Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Premaze na osnovi topil zamenjujejo okolju prijaznejši premazi na vodni osnovi - EOL 129/130

Zaščita lesa |
 
Les je kot material v zadnjem času povsod nadvse popularen, pa tudi v Sloveniji naj bi lesnopredelovalna industrija in gradbeništvo zadihala s pospeški. Vendar se, kot pojasnjuje Rok Jeršan, direktor Belinke Belles, v njihovem poslovanju ta trend zaenkrat še ne pozna. Kljub temu pa v prihodnosti pričakujejo povečano zanimanje za uporabo lesa. Z njihovimi visokokakovostnimi premazi za zaščito lesa ciljalo predvsem na končnega potrošnika in mu ponujajo sistemske rešitve. Svojo ponudbo nadgrajujejo s sodobnimi premazi na vodni osnovi. Pričakujejo, da bodo le-ti v prihodnosti nadomestili tradicionalne premaze na osnovi topil. S prepoznavno blagovno znamko, v Belinki Belles praznujejo 70. obletnico delovanja, z novimi proizvodi pa načrtujejo izvoz na nove trge. Kot del Skupine Helios od lani spadajo pod okrilje japonske družbe Kansai Paint, kar jim omogoča izmenjavo znanj in identificiranje novih tržnih ciljev, pravi Rok Jeršan, ki je kot študent v podjetju začel delati že leta 1979.
 
Rok Jeršan
Rok Jeršan

Les je v zadnjem času med tistimi plemenitimi materiali, ki se ga postavlja v prednjo vrsto korakov na poti v brezogljično družbo, pa tudi za drugačno kakovost človekovega življenja, saj praviloma potrošniki pravimo, da je les topel material. Zato ga med drugim favorizira tudi gradbeništvo. Ali takšen trend, ki je globalen, vpliva na rast vašega poslovanja in koliko se to pozna v realizaciji in v obsegu proizvodnje?

Prodaja Belinke Belles je bila v zadnjih dveh letih dokaj stabilna in na enaki ravni, tako da ne moremo reči, da je trend popularizacije lesa v zadnjem času močno vplival na obseg naše proizvodnje. Za to obstaja več razlogov. Belinka v osnovi proizvaja visoko kakovostne zaščitne premaze za les za segment široke potrošnje. To pomeni, da naše izdelke v največji meri kupujejo končni kupci. Poleg tega je les drag material, ki ga danes marsikje zamenjujejo z drugimi cenejšimi materiali ter z lesom slabše kvalitete. Obenem se tudi vse manj ljudi odloča za barvanje doma. Posel raje dajo obrtnikom, ki se oskrbujejo po drugih kanalih. Kljub temu naš moto ostaja razvoj in proizvodnja visokokakovostnih premazov, ki so primerni za končne kupce in profesionalno uporabo.

Ali se vam v zadnjih letih popularizacija lesa pozna vsaj pri odpiranju novih trgov, v izvozu, saj ste eden vodilnih evropskih proizvajalcev sredstev za zaščito lesa?

V preteklih nekaj letih se je zelo poznal trend upadanja uporabe lesa. Kot ste že izpostavili, se to v zadnjem času s popularizacijo lesa izboljšuje, zato v prihodnosti pričakujemo tudi povečanje zanimanja za uporabo lesa.

S katerimi konkurenčnimi prednostmi vaših izdelkov prepričate domačega in s katerimi tujega potrošnika?

Najbrž lahko na prvo mesto postavim tradicijo, ki jo cenijo naši kupci doma in po svetu. Belinka je že od nekdaj poznana po svojih kvalitetnih in zanesljivih izdelkih, zato redno sledimo trendom na področju zaščite lesa. Razvijamo vedno nove in izboljšane izdelke.

Nove priložnosti daje povezava v japonski skupini Kansai Paint?

Sodelovanje med Belinko in skupino Kansai Paint v veliki meri temelji na sinergijah in obširni izmenjavi znanja. Belinki se je z novim lastnikom razširila tudi možnost prodaje drugje po svetu. Trenutno smo v fazi identificiranja trgov, ki bi bila za nas najprimernejša.

Hkrati ko se povečuje zanimanje za les, pa drevesa vse bolj ogrožajo ekstremni vremenski pojavi, lubadar, okoljski pritisk na gozdove je večji, uporaba lesa potrebuje kakovostno zaščito itd. Kako reagirate z izdelki na te procese in ali to pomeni, da morate uporabiti, kot kemična industrija, intenzivnejše komponente za preventivo in sanacijo? Pri tem mislim tudi na vaše biocide in insekticide.

Belinka ne proizvaja zaščitnih sredstev, ki se uporabljajo v gozdu na sveže posekanem lesu. Belinkine impregnacije, ki vsebujejo biocidne učinkovine, se uporabljajo za lesne elemente, ki se nahajajo zunaj ali v vlažnih prostorih in preprečujejo naselitev škodljivcev v lesu. Naši izdelki z biocidi so namenjeni preventivni zaščiti lesnih elementov ter tudi zdravljenju lesa v primeru, da so ga škodljivci že napadli. Pri proizvodnji visokokakovostnih premazov dosledno upoštevamo zakonodajo, kar dokazujemo tudi s pridobitvijo različnih certifikatov. Med drugim tudi za sisteme kakovosti. Poleg tega pri načrtovanju novih izdelkov v prvi fazi vedno preverimo njihov vpliv na okolje. Okolju prijazni izdelki in sožitje z naravo namreč že od nekdaj predstavljata glavni vodili podjetja.

Ko potrošnik kupuje vaše proizvode, po katerih merilih se naj odloča zanje? Kateri škodljivci so najbolj agresivni in kaj mora upoštevati, če gre za zunanjo zaščito lesa?

Dejstvo je, da samo z enim premazom in enim nanosom ne moremo doseči kvalitetne zaščite lesa.

Les moramo najprej impregnirati s premazom, ki vsebuje aktivne biocidne snovi. Te prodrejo globoko v les in ga zaščitijo pred škodljivci. Nato površino premažemo s površinskim premazom, ki prepreči izpiranje in direkten stik z biocidnimi snovmi. S površinskim premazom les zaščitimo tudi pred vremenskimi vplivi ter poudarimo njegovo lepoto. Običajno govorimo o sistemski zaščiti, ki jo sestavljata impregnacija in premaz. Imamo dva sistema, na vodni osnovi in na osnovi topil. Najbolje je v obeh primerih izbrati istovrstni premaz. Pomembno je vedeti, da se lahko izdelki različnih proizvajalcev za enak namen med seboj močno razlikujejo. Kombiniranje impregnacije enega proizvajalca s površinskim premazom drugega lahko povzroči težave zaradi nekompatibilnosti. Pred nanosom premazov je potrebno poskrbeti za ustrezno pripravo lesa. Les mora biti suh, čist in pobrušen.

Brez razvoja in raziskav, brez proizvodov z lastnim znanjem in z lastno blagovno znamko ne bi mogli kreirati trendov na trgu. Kako inovirate proizvodnjo, s katerimi novimi proizvodi zagotavljate vse boljšo zaščito in plemenitenje lesa?

V preteklosti smo orali ledino in razvili prepoznavno blagovno znamko. Zdaj ponudbo nadgrajujemo s sodobnimi premazi na vodni osnovi in s tem sledimo najnovejšim trendom in zahtevam v premazni industriji. V premazih na vodni osnovi voda zamenjuje večji del organskih topil, ki so praviloma pridobljeni iz nafte. Pričakujemo, da bodo premazi na vodni osnovi sčasoma nadomestili tradicionalne premaze na osnovi topil. Izhodišče pri razvoju novih izdelkov pa so seveda kvalitetni proizvodi, primerni za premazovanje, ki ga obvlada tudi končni kupec.

Kot kemično podjetje z razvito okoljsko odgovornostjo morate posebej pozorno izbirati surovine za vaše izdelke. Kako načrtujete razvoj novih izdelkov, se les z vašimi premazi lahko uporabi kot lesna biomasa ali kako drugače?

Naši premazi služijo za zaščito gotovih izdelkov. Že v fazi razvoja smo pozorni na sestavine, tako da kronično nevarne snovi izločimo že na začetku. Kljub temu odsluženi leseni predmeti, ki so bili premazani, predstavljajo odpadke, ki jih je potrebno odstraniti skladno z zahtevami zakonodaje.

Les je med drugim tudi surovina za različne kemične snovi, ki se jih sedaj pridobiva iz fosilnih goriv. Ali je lahko tudi surovina za premaze, lazure, olje za les in podobno?

Določene materiale pridobivajo tudi iz lesa, na primer olja in tanine, vendar za druge namene in ne za zaščito lesa. S tem se pri nas ne ukvarjamo.

Koliko ste pri embalaži za proizvode upoštevali zahteve po reciklabilnosti, zlasti ekodizajn, in ali ste lahko sledili dematerializaciji embalaže? Uveljavljate načelo življenjskega ciklusa izdelka?

Belinka uporablja kovinsko embalažo, ki je primerna za reciklažo in omogoča nadaljnjo predelavo. Poleg tega že med proizvodnim procesom zelo natančno ločujemo materiale ne samo po klasifikacijskih številkah, temveč tudi po načinu predelave. V široki potrošnji, ki je namenjena končnim kupcem, je včasih sicer težko zagotoviti pravilen življenjski cikel izdelka. Zaradi tega imamo svetovalni telefon, na spletu pa informacije o odlaganju embalaže in ostankov premazov. Pričakujemo, da kupci embalažo pred odlaganjem izpraznijo oziroma porabijo vsebino.

Zakaj ste se odločili za obnovo klopi v parkih Zvezda in Tivoli in kako ste se vključili v program svetovnega dne čebel?

Z obnovo klopi poudarjamo toplino lesa. Za počitek se je še vedno najbolj prijetno usesti na leseno klop, ki je lepega videza in prijetna na otip. S Čebelarsko zvezo Slovenije smo sodelovali že v preteklosti, letos pa smo ponovno vzpostavili dolgoročno sodelovanje. Vsako leto bomo sodelovali pri obnovi čebelnjakov iz registra starih čebelnjakov Slovenije. Na ta način bomo prispevali k ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Našim čebelam prijazni premazi na vodni osnovi so še posebej primerni za zaščito panjev in panjskih končnic.

Kaj želi postati vaše podjetje v prihodnjem desetletju?

Načrtujemo prodor na nekaj novih trgov. S širino prodajnega asortimenta lahko ponudimo različne rešitve, ki podaljšajo življenje lesenim izdelkom. Uporabniki v Evropi imajo različne želje. Nekateri prisegajo na transparentne premaze na osnovi topil, drugi na pokrivne barve, tretji na barve brez topil, ki vsebujejo vodo, in nekateri na zaščito z olji. Vsakemu lahko ponudimo kvalitetne izdelke s široko paleto priporočil in navodil.