Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Sistem zagotavljanja kakovosti se začne tudi z izbiro dobaviteljev - EOL 133

Trajnostni razvoj v trgovskem podjetju | Tanja Pangerl |
 
Trajnostno potrošništvo zahteva ponudbo trajnostnih izdelkov in okoljsko zavednega potrošnika, ki po teh izdelkih povprašuje in jih kupuje. Da so potrošniki vse bolj osveščeni na področju zdrave in trajnostno pridelane hrane, opažajo tudi v trgovini HOFER Slovenija. Zato, kot pravi Bor Trček, vodja zagotavljanja kakovosti in odgovornega vodenja podjetja, večajo ponudbo ekoloških izdelkov in izdelkov lokalnih pridelovalcev. Trajnostni razvoj sicer zajema celoten proces delovanja podjetja, ki ga združujejo v iniciativi Danes za jutri. Kot trgovec si v zadnjem času prizadevajo za manjšo porabo plastičnih vrečk, zato kupce spodbujajo k uporabi bombažnih vrečk za večkratno uporabo. V trgovinah so uvedli sistem nadzora rabe električne energije, ki je bistveno pripomogel k optimizaciji porabe energije.
 
Bor Trček
Bor Trček

Program trajnostnega delovanja ste združili v skupen projekt »Danes za jutri«, ki ga sestavlja pet stebrov: surovine, varovanje okolja, zdravje, ljudje in zaupanje. Kako so ti stebri konkretno vpeti v poslovanje, kako vanj vključujete zaposlene, kupce, partnerje in dobavitelje?

Kot eden večjih trgovcev v Sloveniji se zavedamo svoje odgovornosti do kupcev, partnerjev, sodelavcev, okolja in družbe. Zato smo leta 2014 oblikovali lastno iniciativo Danes za jutri. Pri posameznih stebrih aktivno vključujemo naše zaposlene, partnerje in dobavitelje, pa tudi kupce. Če se navežemo na okolje, je naša bistvena naloga zmanjševanje okoljskega odtisa in odgovorno ravnanje do okolja ter naravnih virov vzdolž celotne dobavne verige. V obliki materialnih ali denarnih donacij podpiramo različne projekte in ustanove. Izpostavil bi Botrstvo in Karitas. Seveda so tu pomemben člen naše sodelavke in sodelavci, kjer stavimo na dolgoročna sodelovanja in s številnimi ukrepi skrbimo za spodbudno delovno okolje, od certifikata družini prijazno podjetje in ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega ter poklicnega življenja, HOFER akademije, s katero omogočamo izobraževanje in usposabljanje naših sodelavcev ter mnogo drugih.

Katere rezultate lahko izpostavite?

Pri vključevanju kupcev in zaposlenih ter skrbi za okolje bi izpostavil naš projekt »Manj je v(r)eč«, ki smo ga zasnovali zaradi vse večje problematike porabe in proizvodnje plastičnih vrečk. Februarja letos smo v svojo redno ponudbo uvrstili trajnostno vrečko iz Fairtrade bombaža. Pet centov od vsake prodane vrečke namenjamo projektu Očistimo Slovenijo oziroma akciji Očistimo vode. Veseli nas, da danes vrečko uporablja že več kot 75.000 naših kupcev. In ker dejanja štejejo največ, omenjene akcije nismo podprli zgolj finančno, temveč tudi z aktivno udeležbo naših sodelavk in sodelavcev na septembrski čistilni akciji. Pridružil sem se ekipi, ki je čistila nabrežje Save v Ljubljani, z nami je bil tudi Marko Potrč, ambasador projekta »Manj je v(r)eč«. Gre obenem za prvi projekt HOFERjevega korporativnega prostovoljstva, s katerim spodbujamo družbeno odgovorna dejanja naših zaposlenih pri izbranih družbeno koristnih akcijah po Sloveniji.

Pomemben del trajnostnega poslovanja je trajnostna raba virov. Kako to upoštevate v ponudbi izdelkov in kako zagotavljate sledljivost porekla in kakovost surovin?

Varnost in kakovost izdelkov vedno postavljamo na prvo mesto. To je tudi ključno delo oddelka zagotavljanja kakovosti, kjer skrbimo, da je vzpostavljen strog notranji nadzor kakovosti. Takšen nadzor kakovosti nas spremlja že od vstopa na trg. Vsi izdelki v naši ponudbi ustrezajo nacionalnim in mednarodnim zakonskim okvirjem, na nekaterih področjih so naši predpisi celo strožji od zakonodajnih. Vsi naši dobavitelji jamčijo za svoje izdelke, izdelki naših blagovnih znamk pa so pred dobavo še dodatno podvrženi obsežnemu pregledu neodvisnih inštitucij, ki izdajo ustrezne certifikate kakovosti. Poleg pogostih pregledov izdelkov, ki jih izvajajo neodvisni inštituti, tudi sami redno izvajamo številne natančne kontrole. Pravzaprav opravljamo preglede pregledov, saj se zavedamo, da ne moremo biti nikoli dovolj previdni. Naš sistem sledljivosti in nadzor nad kakovostjo izdelkov je zelo strog in natančen, zato lahko vsakemu izdelku sledimo od proizvajalca do police. Pomemben del sistema zagotavljanja kakovosti se začne z izbiro dobaviteljev.

Kako obvladujete tveganja, predvsem pri izdelkih, ki prihajajo iz tretjih držav?

Poleg nadzora nad sledljivostjo in kakovostjo surovin dajemo poudarek tudi socialnim standardom in odgovornim pogojem v proizvodnji. Socialne standarde pri proizvodnji smo definirali kot stalen del načel družbene odgovornosti. Pri izbiri dobaviteljev jasno določamo, da kljub ugodnim cenam izdelkov v naših trgovinah zaradi tega ne sme trpeti delavec v državi, v kateri je bil izdelek narejen.

V vseh poslovalnicah v Sloveniji uporabljate zeleno električno energijo. Iz katerih virov jo pridobivate in na kakšen način? S katerimi ukrepi znižujete porabo energije v trgovinah in skladiščih?

Vse naše trgovine in upravno-logistični center v Lukovici uporabljajo zeleno energijo, strehe izbranih trgovin so opremljene tudi s sončnimi elektrarnami. Zeleno energijo predstavlja elektrika, ki jo proizvedejo sončne elektrarne na strehah naših izbranih trgovin, ter elektrika, ki jo proizvedejo slovenske hidroelektrarne. Zadali smo si cilj, da v vseh naših trgovinah zmanjšamo porabo energije, s čimer zmanjšujemo tudi stroške. Da lažje odkrijemo in izključimo prekomerne porabnike energije, smo vpeljali natančen sistem nadzora nad porabo električne energije. Ta je bistveno pripomogel k temu, da smo na primer optimizirali delovanje naših prezračevalnih naprav in sistemov za razsvetljavo v trgovinah.

Kako zmanjšujete emisije v voznem parku?

Optimiziramo seveda tudi transportne poti voznega parka. Vozila so za čim varčnejšo vožnjo opremljena z motorji najvišjih ekoloških standardov (EEV in EURO 6), izdelke pa v naše trgovine razvažamo po sistemu, ki nam omogoča čim manj prevoženih kilometrov. Tovornjaki na poti nazaj iz trgovin v skladišče poberejo transportno embalažo in surovine za recikliranje. Če je le mogoče, ob vračilu prevzamejo tudi izdelke pri dobaviteljih. Na ta način se tovornjaki v naše skladišče skoraj nikoli ne vračajo prazni.

Prizadevate si za ogljično nevtralnost, tudi preko podpore različnim projektom v okviru ogljične izravnave. S katerimi ukrepi prispevate k zmanjšani količini izpustov CO2 in zakaj ste se odločili svoje izpuste obvladovati tudi preko ogljične nevtralnosti?

Že vrsto let uvajamo in izvajamo številne trajnostne ukrepe, s katerimi zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov, od leta 2016 pa svoja okoljska prizadevanja uveljavljamo tudi z zasledovanjem mednarodnega standarda upravljanja z energijo ISO 50001. Že drugo leto zapored smo postali ogljično nevtralni trgovec. Izračun ogljičnega odtisa upošteva delovanje trgovin, upravno-logističnega centra in področje transporta, opravljen pa je po obsegu 1 (neposredne emisije, ki so posledica lastne porabe energentov in uporabe službenih vozil) in obsegu 2 (posredne emisije, kot so poraba električne energije za potrebe poslovanja družbe in daljinsko ogrevanje). Količino CO₂, ki jo navkljub dolgoročnim prizadevanjem za zmanjševanje okoljskega vpliva v letu proizvedemo, izravnamo z nakupom in uničenjem emisijskih kuponov. To konkretno pomeni, da podpremo trajnostne projekte, ki so certificirani po mednarodnem CDM standardu. Tako prejmemo potrdilo o doseganju ogljične nevtralnosti.

Za energetsko učinkovitost v naših trgovinah in upravno-logistični stavbi uvajamo tudi ukrepe, kot so osvetljevanje z varčnimi LED svetili, delno ogrevanje z biomaso, okolju prijazna sredstva v hladilnici … Neprestano optimiziramo tudi delovne procese, ki pripomorejo k energetski učinkovitosti.

V okviru blagovne znamke Natur aktiv ponujate izdelke iz ekološke pridelave. Koliko je povpraševanja po ekoloških izdelkih in kakšen je trend v zadnjih treh letih? Kolikšen delež izdelkov, ki jih ponujate, je ekoloških in kateri ekološki izdelki so najbolj zaželeni oziroma iskani?

Že dlje časa zaznavamo potrebo vedno bolj osveščenih potrošnikov po zdravi in predvsem trajnostno pridelani prehrani, zaradi česar vse pogosteje posegajo po lokalnih in ekoloških živilih. V ta namen je v naših trgovinah moč najti vedno večjo ponudbo izbranih izdelkov iz ekološke pridelave, ki so združeni pod lastnimi blagovnimi znamkami Natur aktiv, Natur aktiv Baby (za najmlajšo in najbolj občutljivo ciljno skupino), Bio in blagovnimi znamkami dobaviteljev. Pestro ponudbo izdelkov lastnih blagovnih znamk pogosto dopolnjujejo tudi posebne ponudbe izdelkov drugih blagovnih znamk, zato o samih deležih težko govorimo. Lahko pa rečemo, da delež tovrstnih izdelkov narašča.

V večjem obsegu si prizadevate sodelovati s slovenskimi kmeti, s čimer sledite načelu regionalne kakovosti s kratkimi dobavnimi potmi in lokalno ponudbo. Raziskave kažejo, da se slovenski kmetje soočajo s pomanjkanjem kakovostnih kmetijskih zemljišč, ki bi jim omogočala širitev. Koliko je slovenski kmet zmožen zagotavljati redno dobavo sadja, zelenjave in drugih pridelkov za trgovske police?

Že od začetka sodelujemo z lokalnimi dobavitelji, lokalno ponudbo pa smo v zadnjih letih še občutno povečali. Na ta način podpiramo slovensko gospodarstvo in slovenske dobavitelje, od leta 2009 pa slovenske izdelke označujemo z lastno modro-belo oznako »Kakovost iz Slovenije«, ki je dodatno opremljena s simbolom srca. Naši dobavitelji so namreč pogosto družinska podjetja, ki v svojih izdelkih združujejo tradicijo prejšnjih generacij in ambicioznost njihovih naslednikov.

Sodelujemo tako z večjimi kot manjšimi dobavitelji. V primeru manjših dobaviteljev, ko ne zmorejo izdelati ali pridelati tolikšnih količin izdelkov, pridelkov, le-te umeščamo v našo akcijsko ponudbo in ne redno ponudbo. Je pa lahko majhnost Slovenije kaj hitro izziv, kar se tiče izdelkov redne ponudbe. Ravno zaradi majhnosti slovenskih kmetov se obračamo tudi na zadruge, primer tovrstnega sodelovanje je KZ Agraria.

V načelih družbene odgovornosti imate zapisano, da želite doseči čim višjo stopnjo ponovne uporabe odpadkov in delovati po načelu preprečiti, ponovno uporabiti, reciklirati. Kako skrbite za zmanjševanje količin nastajanja odpadkov v vseh procesih vašega delovanja – od dobaviteljev do kupcev?

Zavedamo se problematike embalaže in zato si prizadevamo, da bi bila vsaj določena embalaža povratna. Možnosti že nekaj časa preiskujemo in veseli nas, da je v pripravi strategija optimizacije pakiranja na ravni celotne skupine ALDI Süd, kateri se bomo, seveda glede na slovenske razmere, pridružili tudi mi. Pričakujem, da bomo lahko že kmalu povedali več o tem. Izpostavil bi, da brez sodelovanja dobaviteljev in kupcev nikakor ne gre. Zato se skupaj pripravljamo na izvajanje ukrepov, ki bodo omogočili odgovorne in trajnostne nakupne navade.

Omenili ste mednarodno skupino ALDI Süd, katere del je HOFER Slovenija. Kako ocenjujete stanje trajnostnega razvoja v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami, v katerih je skupina prisotna? Kje v Sloveniji vidite priložnosti in možnosti izboljšav?

Skupina ALDI Süd posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. Največja prednost tega, da smo del skupine ALDI Süd, je v tem, da številne dobre primere praks iz preostalih trgov apliciramo na slovenski trg. A vsak trg je unikaten, zato je vloga našega oddelka ravno v tem, da premisli, če oziroma kako je mogoče projekt iz drugih držav aplicirati tudi v Sloveniji. Trajnostni razvoj je področje, v katerega vlagamo veliko časa in sredstev. Tu so vedno možne izboljšave. Tudi v prihodnosti bomo temu namenjali pozornost, ki si jo zasluži.