prijazen in enostaven način. Uporabniška izkušnja polnjenja je v današnji praksi zelo kompleksna, saj vključuje veliko število identifikacijskih kartic, pogosto dolgotrajne postopke registracije, vrsto različnih načinov plačila itn., kar povprečnega uporabnika nemalokrat zmede. V podjetju GEN-I so zato uvedli storitev E-mobilnost, ki te izzive naslavlja in rešuje. Njihova napredna infrastruktura omogoča storitev polnjenja na katerem koli trgu in ob kateri koli tehnologiji na način odprtega sodelovanja z vsemi upravljavci polnilnih mest (oziroma ang. Charge point operatorji). Storitev se obračuna na mesečnem računu za elektriko. S tem zadovoljujejo vse potrebe običajnega uporabnika električnega vozila, mu zagotavljajo brezskrbnost, enostavno uporabo in preglednost.

Na GEN-I razvoj naprednih energetskih rešitev in poslovnih modelov temelji na izkušenem ter izredno motiviranem kolektivu in na posebej organiziranih in specializiranih razvojnih ekipah. Vsaka posebej s premišljenimi in sistematičnimi metodami razvoja skrbi, da je GEN-I med najnaprednejšimi družbami v širši JV regiji EU. Okrepljen razvoj na tehnološkem nivoju poteka predvsem na krmiljenju naprav (avtomobili, polnilnice, toplotne črpalke in sončne elektrarne), medtem ko v družbi sočasno potekajo okrepljene aktivnosti digitalizacije poslovanja in sistematično snovanje novih poslovnih modelov ter njihovo povezovanje v skupno vizijo zelene transformacije na vseh nivojih. V ta namen so na več mestih vzpostavili prototipna in v različnih konfiguracijah delujoča okolja, kjer razvijajo in testirajo ne samo tehnološke rešitve, ampak tudi napredne storitve za odjemalce in naše stranke. Vse skupaj povezujejo in razvijajo v nove poslovne modele. Testirajo smiselnost vključevanja različnih elementov in modulov z namenom spoznavanja ustreznih konfiguracij na področjih samooskrbe in na področjih e-mobilnosti, povezovanja v pametne domove in skupnosti. Velik poudarek je na razvoju naprednih algoritmov upravljanja odjema, polnjenja in trgovanja. Prepričani so, da bodo algoritmi ob pravem času pomenili izredno dodano vrednost ne samo za uspešno poslovanje družbe, temveč tudi rešitev za uporabnike. To so rešitve, ki ne bodo temeljile le na zanesljivi oskrbi in zadovoljevanju osnovnih potreb po ogrevanju in elektrificiranem transportu, ampak tudi na celoviti uporabniški izkušnji. S celostnim pristopom si želijo današnjo komoditeto oskrbe več kot samo ohraniti, hočejo jo izboljšati. Odjemalcem bi radi ponudili glavno vlogo in jih aktivno vključiti v zgodbo zelene transformacije ter jim tako dvigniti zavedanje, da lahko sami pripomorejo k ohranjanju našega planeta.

Na področju e-mobilnosti je podjetje GEN-I usmerjeno v razvoj sistemov upravljanja polnjenja, ki bodo uporabnikom omogočali celostno opremo parkirišč, garaž in domov. Cilj je s čim manjšo nadgradnjo omrežja in inštalacij ter z uporabniku prijazno opremo omogočiti enostaven in cenovno sprejemljiv prehod na e-mobilnost.