Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Obiskovalci planin so večinoma odgovorni do okolja - EOL 122

Okolju prijazne planinske koče |
 
Planinske koče, ki so prejemnice certifikata Okolju prijazna planinska koča, smo povabili v anketo o pomenu certifikata za njihovo delo in kako to vpliva na planince. Večina je bila odgovornemu odnosu do okolja zavezana že prej, tako da certifikat pomeni le potrditev njihovega dela. Neposrednih koristi v večini ne opažajo, zagotovo pa to pozitivo vpliva na obiskovalce njihovih koč. Hkrati oskrbovalcem koč postavlja smerokaz za izboljšave in nadgradnjo.
 

Anketna vprašanja:

1. Ste prejemniki certifikata Okolju prijazna planinska koča. Kaj ta certifikat za vas pomeni in kakšne kriterije morate izpolnjevati?

2. Zakaj ste se odločili za pridobitev certifikata Okolju prijazna planinska koča? Kakšne so koristi?

3. S katerimi izzivi na področju odgovornega ravnanja do okolja v planinski koči se najpogosteje srečujete?

4. Okolju prijazna planinska koča je zaveza, ki jo naredi upravljavec oziroma oskrbnik planinske koče. Kako pa so v to zavezo vključeni obiskovalci koče in hribov?

Milena BrešanMilena Brešan, predsednica, Planinsko društvo Tolmin

1. Za pridobitev okoljskega certifikata nismo imeli posebnih aktivnosti, ker je delovanje Planinskega društva Tolmin v celoti podrejeno zahtevam ekologije. Koča leži v Triglavskem narodnem parku in tudi na območju zavarovanega vodnega vira Zadlaščica, ki oskrbuje s pitno vodo Tolmin z okolico.

Koča na planini Razor že skoraj 20 let uporablja solarno energijo. Nameščene so varčne žarnice, perilo peremo v dolini, odpadke ločujemo in odvažamo na deponijo v dolino. Ob zamenjavi strešne kritine leta 2006 smo namestili takšno kritino, da lahko uporabljamo kapnico, saj planina nima vodnega vira, zato nimamo tušev. Odplake se stekajo v skupno biološko čistilno napravo vseh uporabnikov planine Razor. Za ogrevanje uporabljamo drva, vse tehnične naprave redno servisiramo, tako da ustrezajo standardom. Uporabljamo izključno ekološka čistila, na koči je vgrajen izločevalec maščob iz odpadnih vod idr.

Goste bolj ali manj uspešno nagovarjamo, naj svoje odpadke odnesejo v dolino. Razumemo pa, da tisti, ki so na večdnevni turi, to težje storijo.

2. Certifikat okolju prijazna koča kaže obiskovalcem, da je društvo zavezano okolju prijaznemu delovanju in jih vzpodbuja, da se tudi sami tako obnašajo.

3. Največji problem so denarna sredstva. Vzdrževanje planinske koče je za društvo velik zalogaj, ekološko ravnanje pa je povezano z dodatnimi finančnimi sredstvi (npr. izgradnja čistilne naprave idr.). Koče poslujejo nekaj mesecev letno in velikokrat komaj pokrijejo stroške poslovanja.

4. Obiskovalec se prilagodi okolju. Če je koča urejena in v njej vlada red, tudi z obiskovalci ni težav. Opažamo, da so obiskovalci vedno bolj osveščeni, le redki posamezniki se neprimerno obnašajo. V naravi ne puščajo smeti, tudi zaščiteno cvetje zelo redko kdo nabere. K temu brez dvoma pripomorejo tudi akcije Planinske zveze Slovenije, kot je ta s certifikati okolju in družinam prijazna koča, vzgoja mladih in odraslih planincev v planinskih šolah, oglasne table z okoljevarstveno vsebino idr.

Milan MlakarMilan Mlakar, predsednik, Planinsko društvo Kočevje

1. Člani društva si prizadevamo za ohranjanje okolja. Logičen korak je bil, da smo pristopili k pridobitvi okoljskega certifikata. Pridobitev certifikata pomeni samo zaključek okoljskih prizadevanj. Za pridobitev smo morali izpolniti kriterije, ki jih zahteva PZS in so javno dostopni na njihovi spletni strani.

2. Neposrednih koristi ni, lahko pa uporabljamo znak certifikata v naši korespondenci in se ponašamo z nazivom v prostorih koče. Prepričani smo, da tudi s tem pridobimo več obiskovalcev.

3. To so odpadki, ki jih vozimo v dolino in odlagamo na za to določena mesta. Za odplake imamo zgrajeno malo biološko čistilno napravo. Vendar moramo tudi tu usedline odvažati v dolino, za kar imamo pogodbo z lokalnim komunalnim podjetjem.

4. Obiskovalci koče se v glavnem zavedajo okoljske problematike in lastne odpadke (smeti) odnašajo v dolino. Tudi sicer se večina obiskovalcev obnaša dovolj odgovorno do okolja.

Dr. Mirko Doberšek, predsednik, Planinsko društvo Celje-Matica

1. Certifikat PZS »Okolju prijazna planinska koča« smo pridobili na osnovi izčrpnega vprašalnika PZS ter obiska njihove tričlanske komisije. Ta certifikat potrjuje urejenost planinskega doma, prenočitvene in gostinske zmogljivosti ter varno gibanje v okolici doma. Posebno pozornost je komisija namenila energetski oskrbi doma (uporabo EKO energije), oskrbi z vodo, odstranjevanju odpadkov in ostankov zaradi obratovanja doma. Frischaufov dom na Okrešlju je urejen.

2. Pridobitev zunanjega preverjanja kvalitete vodenja in oskrbovanja planinskega doma pomeni kvalitetno oceno in pokaže na možne izboljšave. Planincem in obiskovalcem certifikat pokaže, da naše delo prepustimo javni oceni. Predvidevam, da finančnih efektov ta certifikat nima, je pa kvečjemu spodbuda h kakšni kritiki.

3. Predvsem je stalen velik izziv ozaveščanja planincev in obiskovalcev o potrebnem ohranjanju čistega okolja, kar želimo doseči z obvestili, opozorili in splošnimi informacijami v domu in njegovi okolici. Mislim, da eko kultura planincev raste.

4. Podeljen certifikat dviguje pričakovanja planincev pri ponudbi doma. Društvo je trenutno v ciklusu obnove naših domov (Kocbekov dom na Korošici, razgledišče Orlovo gnezdo pri slapu Rinka). V letošnjem letu imamo v programu temeljito obnovo Frischaufovega doma. Obnovili bomo notranjo opremo, streho, uredili planinski izobraževalni center ter zimsko sobo, kar bo izboljšalo celovito podobo naše visokogorske postojanke na Okrešlju.