Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Nov korak do več reciklaže in manj odpadkov v morju - EOL 126

Vseevropska strategija za plastiko |
 
Prva vseevropska strategija za plastiko, ki je bila sprejeta januarja, je del prehoda na bolj krožno gospodarstvo. Varovala bo okolje pred onesnaževanjem s plastiko ter hkrati spodbujala rast in inovacije, pri čemer bo izzive preoblikovala v pozitivne ukrepe za prihodnost Evrope. Preoblikovanje načina zasnove, proizvodnje, uporabe in reciklaže proizvodov v EU ima velik poslovni potencial in s prevzemom vodilnega položaja pri tem prehodu bo Evropa ustvarila nove priložnosti za naložbe in delovna mesta. Po novih načrtih bo do leta 2030 vso plastično embalažo na trgu EU mogoče reciklirati, potrošnja plastike za enkratno uporabo bo manjša, namerna uporaba mikroplastike pa bo omejena.
 

Naplavljeni odpadki foto bilyjanPlastika na evropskem jedilnem krožniku

Evropejci vsako leto ustvarimo 25 milijonov ton plastičnih odpadkov, od katerih se manj kot 30 % zbere za recikliranje. 85 % odpadkov na plažah po svetu je plastičnih. Plastika se znajde celo v naših pljučih in na naših mizah, saj je mikroplastika lahko prisotna v zraku, vodi in hrani, pri čemer še ne poznamo njenega učinka na naše zdravje. Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, pristojen za trajnostni razvoj, je povedal: „Če ne bomo spremenili načina proizvodnje in uporabe plastike, bo do leta 2050 v oceanih več plastike kot rib. Preprečiti moramo, da bi plastika prišla v vodo, hrano in celo v naše telo. Edina dolgoročna rešitev je zmanjšanje količine plastičnih odpadkov z večjo reciklažo in ponovno uporabo plastike. Ta izziv morajo državljani, industrija in vlade reševati skupaj. S strategijo EU za plastiko spodbujamo tudi nov in bolj krožni poslovni model. Vlagati moramo v nove inovativne tehnologije, ki prispevajo k varstvu naših državljanov in okolja ter obenem ohranjajo našo industrijo konkurenčno.“

Zmanjšanje odpadkov z ladij s strožjimi ukrepi

Pomemben del strategije je tudi zakonodajni predlog za zmanjšanje odpadkov z ladij. Namen prenovljene direktive o pristaniški sprejemni zmogljivosti je zagotoviti ustrezne zmogljivosti in njihovo uporabo v pristaniščih EU. Prenovljena direktiva spada v portfelj komisarke Violete Bulc, ki je povedala: "Izpusti ladijskih odpadkov v morje pomenijo veliko grožnjo za morsko okolje, morsko življenje in zdravje ljudi. Vsako leto v svetovnih oceanih konča do 13 milijonov ton plastičnih odpadkov. Danes predlagamo strožje ukrepe, s katerimi bomo zagotovili, da se odpadki, vključno s plastiko in zavrženim ribolovnim orodjem, ne odvržejo na morju, temveč se oddajo v primerne sprejemne zmogljivosti v pristaniščih. To bo letno pomenilo 300.000 ton manj odpadkov, odvrženih na morju, ter prihranilo do 7 milijonov EUR upravnih stroškov. Tudi slovensko obalno območje bo čistejše zaradi tega predloga."

Plastika kot nova priložnost za gospodarsko rast

Strategija za plastiko bo spremenila način zasnove, proizvodnje, uporabe in reciklaže proizvodov v EU. Plastika se prepogosto proizvaja, uporablja in odlaga na način, ki ne izkorišča gospodarskih prednosti bolj krožnega pristopa. To škoduje okolju. Namen strategije je varovati okolje in obenem položiti temelje za novo gospodarstvo na področju plastike, v katerem bi zasnova in proizvodnja v celoti upoštevali potrebe po ponovni uporabi, popravilu in reciklaži, ter bi se razvijali bolj trajnostni materiali. Evropa ima najboljše izhodišče za prevzem vodilnega položaja pri tem prehodu. Ta pristop bo prinesel nove priložnosti za inovacije, konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest.

Reciklaža se bo podjetjem splačala

Evropska unija bo na podlagi strategije z novimi predpisi o embalaži dosegla, da bo reciklaža koristna za podjetja. Poleg tega bo na podlagi nove strategije omejila količino plastičnih odpadkov. Z evropsko zakonodajo so v več državah članicah že dosegli znatno zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk. Poleg tega bo Komisija sprejela ukrepe za omejitev uporabe mikroplastike v proizvodih ter določila oznake za biološko razgradljivo plastiko in plastiko, ki jo je mogoče kompostirati.

Dodatnih sto milijonov evrov za razvoj pametnih plastičnih materialov

Evropska unija bo na podlagi nove strategije spodbujala naložbe in inovacije. Komisija bo nacionalnim organom in evropskim podjetjem zagotovila smernice o tem, kako zmanjšati plastične odpadke pri viru. Za inovacije bo na voljo okrepljena podpora, saj bo razvoju pametnejših plastičnih materialov, ki jih je mogoče bolje reciklirati, namenjenih dodatnih sto milijonov evrov, da bi recikliranje postalo učinkovitejše ter bi lahko sledili nevarnim snovem in onesnaževalom in jih odstranjevali iz reciklirane plastike.

Plastika je globalen problem

Evropska unija bo na podlagi nove strategije spodbudila spremembe po vsem svetu. Nadaljuje se sodelovanje s partnerji po vsem svetu, da bi našli rešitve na svetovni ravni in razvili mednarodne standarde. Še naprej bo Evropa podpirala druge, kot npr. pri sanaciji reke Ganges v Indiji.

Nadaljnji koraki in razvoj inovativne krožne industrije plastike

Predstavljena nova direktiva o pristaniških sprejemnih zmogljivostih bo zdaj predložena Evropskemu parlamentu in Svetu v sprejetje. Komisija bo v skladu z zahtevami za boljšo pripravo zakonodaje leta 2018 predložila predlog o plastiki za enkratno uporabo. Komisija bo začela revidirati direktivo o embalaži in odpadni embalaži in namerava leta 2019 izdati smernice o ločenem zbiranju in sortiranju odpadkov. Evropska komisija je 2. decembra 2015 sprejela ambiciozen sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo, strategija za plastiko je del teh usmeritev. Strategija bo prispevala k doseganju ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030 in Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. EU je že sprejela zahteve, da morajo države članice sprejeti ukrepe za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk ter spremljanje in zmanjšanje količine morskih odpadkov. Bo to spodbuda razvoju inovativne krožne industrije plastike po vsem svetu? 

Vir: EU komisija