Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Surovin za BIO izdelke v Sloveniji primanjkuje, država naj ukrepa - EOL 126

Ekolog v podjetju in doma | Urška Košenina |
 
Tovarna olja GEA d.d. je vodilna oljarna in edina rafinerija jedilnih rastlinskih olj v Sloveniji. Nosilni proizvodi so rastlinska olja, majoneze, solate, omake, ocvrta čebula in krmne komponente. Na domačem trgu ima podjetje visok tržni delež, vse večji izziv pa so poleg balkanskih trgov tudi trgi po Evropi in Aziji, kamor se GEA prodajno intenzivno usmerja v zadnjem desetletju. Letos so v okviru združenja Golica GIZ pričeli s triletno promocijo štajerskega prekmurskega bučnega olja v Sloveniji, saj so se prijavili na razpis za promocijo kmetijskih izdelkov višje kakovosti v Evropi - Enyoy it's from Europe. Tako pripoveduje Estera Pristovnik, predstavnica za okolje v podjetju. Lokalne surovine imajo v proizvodnji olja prednost. Med okoljskimi dosežki pa navaja, da so v začetku leta 2017 zamenjali sistem ogrevanja in priprave tople vode. V podjetju podpirajo ukrep MOPa za zmanjšanje porabe plastičnih vrečk in zaradi pereče problematike plastike v oceanih predlaga še spremembo Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja.
 
Estera Pristovnik
Estera Pristovnik

Kakovost in ustrezna hranilna vrednost proizvodov v živilsko predelovalni industriji vplivata na zdravje ljudi. Kako zagotavljate zdravstveno ustrezna živila in izdelke in kateri standardi so za vašo panogo najzahtevnejši?

Zdravstveno ustreznost živil zagotavljamo z rednim izvajanjem notranjega nadzora, ki je vzpostavljen na osnovah IFS standarda in zahtev HACCP sistema po Codex Alimentariusu. IFS je standard za presojanje živilskih proizvodov pod blagovno znamko trgovcev in veletrgovcev. Po tem standardu smo certificirani že od leta 2009. IFS standard združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa še pravila dobre poslovne in dobre higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil. Redno spremljamo zakonske zahteve glede varnosti in kakovosti živil in trende v razvoju maščob, njihovo uporabo, izobražujemo zaposlene, posodabljamo proizvodnjo in opremo.

Ali ste povezani z lokalno dobavno verigo in surovine kupujete v Sloveniji?

Nabava surovin za olja je vezana večinoma na tuji trg, saj v Sloveniji ni proizvajalcev surovih olj, ki jih predelujemo v naši rafineriji. in surovin za predelavo. Olje je borzni artikel in na ceno surovine v veliki meri vplivajo podnebne spremembe, ponudba in povpraševanje. Vse to je odvisno tudi od trendov v prehrani. Bučna semena, za Štajersko prekmursko bučno olje z zaščiteno geografsko označbo in hladno stiskano bučno olje, so izključno iz Slovenije. Slovenska so tudi repična semena za hladno stiskano repično olje. Ostala semena za predelavo hladno stiskanih olj so nabavljena v večini z območja EU, prav tako specialna olja, tako konopljino, orehovo, olje črne kumine, arašidovo, oljčna olja. Surovine v Sloveniji ni ali pa je ni dovolj za naše potrebe. Še posebej težko je nabaviti surovine za BIO proizvode, za kar mislim, da bi morala poskrbeti država in pospeševati BIO pridelavo vsaj sončničnega semena.

Zakaj prav sončnična semena?

Sončnica je pomembna medovita rastlina. Interes bi imeli verjetno tudi čebelarji in peki. V ostalih programih, kot so majoneze in ocvrta čebula, si prizadevamo, da so surovine slovenske ali pa vsaj od slovenskih proizvajalcev. To upoštevamo tudi v naši industrijski prodajalni, v kateri ponujamo zraven naših izdelkov izključno izdelke slovenskih proizvajalcev, kot so Eta, Žito, Droga Kolinska, Pekarna Pečjak, Mlinotest, Fructal, Dana, Radenska, Kras, Celjske mesnine, Pomurske mlekarne, Hlebček in drugi.

V podjetjih razvijajo različne sisteme upravljanja z okoljem. Kaj je v fokusu pri vas?

Podjetje je locirano v Slovenski Bistrici in se razteza skoraj iz centra mesta ob potoku proti mestni periferiji, zato je naša skrb za okolje zelo pomembna. Certifikat za sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 smo pridobili že leta 2003. Z njim dokazujemo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja, zainteresiranih strank in naših odjemalcev. Ekološka neoporečnost proizvodnje temelji na prepoznavanju in nadzorovanju tistih procesov, ki bi lahko negativno vplivali na okolje in človeka. Redno izvajamo meritve emisij, monitoringe ter nadzorujemo količine nastalih odpadkov. Spremljamo porabo naravnih virov in energije. Merimo učinek in uspešnost ravnanja z okoljem. Imamo lastno čistilno napravo za čiščenje odpadnih vod. Odpadne vode iz čistilne naprave so priključene na centralno biološko čistilno napravo v Slovenski Bistrici, dela ne zmanjka.

To pomeni, da okoljski pristop upoštevate tudi pri embalaži. Leta 1954 je bila pri vas izvedena prva polnitev olja v steklenice. Za katere embalažne materiale se odločate, saj živila zahtevajo najbolj kakovostno embalažo? Dematerializacija embalaže?

Z nepovratno stekleno embalažo ne razpolagamo več od leta 2007, saj je čiščenje steklenic znatno obremenjevalo okolje. Prvo naše vodilo je, da je embalaža primerna za stik z živili in da se po uporabi lahko reciklira. Še vedno količinsko največji delež predstavlja PET embalaža, specialna olja pod blagovno znamko GEA pa so polnjena v temnih nepovratnih steklenicah. Tako se ohrani kvaliteta izdelka v celotnem roku trajanja izdelka. Za kupce v industriji imamo na voljo INOX kontejnerje različnih velikosti. Olje jim dostavljamo glede na njihove potrebe. Čiščenje in vzdrževanje kontejnerjev izvajamo sami, saj imamo svojo lastno pralnico kontejnerjev. V industrijski prodajalni lahko stranke kupijo rastlinsko olje v rinfuzi, ki si ga lahko nalijejo v lastno embalažo.

Štajersko prekmursko bučno olje je vpisano v register EU o zaščitenih označbah porekla in zaščitenih geografskih označb od leta 2012. Kaj vam je ta vpis prinesel?

Zaščita ŠPBO na območju EU je pomembna zaradi morebitnih konkurenčnih pritiskov tuje industrije v EU. Predvsem je to dodana vrednost proizvoda. Z večanjem števila zaščitenih izdelkov narašča konkurenca na nacionalni in evropski ravni. Zaščita pomeni zanesljivejše informacije in razlikovanja na trgu glede izvora, slovesa in kakovosti proizvoda. Dobra zgodba in načini predstavitve posebnosti izdelka so bistvenega pomena najprej v lokalnem okolju, nato pa izven države. S tem se ohranja specifičnost in raznolikost slovenske kulinarike in tradicija. Potrošniki imajo vedno večje zaupanje v zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila zaradi dodatnih kontrol, izvirnosti in stalne kakovosti. Letos bomo v okviru združenja Golica GIZ pričeli s triletno promocijo ŠPBO v Sloveniji, saj smo se člani prijavili na razpis, da pridobimo sredstva za promocijo kmetijskih izdelkov višje kakovosti v Evropi - Enyoy it's from Europe. Želimo okrepiti konkurenčnost in ekonomsko pozicijo celotne skupine predelovalcev ŠPBO.

Podjetje ima pridobljen Certifikat o ekološki pridelavi/predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil za različna GEA BIO olja. Kako se razlikuje proizvodnja eko proizvodov od konvencionalne pridelave?

Ponosni smo, da smo konec leta 2017 na trg uvrstili že sedmi proizvod BIO. Zahteve za proizvodnjo BIO proizvodov so zakonsko določene, zato imamo ustrezno skladiščenje surovin in končnih produktov, ki so strogo ločeni od konvencionalnih. Proizvodni proces poteka tako, da se izvaja proizvodnja BIO olj s časovnim zamikom. O terminih redno obveščamo certifikacijski organ, ker nimamo kontinuirane proizvodnje BIO izdelkov. V lanskem letu smo v celoti obnovili obrat za proizvodnjo hladno stiskanih olj in dodatno nabavili cisterne za naravno sedimentacijo olja.

Koliko ste v zadnjih dveh letih zmanjšali porabo vode in energije v podjetju in kako uveljavljate prehod v zeleno gospodarstvo?

V začetku leta 2017 smo zamenjali sistem ogrevanja in priprave tople vode v komerciali, upravi, oljarni, garderobi in trgovini. Pred posegom je sistem ogrevanja temeljil na pari. Zdaj se ogrevamo s plinsko pečjo, ki jo lahko upravljamo glede na odvzemna mesta. Predvidevamo, da se bo na račun tega poraba plina povečala, zmanjšala pa se bo poraba električne energije na račun izgub, ki so nastajale pri delovanju kotla. Prijavili smo se na Javni poziv- nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda. Eko sklad bo sofinanciral energetski pregled v višini 50 %. Porabo pitne vode, elektrike, plina, dnevno spremljamo preko informacijskega sistema in ob morebitnih odstopanjih takoj ukrepamo. Poraba energentov se manjša na enoto proizvoda.

Kako ste danes prišli v službo? Kako pogosto za prevoz uporabljate kolo in javni potniški promet? Katere vrste najpogosteje in za katere namene? Ali v podjetju spodbujate vožnjo s kolesom v službo?

Imam to srečo, da sem doma v bližini podjetja in lahko pridem peš v službo v cca. 15 minutah. Poleti večkrat uporabim tudi kolo. V okviru promocije zdravja na delovnem mestu podjetje spodbuja zdrav življenjski slog in zaposlenim nudi možnosti za dodatne športne aktivnosti izven delovnega časa. To so telovadba, odbojka, pohodi, organizira predavanja, sodelujemo tudi v projektu Zdravi na 2 kvadrat, ki ga izvaja GZS.

Kako ravnate s plastičnimi vrečkami in kako ocenjujete ukrep MOP-a, da bi v Sloveniji močno zmanjšali uporabo lahkih plastičnih vrečk?

Vsekakor se strinjam s tem, da se zmanjša poraba lahkih plastičnih vrečk, saj vemo kakšno onesnaženje plastika povzroča. Zaradi krožnega vrtenja okoli severnega pacifiškega kroga je prišlo do kopičenja ladijskih in drugih odpadkov, ki jo neformalno imenujejo »Velika pacifiška zaplata odpadkov« ali »Pacifiški vrtinec smeti«. S svojo prisotnostjo plastika kvarno vpliva na ekosistem, saj drobce požirajo morske živali, ki jih zamenjajo za hrano. Na koncu pridejo še v človekovo prehrano. Zato podpiramo ukrepe za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih vrečk z določenimi cilji potrošnje na osebo. A spremeniti bo potrebno še Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, saj se zdaj zbirajo podatki po embalažnih materialih in ne po posameznih embalažnih izdelkih. DROE bodo dolžne od izvajalcev javnih služb sprejemati tudi odpadno embalažo, ki je izločena iz mešanih komunalnih odpadkov v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki, saj je med temi odpadki še vedno zelo veliko plastičnih vrečk. Na delovanje našega podjetja te spremembe ne bodo vplivale, saj ne uporabljamo lahkih plastičnih nosilnih vrečk. V naši industrijski prodajalni ponujamo kupcem papirne vrečke.