Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Povpraševanje po vgradnji toplotnih črpalk je večje zaradi dodatnih subvencij - EOL 134-135

Emisije in proizvodi |
 
Kako ponuditi trgu izdelke s čim nižjimi emisijami toplogrednih plinov? Kako to počne mednarodna korporacija Weishaupt? Weishaupt je namreč eno izmed vodilnih podjetij na področju gorilnikov, nizkotemperaturnih in kondenzacijskih ogrevalnih sistemov, solarne tehnike, toplotnih črpalk ter avtomatizacije zgradb. »Leta 1992 je koncern ustanovil v Celju lastno hčerinsko podjetje, ki posluje na trgih Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Makedonije in Črne Gore,« je povedal Igor Herman, direktor podružnice. Na teh trgih imajo največji tržni delež na segmentu gorilnikov, poleg gorilnikov pa so predvsem v Sloveniji in na Hrvaškem prisotni tudi s ponudbo ogrevalnih sistemov in toplotnih črpalk. Energetske usmeritve Evropske unije so vplivale na to, da je koncern razširil proizvodni program s toplotnimi črpalkami, kolektorji in centralnimi nadzornimi sistemi.
 
Igor Herman
Igor Herman

Trenutno v Nemčiji obnovljivi viri energije predstavljajo le 12 % primarne porabe energije, vetrna energija in fotovoltaika pa le četrtino (3, 1 %) tega. Emisije ogljikovega dioksida so v zadnjih 15 letih (od leta 2000 do 2015) upadle le minimalno navkljub velikim finančnim vložkom namenjenim obnovljivim virom energije. Kako se Weishaupt vključuje v tranzicijo energetskega sistema in koliko se odmika od fosilnih goriv?

Koncern Weishaupt se kot vodilni ponudnik gorilnikov, ki kot energent uporabljajo fosilna goriva, intenzivno vključuje v spremembe, ki jih zahtevajo cilji pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Osnovna naloga razvoja je, da ponudimo trgu gorilnike in ostale izdelke, ki čim bolj učinkovito in s čim nižjimi emisijami zgorevajo fosilna goriva. Res je, da so se v Nemčiji emisije CO₂ po letu 1990 najbolj znižale v obdobju 1990 - 2000. Ta rezultat je posledica dejstva, da je združitvi držav Vzhodne in Zahodne Nemčije sledilo obdobje intenzivne obnove energetskih objektov v nekdanji Vzhodni Nemčiji. Prišlo je do zamenjave zastarelih tehnologij zgorevanja fosilnih goriv z najnovejšimi tehnologijami, ki kot energent še vedno uporabljajo predvsem plin in ekstra lahko kurilno olje.

In kaj lahko stori Weishaupt?

Tudi mi mnogokrat svetujemo našim partnerjem v industriji, da lahko največ doprinesejo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov z zamenjavo obstoječih sistemov z novimi, ki kot energent še vedno uporabljajo predvsem plin. Med toplogrednimi plini so tudi dušikovi oksidi, ki se pojavljajo kot stranski produkt pri zgorevanju olja in plina. Pred približno 15. leti smo kot normativ morali doseči emisije NOx <150 mg / mn³ , danes pa lahko ponudimo trgu gorilnike, ki dosežejo emisije manjše od 20 mg/ mn³. Poleg tega pa je jasno, da upoštevamo tudi usmeritve iz osnutka energetskega koncepta Evropske Unije. Vsi vemo, da se s ciljem zmanjševanja emisij CO₂ po letu 2035 predvideva ukinitev uporabe olja kot energenta za ogrevanje. Zaradi tega je koncern razširil proizvodni program s toplotnimi črpalkami, kolektorji in centralnimi nadzornimi sistemi. Pred nekaj leti je koncern v skupino vključil tudi podjetje Baugrund Süd, ki je pomemben ponudnik izdelave vrtin in izvedb izkoriščanja geotermalne energije v Nemčiji. Zaradi novo nastalih trendov na trgu je prišlo tudi do reorganizacije v koncernu. Ustanovljene so bile tri divizije: proizvodnja energetskih naprav, pridobivanje energije in upravljanje energije.

Za katere vaše proizvode v Sloveniji in na Balkanu je največje povpraševanje?

Za gorilnike, kjer imamo tudi največji tržni delež. Visok tržni delež je posledica dejstva, da so bili prvi gorilniki prodani na tem trgu že leta 1967. Prodajne in postprodajne aktivnosti so bile do leta 1992 organizirane preko različnih zastopstev. Leta 1992 pa je koncern ustanovil v Celju lastno hčerinsko podjetje, ki je usmerjena na trge Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Makedonije in Črne Gore. Poleg gorilnikov smo predvsem v Sloveniji in na Hrvaškem uspešni tudi s ponudbo ogrevalnih sistemov in toplotnih črpalk.

Kakšno je zanimanje za vaše toplotne črpalke in kako vplivajo na prodajo spodbude Eko sklada?

Zanimanje za toplotne črpalke se je v zadnjem obdobju močno povečalo. Predvsem pri novogradnjah se večina investitorjev odloča za vgradnjo toplotnih črpalk. V zadnjem kvartalu leta 2017 je Eko sklad uvedel še dodatne subvencije za vgradnjo toplotnih črpalk na obstoječih objektih, kar je še pospešilo povpraševanje.

S katerimi vašimi proizvodi lahko kupec največ prihrani pri ogrevanju in kako jih lahko upravlja? Tudi s pametnim telefonom? Ali kupci iščejo več informacij o proizvodih z zelenimi energenti?

Pri zamenjavi ogrevalnega sistema, glede na relativno dolgo življenjsko dobo , največ prihranimo z nakupom toplotne črpalke. Moram pa opozoriti, da predvsem za starejše objekte, ki imajo vgrajeno klasično radiatorsko ogrevanje, zamenjave ogrevalnega sistema ne priporočamo brez celovite predhodne energetske sanacije objekta. Naši plinski kondenzacijski kotli in toplotne črpalke omogočajo upravljanje tudi s pametnimi telefoni. To pomeni, da lahko na daljavo spremljamo delovanje sistema in spreminjamo določene parametre. Sodelujemo tudi na različnih sejmih in dejstvo je, da se povečuje povpraševanje po izdelkih, ki koristijo obnovljive vire energije.

Kakšni so vaši poslovni načrti v tem letu?

Naš osnovni cilj v tem letu je, da zadržimo relativno visok tržni delež programa industrijskih gorilnikov in da povečamo tržni delež pri programu ogrevalnih sistemov.

Kaj lahko kupcu svetujejo vaši strokovnjaki in kakšno podporo jim ponujate?

Nakup oziroma zamenjava ogrevalnega sistema je investicija, ki jo posameznik kot investitor izvede v povprečju dvakrat do trikrat v življenjskem obdobju. Zaradi tega si večina investitorjev predvsem v zadnjem obdobju vzame za odločitev o izboru dobavitelja opreme več časa. Našim potencialnim kupcem ponujamo sodelovanje pri izbiri opreme na osnovi individualnega ogleda objekta, svetovanje v fazi montaže in zagona sistema. Jasno je, da poskrbimo tudi za kvaliteten servis in oskrbo z rezervnimi deli v času uporabe izdelka.