Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Sprememba uredbe o embalaži je dobrodošla, ozaveščanje ključno - EOL 118

Ekolog v podjetju in doma |
 
Večina, 75 % vsega aluminija, ki je bil proizveden doslej, je danes še vedno v uporabi. Hkrati je recikliranje aluminija bistveno cenejše od proizvodnje novega aluminija, je povedala Barbara Hribernik Pigac, ekologinja podjetja Impol. V Impolu, ki pokriva vrsto različnih trgov s svojimi izdelki, je okolje vedno pomembnejša tema. Poleg pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj, priprave okoljskih poročil in spremljanja okoljskih kazalcev sistema so v podjetju vpeti tudi v lokalno okolje, kjer so ob praznovanju 190-letnice Impola uredili pohodne poti v Bistriški vintgar. Veliko sodelujejo z vrtci in s šolami. Letos bo na dogodku, ki ga sponzorirajo in se ga udeleži preko 1000 otrok, glavna tema recikliranje.
 
Barbara Hribernik Pigac foto: Nino Verdnik
Barbara Hribernik Pigac foto: Nino Verdnik

Kaj so vaše glavne naloge v podjetju in kako merite svoj okoljski indeks?

Glavne naloge so spremljanje relevantnih zakonskih zahtev in njihova vpeljava v sistem ravnanja z okoljem v družbah skupine. Potem koordiniranje postopkov pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj, koordiniranje izvajanja okoljskih monitoringov, priprava okoljskih poročil in spremljanje okoljskih kazalcev sistema. Ker se Impol modernizira in investira v večanje kapacitet, je pomembna naloga tudi priprava okoljskih zahtev za načrtovane projekte.

S programom valjanih in stiskanih izdelkov ter proizvodnjo odkovkov pokrivate avtomobilsko, obrambno, transportno, gradbeno, prehrambno in farmacevtsko industrijo. Prodirate v letalsko industrijo in z razvojnimi projekti sodelujete pri izdelavi vesoljske tehnologije. Kateri industriji je namenjen največji del vaših izdelkov, na katerih tujih trgih ste prisotni in kaj pomeni, da sodelujete pri izdelavi vesoljske tehnologije?

Kupci Impolovih izdelkov so iz različnih panog. Največji delež predstavljajo transport, mislim na avtomobile, lahke tovornjake, prikolice, vlake, letala, ladje, grad¬beništvo, gre za konstrukcije, okna, okvirje vrat, strešne in stenske panele, in prehrambna industrija - embalaža za hrano in pijačo, gospodinjska folija in podobno. Najpomembnejši trg skupine Impol predstavljajo države Evropske unije, kamor prodamo več kot 88 % izdelkov. Med posameznimi državami še vedno največji delež zajema izvoz v Nemčijo, kamor skupina Impol izvozi več kot tretjino svojih izdelkov. Drugo največje tržišče predstavlja Italija s 15 % deležem. Prodaja v preostale države je bolj razpršena, saj v nobeni ne dosega višjega tržnega deleža od petih odstotkov. Naše sodelovanje v okviru izdelave vesoljske tehnologije zajema sodelovanje z Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in Centrom odličnosti Vesolje. S svojim znanjem in tehnično podporo smo sodelovali pri razvoju nanotehnologije in izdelavi zlitin za satelit, ki je že krožil po vesolju.

S katerimi proizvodnimi programi podjetje najbolj vpliva na okolje?

Naša družba Impol LLT izvaja dejavnost litja lahkih kovin in je tako uvrščena med dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Prvo okoljevarstveno dovoljenje smo pridobili v letu 2007. Potem je bilo večkrat spremenjeno zaradi večanja kapacitet in nadomeščanja stare opreme z modernejšo. Dosegamo visoke okoljske standarde. Ta dejavnost je za okolje sicer bolj obremenjujoča, vendar po drugi strani omogoča ponovno rabo sekundarnega in povratnega aluminija, ki prinaša dobre okoljske učinke. Raba energije je do 95 % nižja, kot pri proizvodnji primarnega aluminija. Bistveno nižje so tudi emisije toplogrednih plinov.

V skupini Impol si prizadevamo, da v okviru družbene odgovornosti in vpetosti v lokalno okolje delujemo okolju prijazno. Ena izmed pomembnejših akcij ob praznovanju 190-letnice Impola je bila ureditev pohodne poti v Bistriški vintgar, ko smo uredili pot od vznožja do Rimskega kamnoloma. Postavili smo klopi, zamenjali deske na brvi, na delu, kjer je večja mlaka, smo postavili brunčano pot. Na nasprotni strani Rimskega kamnoloma zdaj stoji miza z dvema klopema, informativna tabla s predstavitvijo kamnin in didaktična igrica za otroke. Velik poudarek dajemo tudi sodelovanju z vrtci in s šolami. Vsako leto za otroke organiziramo vsaj en projekt. Letos že drugo leto zapovrstjo kot generalni pokrovitelj sodelujemo pri organizaciji dogodka za otroke in mladino v okviru praznovanja rojstnega dne miške Fride. Tega dogodka se udeleži približno 1.000 obiskovalcev. Tokratna tema bo recikliranje, kjer bomo otrokom podrobneje predstavili široko področje ločevanja odpadkov, recikliranja in ponovne uporabe, obnovljivih virov ...

Letno se v svetu proizvede okoli 48 milijonov ton primarnega aluminija in po ocenah predela okoli 20 milijonov ton sekundarnega aluminija. Kaj daje aluminiju prednost pred drugimi materiali? Kakšne lastnosti ima recikliran aluminij?

Aluminij ima pred drugimi materiali številne prednosti - od nizke specifične teže, odlične električne prevodnosti, dolge življenjske dobe in odpornosti do reciklabilnosti. Z recikliranjem aluminij ohranja vse svoje lastnosti. Zanj velja, da je zaradi svojih lastnosti eden izmed redkih materialov, ki ga lahko recikliramo vedno znova. Uporabimo ga lahko neštetokrat in pri tem praktično ne izgublja svoje kakovosti. 75 % vsega aluminija, ki je bil proizveden doslej, je danes še vedno v uporabi. Hkrati je recikliranje aluminija bistveno cenejše od proizvodnje novega aluminija.

Kakšne so vaše domače navade, ko gre za razvrščanje odpadkov, porabo energije in vode? Ima vaše delovno mesto vpliv na vaše delo doma?

Odpadke doma ustrezno ločujemo in predajamo na ekoloških otokih. Tudi mlajši člani družine s tem nimajo težav. Pohvaliti moram tudi šolski sistem, ki otroke okoljsko osvešča, poudarja pomen skrbne rabe virov, energije in odgovorno ravnanje v naravi. Doma zbiramo deževnico, ki jo uporabljamo za zalivanje gredic domačega zelenjavnega vrta. Kompostiramo biološke odpadke, za gretje vode uporabljamo sončne kolektorje in želimo biti za otroke dober zgled.

Kupujete živila tudi od lokalnih ponudnikov? Katere vrste živil najpogosteje? Kako ravnate s plastičnimi vrečkami in kako ocenjujete najnovejši ukrep MOP-a, da bi v Sloveniji močno zmanjšali uporabo lahkih plastičnih vrečk?

Zelenjavo in sadje ob koncu tedna kupujemo na tržnici. Sicer pa skrbno prebiramo deklaracije in izbiramo izdelke s slovenskim poreklom. Pri nakupih uporabljamo kompaktne nakupovalne vreče za večkratno uporabo in vreče iz tekstila. S spremembo uredbe o embalaži in odpadni embalaži se povsem strinjam, saj sem mnenja, da lahko brez finančnih posledic, temveč le z osveščanjem potrošnikov, cilje dosežemo.

Kako pogosto za prevoz uporabljate kolo, javni potniški promet, katere vrste najpogosteje in za katere namene? Občina skrbi za kolesarske steze?

Javni prevoz uporabljam malo, saj se na delo vozim iz sosednjega mesta in bi prevoz z javnim prometom pomenil veliko izgubo časa. Kolesarimo v prostem času in v zadnjih petih letih je urejenost kolesarskih stez že dosegla neko solidno raven. Želeli bi si več urejenih kolesarskih poti v naravi.