Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Večja usmeritev v proizvodnjo, izziv je evropski trg - EOL 118

Položaj panoge | Urška Košenina |
 
Kot podjetje, ki se ukvarja s preoblikovanjem plastičnih mas, niso le med vodilnimi v Sloveniji, pač pa se vse bolj širijo po Evropi. Žalsko podjetje Zagožen je specializirano za prodajo izdelkov za zunanji vodovod in kanalizacijo. Na trgu je že 40 let. Sami pravijo, da so predvsem trgovci, ne smemo pa pozabiti še na njihovo proizvodno enoto Aplast. Direktor Miran Zagožen vidi prihodnost v izvozu, zdaj izvažajo v 27 držav. So inovativni. Predstavil je novo posodo ECOdip za globinsko zbiranje odpadkov ter poudaril, da je njihov cilj postati eden večjih igralcev na evropskem trgu. Podjetja imajo še na Hrvaškem, v Makedoniji in Srbiji.
 
Miran Zagožen
Miran Zagožen

V Sloveniji spadate med vodilne proizvajalce in prodajalce materialov za zunanji vodovod in kanalizacijo. Tudi izvažate. Na katere trge ste predvsem usmerjeni in kakšno je letos povpraševanje? Ali se je v obsegu vašega poslovanja poznala živahna naložbena dejavnost v vodovodna in kanalizacijska omrežja v zadnjih dveh letih?

Podjetje ima za seboj že več kot 40 let delovanja. Na južnih trgih smo prisotni že vsa leta, zadnjih 10 let pa se širimo po celi Evropi. Izvažamo v 27 držav. Živahna naložbena dejavnost se seveda pozna. Pri nas so se sicer investicije iz kohezijskih sredstev že zaključile, se pa zato odpira Hrvaška. Tega smo se zavedali že pred petimi leti, saj imamo velike proizvodne zmogljivosti, ki presegajo potrebe slovenskega trga. To je bil razlog, da smo že dve leti nazaj tam odprli podjetje. Na hrvaškem trgu so trenutno večja povpraševanja. Podjetji imamo še v Makedoniji in Srbiji. Več vlaganj pričakujemo tudi tam.

Vaši zbiralniki za vodo so izdelani iz polietilena po postopku rotacijskega litja in so primerni za vkop v zemljo. Za kaj jih lahko potrošnik uporabi in kakšna je njihova življenjska doba?

Naše zbiralnike lahko uporabite za zbiranje deževnice in tudi za pitno in odpadno vodo.

Pomembna prednost naših rezervoarjev je certifikat za pitno vodo W 370. Prednosti so visoka kakovost, robustna izvedba, hitra vgradnja in enostavna uporaba. Z vgradnjo zbiralnika za deževnico in ponikovalnico ste oproščeni takse za čiščenje padavinskih voda, prav tako pa z uporabo zbrane deževnice znižate stroške za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Za zbiralnike se sicer odločajo predvsem fizične osebe, v zadnjem času pa postajajo zaradi precej enostavne vgradnje tudi izbira komunalnih podjetij. Izdelani so iz biološko razgradljivega in zdravju neškodljivega polietilena, ki je izjemno odporen na udarce, velike temperaturne razlike, škodljiva UV-sevanja in mehanske poškodbe. Zajamčena življenjska doba posode znaša 50 let.

Skupaj z nemškim partnerjem ATB ste razvili SBR čistilno napravo. V čem se razlikuje od drugih podobnih izdelkov na trgu in kako komentirate zakonodajno odločitev, ki je močno odmaknila zahtevo po namestitvi malih čistilnih naprav tam, kjer ni urejene kanalizacije?

Tako je, razvoj je potekal skupaj. Za ATB izdelujemo posode, oni pa so eden boljših proizvajalcev čistilnih modulov, kar je dobra referenca tudi za nas. Od drugih se ločimo po kvaliteti, več kot 90.000 vgrajenih sistemov, tradiciji, varnosti, zanesljivosti in servisu. Čistilna naprava ni produkt, ki ga danes kupite in potem zamenjate. Kupimo jo za 20, 30 in več let, kar je gotovo razlog, da ne smemo pozabiti na kvaliteto. Pred leti smo izvedli analizo potreb čistilnih naprav v Sloveniji. Številka je ogromna. Kljub temu, da je zakonodajalec premaknil mejo, bi morali država, občine in drugi organi spodbujati namestitev čistilnih naprav. V zadnjem letu ne bo mogoče vsega urediti.

V podjetju Aplast izdelujete izdelke iz plastičnih mas po tehnologiji rotomouldinga. Poglavitni del vaše proizvodnje so izdelki, ki so namenjeni podzemni infrastrukturi. Kako se prilagajate novim zahtevam trga?

Drži. Trenutno izdelujemo npr. že peto generacijo kanalizacijskih revizijskih jaškov in peto generacijo vodomernih termo jaškov. Prve kanalizacijske jaške smo varili še ročno iz cevi in smo lahko izdelali le 3 - 4 kose dnevno. S postavitvijo tovarne rotoliv smo povečali kapacitete na 150 – 200 kosov dnevno. Jaški niso več varjeni, pač pa izdelani iz enega kosa, kar zagotavlja 100 % vodotesnost izdelka. Poleg tega izdelujemo izdelke po željah naročnikov avtomobilske, vojaške, farmacevtske industrije, športnega, komunalnega in agrarnega programa oziroma za katerikoli namen. Strankam smo na voljo v vseh petih fazah proizvodnje – od ideje do končnega izdelka oziroma distribucije in prodaje. Ohranjamo status razvojnega dobavitelja, spremljamo povratne informacije s strani naših kupcev in se jim prilagajamo.

Izdelali ste posodo za globinsko zbiranje odpadkov imenovano ECOdip. Ob 40. letnici ste dve podarili tudi osnovnima šolama v Žalcu. V čem je posebnost teh ekoloških posod, kakšno je zanimanje kupcev in kakšni so odzivi s trga?

Podobno kot pri nas tudi v večini drugih držav članic Evropske unije količina odpadkov narašča. Zato učinkovito in odgovorno ravnanje z odpadki stopa vse bolj v ospredje kot strateški cilj, kot velik globalni izziv na področju varstva okolja ter pogoj za dosego trajnostnega ekološkega razvoja. Cca 70 % prostornine posode ECOdip se nahaja pod zemljo, kar bistveno prispeva k skladnejšemu videzu okolice in večji vpetosti zbirnih posod za odpadke v naravno okolje. Zagotavlja višje higienske standarde. Hkrati do 5x večja zbiralna površina v primerjavi s klasičnimi plastičnimi posodami za nebiološke odpadke bistveno zmanjša pogostost odvoza odpadkov ter posledično racionalizira stroške odvoza in zmanjša količino hrupa v okolici. Posode ECOdip so izdelane iz biološko razgradljivega in zdravju neškodljivega polietilena.

Med vaše cilje pri ravnanju z okoljem ste med drugim zapisali, da želite zmanjšati porabo naravnih virov in zmanjšati onesnaževanje okolja. S katerimi konkretnimi ukrepi to dosegate in na katere naravne vire ste najbolj usmerjeni?

Najbolj smo usmerjeni na predelavo in uporabo odpadnega materiala, ki nastane v procesu proizvodnje. Gre za t.i. krožni material. Odpadke iz obrezlin zmeljemo in ponovno uporabimo. Reciklatov ne uporabimo, tehnološke ostanke pa uvedemo nazaj v proizvodni ciklus.

Hčerinska družba Aplast je proizvodno podjetje za izdelke iz plastičnih mas za zunanjo kanalizacijo, med drugim PE in PVC cevi. Kakšen je življenjski ciklus vaših izdelkov in kako je z njihovo reciklažo?

Naša hčerinska družba Aplast ima proizvodnjo na dveh lokacijah - v Petrovčah in na Ložnici. Na Ložnici poteka proizvodnja cevi, ki imajo preverjeno življenjsko dobo 70 let ali več. Zavedati se je potrebno, da je kvaliteta polietilena vse boljša. Za trenutno izdelane cevi se pričakuje, da bodo preživele 100 let in več.

Lani ste praznovali 40-letnico delovanja podjetja. Ali boste tudi v prihodnje predvsem trgovsko podjetje, distributer izdelkov, ali se boste bolj usmerili v proizvodnjo?

Podjetje Zagožen je trgovsko podjetje in spada med vodilne proizvajalce in dobavitelje za slovenski trg. Glede na to, da smo precej vlagali v proizvodnjo, se bomo v prihodnje še bolj usmerili v proizvodni program. V tovarni v Petrovčah s tehnologijo rotoliva izdelujemo kanalizacijske revizijske jaške, kabelske jaške, zbiralnike, čistilne naprave, ponikovalna polja, lovilce maščob, posode za globinsko zbiranje odpadkov in še marsikaj. Poleg tega smo lani kupili še tovarno cevi bivše Minerve na Ložnici, kjer poleg PE cevi za vodo, plin in kanalizacijo proizvajamo tudi zaščitne in drenažne cevi. Vlagali smo v ljudi, prostore in tehnologijo. Trenutno imamo že 130 zaposlenih, številka pa se še povečuje vsako leto za cca 10 %. Potrebno je izkoristiti tudi kapaciteto strojev. Naš cilj je postati eden večjih igralcev na evropskem trgu. Kar smo začeli z rotolivom v Petrovčah, bomo nadaljevali še na Ložnici s proizvodnjo cevi. Glede na velike prostorske zmogljivosti, pričakujemo rast.