Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Prvi prostovoljski center v Sloveniji pomaga pri razvoju istrskih vasi - EOL 121

Park Istra | dr. Janez Matos |
 
Trajnostni park Istra je projekt, ki deluje v socialno ogroženem obmejnem zaledju Slovenske Istre. Namen projekta je s podporo dobrim lokalnim projektom spodbuditi trajnostni razvoj istrske regije, ki ima zares velik potencial za zeleni razvoj, vendar ji primanjkuje zagona, mladostne energije za korak naprej. Prav to želimo doseči s projektom Park Istra.
 

Park Istra v letu 2016Območje, v katerem delujemo, se spopada z izzivi zaradi odmaknjenosti in pomanjkanja delovnih mest, izseljevanja mladih in praznjenja vasi ter neugodne starostne in izobrazbene strukture prebivalstva, ki še vztraja v teh krajih. Vse to je razlog, da se potenciali regije težko izrazijo, saj domačinom primanjkuje časa, znanja in finančnih sredstev za njihov razvoj.

Situacija je podobna, kot v marsikaterem drugem obmejnem območju tako v Sloveniji kot tudi drugod po Evropi. S takšnimi izzivi se je tudi v Istri v preteklih desetletjih spopadalo že nekaj projektov, vendar žal z majhnimi uspehi. Težava je, da lokalno prebivalstvo tovrstnih projektov ne vzame za svoje, zato po končanem sofinanciranju projekti največkrat ne živijo več dolgo.

Projekta Trajnostni park Istra smo se zato lotili nekoliko drugače. K sodelovanju pri spodbujanju razvoja istrskega zaledja smo povabili prostovoljce iz Slovenije in tujine. Na spletnih prostovoljskih portalih smo objavili naše načrte in že v prvih mesecih se nam je javilo več kot sto ljudi, ki so želeli pomagati. V skoraj povsem zapuščeni vasi Hrvoji smo z njihovo pomočjo pred propadom rešili stoletja staro, razpadajoče župnišče in ga povsem obnovili. Obnovo smo poskusili izvajati na čim bolj okolju prijazen način, z uporabo naravnih materialov in inovativnih trajnostnih rešitev, seveda ob ohranjanju tradicionalnega istrskega videza objekta. Rešitve, ki smo jih uporabili, od samooskrbnega vodnega sistema do okolju prijazne izolacije in glinenih ometov, so sedaj predstavljene na informativnih tablicah znotraj objekta. S tem želimo obiskovalce in domačine ozaveščati o tem, kako je mogoče kvalitetno in poceni izvesti obnovo kamnitih istrskih hiš, ki so ena od najlepših kulturnih znamenitosti in posebnosti Istre.

V obnovljenem objektu smo vzpostavili infrastrukturo za bivanje 17 prostovoljcev. S tem je nastal prvi prostovoljski center v Sloveniji, ki je v slabih treh letih od začetka projekta gostil že preko 500 ljudi iz 43 držav. Pomembno se mi zdi, da imajo naši prostovoljci zaradi trajnostnih rešitev, ki smo jih uporabili pri obnovi, možnost iz prve roke izkusiti, da je lahko okolju prijazno bivanje pravzaprav zelo prijetno.

Ko je bila infrastruktura postavljena, smo organizirali srečanja z domačini, največkrat s predstavniki krajevnih skupnosti in lokalnih društev. Vprašali smo jih, ali imajo kakšne ideje ali projekte, pri katerih bi jih prostovoljci lahko podprli. Pokazalo se je, da imajo domačini zaradi dobrega poznavanja regije zares veliko dobrih idej, vendar jih sami težko izpeljejo, saj nimajo dovolj časa oziroma denarja za njihovo izvedbo. S pomočjo pridnih rok prostovoljcev bi te ideje domačinov lahko zaživele.

Pri izbiri del, pri katerih bomo pomagali, imajo prostovoljci povsem proste roke. Sami se odločijo, kateri lokalni projekt se jim zdi dovolj zanimiv, da bi mu pomagali. Najraje pomagamo tistim, ki imajo največji potencial za dolgoročni razvoj regije – da na primer ustvarjajo zelena delovna mesta ali prispevajo k ohranjanju kulturne ali naravne dediščine. Pomagamo tudi ljudem, ki zaradi različnih razlogov potrebujejo pomoč, sodelujemo z lokalnim Rdečim Križem, Karitasom, zavetiščem za živali … V lanskem letu smo tako pomagali desetinam projektov in na ta način domačinom na obeh straneh meje podarili preko 18.000 ur prostovoljskega dela.

Enako pomembna, kot je pomoč domačinom, se mi zdi izkušnja, ki jo prostovoljci pridobijo z delom za druge. S tovrstnim delom se prostovoljec ogromno nauči, se ob tem dobro počuti in »razvija heroja v sebi«, s tem pa postaja aktiven in odgovoren državljan. Za marsikaterega prostovoljca je bilo delo v Parku Istra izkušnja, ki mu je spremenila življenje.

Prostovoljski center v Hrvojih je po dobrem letu delovanja že postal premajhen za vse prostovoljce, ki bi želeli priti k nam. Letos bomo zato organizirali prostovoljske tabore po različnih istrskih vaseh. Udeleženci teh taborov bodo po mesec ali dva nastanjeni v posamezni vasi in pomagali domačinom v tej vasi in njeni okolici. S tem bomo lahko dosegli še več ljudi, ki potrebujejo našo pomoč in tako še bolj učinkovito pomagali Istri na poti k bolj trajnostni prihodnosti.