Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Od raziskovalne naloge do prenove objekta srednje šole - EOL 126

Zmagovalec natečaja Trajnostna energija |
 
Boštjan Krošelj, študent magistrskega študijskega programa na fakulteti za energetiko Univerze Maribor, je bil zmagovalec nagradnega natečaja Trajnostna energija. Natečaj je razpisal Borzen, slovenski operater trga z elektriko, ker je želel študente slovenskih fakultet in visokošolskih študijskih programov spodbuditi k razmišljanju o pomenu energetskih prenov stavb in vzpostavljati mostove med znanstveno-raziskovalnim potencialom študentov in priložnostmi, ki jih dajejo programi za večjo energetsko učinkovitost. Boštjan Krošelj je raziskovalno nalogo pripravil na študijskem primeru Srednje šole Jesenice, ki je potrebovala celovito energetsko prenovo. Kot diplomant, ki je študiral v Laboratoriju za energetski menedžment in inženiring, je pridobil teoretična znanja, a tudi izkušnje, kako se lotiti energetske prenove stavbe. To je znal predstaviti v raziskovalni nalogi. In do česa se je dokopal pri analizi objekta jeseniške srednje šole?
 
Boštjan Krošelj
Boštjan Krošelj

Kaj je pokazala analiza, preden ste se odločili za raziskovalno nalogo, ki je pokazala pot do odločitve o ustrezni energetski prenovi?

Analiza objekta je pokazala, da je z energetskega gledišča objekt v zelo slabem stanju. Toplotne izgube so velike. Preden sem se lotil teoretične prenove, sem izdelal računsko energetsko izkaznico, ki je pokazala, da objekt spada v energijski razred F. Vsi energijski kazalniki, kot so potrebna toplota za ogrevanje, primarna energija in CO2, imajo zelo visoke vrednosti. S takšno analizo sem ugotovil, da je objekt potreben celovite prenove.

Ali ste v raziskovalni nalogi določili tudi cilje, kakšna bo po prenovi poraba električne energije, kako bo torej objekt bolj energetsko varčen?

V prvi vrsti je bil moj cilj, da na objektu zmanjšam toplotne izgube. Sama poraba električne energije ne predstavlja energetske varčnosti objekta, saj je ta odvisna od energenta, s katerim ogrevamo objekt. Trenutno ogrevanje na srednji šoli Jesenice je daljinsko in za to ne potrebuje veliko električne energije. Prav tako v objektu ni prisilnega prezračevanja in bi po prenovi bilo nujno, kar pomeni povečanje porabe električne energije. Kljub temu bi bil po prenovi objekt energetsko varčnejši.

Kaj je najbolj vplivalo na neracionalno porabo energije in katere rešitve ste predlagali? Kakšna je predvidena cena prenove?

Na neracionalno porabo energije najbolj vpliva to, da objekt nima toplotnega ovoja, da so strešne konstrukcije neprimerne in da ima objekt večje število toplotnih mostov. Zaradi tega sem v raziskovalni nalogi predlagal sanacijo prav teh elementov. Poleg tega sem predlagal še izkoriščanje obnovljivih virov energije, kot je sončna elektrarna, in toplotne črpalke za sanitarno vodo. Celoten projekt bi po moji oceni stal med 1.200.000 in 1.500.000 EUR, pri čemer bi objekt postal skoraj neodvisen od zunanjih virov energije.

Torej ste upoštevali namen razpisa, kako umestiti trajnostno energijo. Sonce?

Da. Ob prenovi strešnih konstrukcij sem predlagal še inštalacijo sončne elektrarne po celotni površni. S tem bi pokrili vso potrebo objekta po električni energiji, del bi lahko celo oddajali v omrežje. Za pripravo sanitarne vode predlagam toplotne črpalke zrak-voda, ki izkoriščajo toploto okolice.

Kateri del energetske prenove stavbe je finančno in tehnološko najzahtevnejši? Ali se bo šola odločila za prenovo?

Finančno je najbolj zahtevna izvedba sončne elektrarne, saj bi zahtevala skoraj polovico celotnega zneska investicije. Je tudi najbolj tehnološko zahtevna, saj je potrebno ustrezno pripraviti strešne konstrukcije, da bodo primerne za inštalacijo PV modulov.

Koliko je znašala nagrada, ki ste jo prejeli na natečaju Borzena in kakšni so vaši, študijski načrti v prihodnje?

Nagrada, ki sem jo prejel, je bila 700 EUR bruto. V prihodnosti bi najprej želel zaključiti študij na magistrskem študiju na Fakulteti za energetiko v Krškem. Glede na to, da sedaj opravljam dela, ki niso povezana z energetiko, bi si želel, da bi lahko tudi na poklicnem področju praktično uporabil znanja, ki sem jih pridobil s študijem. Sam menim, da bo imela energetika v prihodnosti zelo veliko vlogo. Energija je povsod okoli nas, vendar jo ne znamo še povsem izkoristiti. Naša naloga je, da najdemo načine, ki nas bodo pripeljali do tega, da bomo kvalitetno izkoriščali obnovljive vire energije in bili čim manj odvisni od konvencionalnih virov energije. Pot do takrat, ko bomo od njih neodvisni, je še zelo dolga in do takrat bomo morali še marsikaj spremeniti. Tudi odnos do porabe energije.