Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Brez osebne higiene ne vstopajte v bazensko vodo - EOL 118

Kopalna sezona in vode |
 
Ali je res kaprica upravljavca kopališč, naj bodo na prostem ali v zaprtih prostorih, da mora vsak kopalec pred vstopom v bazen poskrbeti za osebno higieno? Ne le za razkuženje nog, pač pa, da gre že prej pod tuš. Takšno ravnanje kopalcev, pravi Tamara Stare, diplomirana inženirka kemijske tehnologije iz ljubljanskega podjetja So Tom higiena vode, bi močno zmanjšalo možnost okužb v bazenih. Njihovo podjetje nudi upravljavcem bazenov svetovalno strokovno pomoč in ustrezne kemikalije za higienizacijo vode. Na vprašanje, zakaj prihaja do pogoste onesnaženosti pitne vode in do legionele v objektih, pa pojasnjuje, da je vzrokov več. Tudi tehnoloških postopkov za izboljševanje vode je več. Kot kaže praksa, pa je premalo skrbi za urejene in čiste vodovodne sisteme.
 
Tamara Stare
Tamara Stare

Pred kopalno sezono morajo upravljavci javnih kopališč marsikaj postoriti, a glavno vprašanje je, kako zagotoviti neoporečno bazensko vodo. Koliko je upravičen zadržek, da je kopanje v bazenih, tudi na primer v termalnih kopališčih lahko vir raznih okužb in kako vaše podjetje sodeluje v pripravah na urejene in čiste bazene?

Naše podjetje ne opravlja analiz kopalnih voda, temveč strankam nudi strokovno svetovanje in ustrezne kemikalije za pripravo higiensko primerne kopalne vode. Meritve, ki jih opravljamo, so uporabne za kontrolo delovanja merilno regulacijskih naprav in identifikacijo težav. Odvzem vzorcev in analize izvajajo akreditirani laboratoriji, ki tudi podajo mnenje, ali je bazenska voda skladna z zahtevami Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih. Oziroma, če so primerna za kopanje. Vsi podatki monitoringov kopalnih voda so za posamezno kopališče uporabniku dosegljivi na oglasnih deskah ob vhodu na kopališče. Letna poročila zbira NIJZ in so dostopna na njihovi spletni strani. Oni jih tudi statistično obdelajo.

In kaj so glavne ugotovitve?

Deleži neskladnih vzorcev se vsako leto zmanjšujejo, mikrobiološki parametri pa so v manjšini za vzrok neskladnosti. Seveda obstaja možnost okužbe tako v javnih kopališčih kot tudi v termalnih kopališčih. Lahko pride do okužb prebavil, kože, oči, sluznic in dihal, pa tudi do alergijskih reakcij zaradi alg in dezinfekcijskih sredstev. Predvsem zaradi klora. Morda bi bilo na tem mestu pametno ozavestiti kopalce o obnašanju na kopališčih. Predvsem, da zahteva po razkuževanju nog, uporaba stranišča in tuširanje pred vsakim vstopom v bazensko vodo ni kaprica upravljavca kopališča. To je postopek, s katerim se močno zmanjša vnos organskih snovi, kot so znoj, sečnina, ta se izloča tudi skozi kožo, kozmetični preparati, deodoranti, kreme za sončenje … v bazensko vodo. Te snovi reagirajo s kemikalijami na bazi klora v kloramine in ti dajo značilen vonj v kopališčih. Povzročijo tudi nezaželene škodljive stranske produkte dezinfekcije, ki dražijo kožo, sluznico in dihala. Če se le da, se izogibamo požiranju vode.

V zadnjih dveh letih so v občinah izvedli več naložb v oskrbo pitne vode, kar naj bi zagotovilo pitje kakovostne vode. Hkrati pa ne manjka opozoril, da je nujno prekuhavanje vode, v različnih družbenih objektih, med drugim celo v bolnišnicah, pa ni ravno redek pojav legionele. Zakaj prihaja do teh pojavov in kako jih lahko preprečite?

Res so v občinah v zadnjih letih precej naredili, da bi izboljšali kakovost pitne vode. Kadar voda predstavlja potencialno nevarnost za zdravje uporabnika, pride do omejitev uporabe pitne vode. Največkrat zaradi vremenskih razmer, kot so obilne padavine ali poplave. V takih primerih naprave za pripravo pitne vode ne morejo zagotavljati zdravstveno ustrezne kakovosti pitne vode. Zaradi zaščite uporabnikov pred škodljivimi učinki morebitnega onesnaženja je ukrep prepovedi uporabe oziroma prekuhavanja nujen. O vseh ukrepih so uporabniki obveščeni preko sredstev javnega obveščanja.

Zakaj pride do teh pojavov?

Razlog za pojav mikrobiološkega onesnaženja, lahko tudi legionele v objektih, je lahko v spremembi namembnosti objektov ali posameznih sob, kar zahteva spremembo vodovodne napeljave. Pri tem lahko pride do slepih vodov. Če se jih ne zablindira, so lahko dober vir onesnaženja. Prav tako je razlog lahko v sami napeljavi. Toplovod se lahko nahaja preblizu mrzlovoda in se ta segreva na temperaturo, ki je primerna za razvoj mikroorganizmov. Na toplovodnih sistemih se redno izvajajo postopki, s katerimi skrbimo, da ne prihaja do razvoja legionele. Mislim na temperaturno pregrevanje oziroma klorne šoke, na mrzlovodih pa običajno to ni potrebno. Prav tako je razlog lahko v stanju ocevja. V kolikor so cevi zarjavele ali imajo obloge, je to lahko dober vir hrane za mikroorganizme in tudi legionele. Hrana tem organizmom je tudi raztopljeno železo, prav tako organske snovi v vodi. Da ne pride do prekomernega razvoja mikroorganizmov in legionele, je potrebno ves čas skrbeti za zadostno količino dezinfekcijskega sredstva in izvajati temperaturne ali klorne šoke. Skrbeti moramo, da ima mrzla voda temperaturo pod 20°C in da ne prihaja do zastajanja vode v ceveh. Čistiti/dezinficirati je potrebno vodohrane, perlatorje na pipah in glave tušev.

Postopki so različni. Kako, s katerimi procesi in kemikalijami pa se lahko voda izboljša, na primer z ozonizacijo, s klorom ali kosmičenjem? Kateri kontaminenti so najbolj nevarni?

Katere procese ali postopke bomo uporabili, je odvisno od zahtev po kvaliteti vode, vira vode in namembnosti. Postopki so kosmičenje, kateremu sledi filtracija, uravnavanje pH vrednosti, adsorpcija, membranska filtracija, uravnavanje kislinske kapacitete, dezinfekcija s klorom, natrijevim hipokloritom, klordioksidom, oksidacija nečistoč z TCDO kompleksom, ozonizacija in UV dezinfekcija.

Najbolj nevarni so tisti kontaminenti, ki imajo škodljive učinke in ogrožajo zdravje uporabnikov.

Pridobiti ste morali dovoljenje za ravnanje z nevarnimi kemikalijami. Zakaj?

Delo z nevarnimi kemikalijami zahteva poznavanje lastnosti kemikalij in ustrezno rokovanje. Po 44. členu Zakona o kemikalijah morajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabljajo nevarne kemikalije, pridobiti ustrezno dovoljenje. Ker opravljamo vse omenjene dejavnosti razen skladiščenja, smo na MZ , Urad za kemikalije republike Slovenije zaprosili za dovoljenje. Prav tako imamo zaposlenega svetovalca za nevarne kemikalije, ki skrbi, da imamo kemikalije ustrezno razvrščene in označene, da so na voljo vse potrebne informacije, ki so zbrane na etiketi, v tehničnih navodilih, varnostnih listih. Prav tako imamo zaposlenega svetovalca za ADR, ki skrbi, da so kemikalije pakirane v ustrezno embalažo. Pretakati se morajo pod pogoji, ki zagotavljajo varnost vsem udeležencem. Tudi ureditev prevoza predpisuje zakonodaja s tega področja. Posebno skrb namenjamo stalnemu internemu in zunanjemu izobraževanju zaposlenih, ki prihajajo v kontakt z nevarnimi kemikalijami, ter skrbimo za lasten vozni park.

Za katere vaše storitve na trgu je največ zanimanja med zdravilišči, hoteli, upravljavci vodnih parkov in komunalnimi podjetji?

Največ interesa je za dobavo kemikalij. V kolikor pride do težav, imamo strokovno usposobljen kader, ki skupaj z upravljavci, v zadnjem času pa tudi z industrijskimi kupci, predlaga ustrezne postopke in rešitve. Imamo laboratorij, v katerem lahko naredimo simulacijo čiščenja z različnimi koagulanti/flokulanti/adsorbenti, iščemo najustreznejša sredstva za dehidracijo in podobno.