Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Z zniževanjem teže plastenk zmanjšujejo porabo PET materiala, zahtevni do dobaviteljev - EOL 129/130

Ekolog v podjetju in doma | Urška Košenina |
 
Ljubljanske mlekarne so največji grosist z mlekom in mlečnimi izdelki v Sloveniji. Med vsemi mlekarnami v Sloveniji odkupijo Ljubljanske mlekarne največ domačega mleka, pri čemer sodelujejo z več kot 2.000 slovenskimi kmetijami. Za vsako cisterno mleka lahko s sistemom sledljivosti natančno ugotovijo, na kateri kmetiji je bilo mleko proizvedeno. Simona Papler, strokovna sodelavka za področje kakovosti in okolja, je povedala, da je bila v letu 2017 količina porabljene vode na 1.000 l predelanega mleka za 11, 1 % nižja in poraba električne energije za 7, 2 % nižja kot leto prej. V kontekstu krožnega gospodarstva je eden izmed izzivov, s katerim se soočajo, dehidrirano blato iz čistilne naprave. Ima visoko energetsko in mineralno vrednost, vendar ima trenutno status odpadka. Pozorni so tudi na prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom, saj imajo obrat v Ljubljani.
 
Simona Papler
Simona Papler

Alpsko mleko je bil prvi izdelek na slovenskem trgu z oznako »Izbrana kakovost – Slovenija«. Koliko takšnih izdelkov imate na trgu? Kaj ste morali narediti, da ste pridobili ta certifikat (sestava, okolju prijazna pridelava, kakovost surovine, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžina transportnih poti, predelava itd.)?

Poleg Alpskega mleka imamo danes na trgu več kot 130 izdelkov, ki nosijo znak Izbrana kakovost. Vstop v nacionalno shemo promocije mleka »izbrana kakovost« je bilo logično nadaljevanje naše siceršnje usmeritve, saj dokupujemo izključno slovensko mleko. Prav tako na strani proizvodnje ali kakovosti ni pomenil nikakršnih sprememb, saj smo že do uvedbe poslovali v skladu z vsemi načeli, ki jih prinaša shema kakovosti, ter dosegali zahtevane kriterije.

Katere elemente v programu trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva izpostavlja vaš lastnik in kaj je v vašem planu za okolje v letu 2018?

Delovanje našega podjetja je trajnostno naravnano, gospodarno, prijazno do družbe in okolja, zato je del strategije vodenja tudi družbena odgovornost. Zavedamo se, da so zaposleni temelj za rast in razvoj podjetja, zato poleg 25 aktivnosti za lažje usklajevanje dela in družine, ki jih izvajamo iz naslova projekta Družini prijazno podjetje, skrbimo za njihov trajni razvoj. S posluhom za okolje in lokalne skupnosti se odzivamo s sponzorstvi in donacijami projektov na področju športa, izobraževanja, znanosti in kulture, na humanitarnem področju z Alpskim mlekom oskrbujemo varne hiše in materinske domove po vsej Sloveniji. Temelj dobrih odnosov z deležniki podjetja je naše pošteno delovanje na vseh področjih. To smo zapisali v kodeks našega ravnanja.

Pa potrošniki?

Skrbimo za zadovoljstvo uporabnikov naših izdelkov. Zanje razvijamo okusne izdelke in poskrbimo za kakovostno in varno embalažo, na kateri so jasno zapisane vse zakonsko predpisane informacije. Za komunikacijo je na voljo center za pomoč uporabnikom, na vprašanja pa odgovorimo tudi preko družbenih omrežij. Podatki, ki odražajo stanje sistema ravnanja z okoljem v obratu Ljubljana, so razvidni iz naše Okoljske izjave, ki jo vsako leto objavimo na naši spletni strani. Naše pomembne okoljske vidike obvladujemo preko kazalnikov okoljske uspešnosti. Cilj je stalno zmanjševanje porabe na 1000 l predelanega mleka in izboljšanje v okviru načrtovanih okoljskih investicij. Še posebej smo ponosni na vsakoletno zmanjševanje količine mešanih komunalnih odpadkov, ki jo znižujemo že 10 let. Prav tako je veliko naših izdelkov pakiranih v embalažo tetra pak, ki je razgradljiva in jo je mogoče reciklirati, kar je bolj prijazno do okolja.

V krožnem gospodarstvu imamo še izzive pri dehidriranem blatu iz čistilne naprave, ki ima visoko energetsko in mineralno vrednost, vendar ima trenutno status odpadka. Letošnji ključni izvedbeni cilji na področju okolja so optimizacija priprave glikola, procesna posodobitev avtomatizacije v proizvodnji sladoleda in svežih izdelkov, montaža sistema aktivne požarne zaščite, postavitev novega rezervoarja za vodikov peroksid, menjava centrifuge za dehidracijo blata in procesna posodobitev črpanja kemikalij na čistilni napravi.

Katere najnovejše trende v oblikovanju in pri materialih upoštevate pri embalaži, ki je v neposrednem stiku z živilom?

Pri odločitvi glede izbire embalaže in materialov zanjo upoštevamo želje kupcev, trga in tudi zahteve standardov za varnost in kakovost izdelkov. Zagotavljamo jo z uvedenimi in certificiranimi standardi FSSC 22000, IFS FOOD. Prav tako sodelujemo z našimi dobavitelji embalaže glede razvojnih trendov za embalažo, saj želimo zmanjšati vplive na okolje.

Koliko embalaže porabite? Kakšna je struktura embalaže glede na uporabo materialov in ali morda veste, koliko vaše embalaže se lahko reciklira? Kako zmanjšujete porabo PET materiala, kakšen je delež rPET pri vaši embalaži?

Količino embalaže za pakiranje izdelkov obvladujemo v okviru kazalnika okoljske uspešnosti. Glavnino materialov, ki jih vgradimo v naše izdelke, predstavlja mleko 93 %, embalaža 4 % in dodatki 3 % (podatki za leto 2017), sicer pa je letno gibanje količin odvisno od proizvodnega portfelja. Zmanjševanje porabe PET materiala izvajamo z zniževanjem teže plastenk, rPET pa trenutno ne uporabljamo. Od dobaviteljev smo glede recikliranja zahtevali okoljsko izjavo o skladnosti embalaže, tako da imamo za naše materiale podatke o primernosti predelave z recikliranjem, za energetsko predelavo oziroma za kompostiranje in biorazgradnjo.

Mleko je vaša strateška surovina, kjer se začne skrb za kakovost. Razvili ste celovit sistem Agrooskrbe za dobavitelje. Kaj obsega tak sistem in kakšne rezultate je prinesel?

Sodelovanje z našimi dobavitelji mleka ni omejeno le na odkup mleka, ampak z njimi sodelujemo tudi na področju agrooskrbe. Svetujemo jim pri prireji mleka, vzreji telet in telic ter nudimo strokovno pomoč. Z uvedbo sistema agrooskrbe zagotavljamo dolgoročno stabilnost in sledljivost pridelave mleka na lokalnem območju, imamo neposreden stik in izmenjavo informacij z našimi dobavitelji mleka ter spodbujamo in ohranjamo dobro medsebojno sodelovanje, lojalnost in pripadnost z obojestranskimi koristmi. Rezultati so spodbudni in rastejo iz leta v leto.

Med vsemi mlekarnami v Sloveniji odkupite največ domačega mleka, pri čemer sodelujete z več kot 2.000 slovenskimi kmetijami. Za vsako cisterno mleka lahko s sistemom sledljivosti natančno ugotovite, na kateri kmetiji je bilo mleko proizvedeno. Kaj je uvedba takšnega sistema pomenila za vas kot podjetje in kaj pomeni za potrošnika? Ali uporabljate za proizvode le mleko s slovenskih kmetij?

Za Ljubljanske mlekarne je bil tako v preteklosti in je tudi danes glavni nabavni trg Slovenija. To pomeni, da imamo z našimi slovenskimi dobavitelji sklenjene dolgoročne pogodbe, kar nam zagotavlja dolgoročno in stabilno preskrbo surovine. Prav tako nam odkup mleka iz Slovenije omogoča nadzor in spremljanje načina proizvodnje mleka na kmetiji. Zato smo kot prvi skupaj z našimi dobavitelji mleka vstopili v shemo Izbrana kakovost.

Kaj vam je vpis v register EMAS prinesel na slovenskem trgu in kaj na tujih trgih? Zdaj se pripravljajo spremembe, ki naj bi dale certifikatu EMAS večjo vrednost na trgu. Kako boste k temu pripomogli vi?

Vpis v register EMAS je prinesel dodano vrednost našemu podjetju in okoljski zavesti v podjetju. S spremembami smo seznanjeni in podpiramo predloge, da certifikat EMAS pridobi večjo vrednost. Naš prispevek je v okoljskem ozaveščanju naših zaposlenih in ostalih deležnikov podjetja ter predstavljanje naših dobrih okoljskih praks na strokovnih srečanjih.

Koliko ste v zadnjih dveh letih zmanjšali porabo vode in energije v podjetju ter kaj kažejo vaši monitoringi o emisijah v zemljo in v zrak? Kako je z zmanjševanjem hrupa, glede na to, da se nahajate v mestu?

Podatki glede porabe energentov so razvidni iz naše Okoljske izjave. V letu 2017 je bila količina porabljene vode na 1.000 l predelanega mleka za 11,1 % nižja in poraba električne energije za 7,2 % nižja kot leto prej. Ljubljanske mlekarne nismo zavezanci za izvajanje monitoringa o emisijah v zemljo in zrak. Imamo pa obveznost izvajanja monitoringa hrupa v času največje zmogljivosti obratovanja naprave. Rezultati meritev dokazujejo, da okolja ne obremenjujemo prekomerno s hrupom. V primeru pritožb glede hrupa vsako pritožbo resno obravnavamo ter nemudoma poiščemo vzroke in izvedemo potrebne ukrepe.

Ali poznate program prehoda v zeleno gospodarstvo in kateri cilji se vam zdijo pomembni za vaše podjetje?

Z omenjenim programom Ministrstva za okolje in prostor smo seznanjeni. Pomembni cilji za naše podjetje so zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva, izdelki in storitve z dodano vrednostjo, ohranjanje in učinkovito upravljanje z naravnimi viri, zagotavljanje kakovosti bivalnega in delovnega okolja, razvoj lokalnega znanja in storitev.

Kako ste danes prišli v službo? Kako pogosto za prevoz uporabljate kolo in javni potniški promet? Ali poznate akcijo Pripelji srečo v službo in ali morda v podjetju analizirate potovalne navade zaposlenih?

V službo v Ljubljano se vozim z avtom, prihajam namreč iz Gorenjske, javni potniški promet pa uporabim za zasebne in poslovne opravke v mestu. Z akcijo Pripelji srečo v službo sem tudi seznanjena. Potovalnih navad zaposlenih ne spremljamo, se pa kar nekaj sodelavcev iz bližnje okolice na delo vozi s kolesi, tako da bi bila akcija lahko aktualna tudi za naše podjetje.

Kako ravnate s plastičnimi vrečkami in s katerimi ukrepi bi morali v Sloveniji zmanjšati uporabo lahkih plastičnih vrečk?

Doma uporabljamo nakupovalne vrečke za večkratno uporabo, ki so danes res estetske in vzdržljive za skorajda trajno uporabo. Podpiramo ukrep MOP, da bi v Sloveniji zmanjšali uporabo lahkih vrečk in menimo, da bi bili najbolj učinkoviti ukrepi za zmanjšanje uporaba vrečk iz okolju prijaznih materialov in okoljsko ozaveščanje potrošnikov.