Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Prehodno obdobje za popolno ukinitev šestvalentnega kroma - EOL 118

Kemična industrija in okolje | Jože Volfand |
 
Po kazalcih onesnaževanja v Sloveniji industrija, tudi kemična, ni več na vrhu onesnaževalcev zraka ali negativnih vplivov na okolje. Nedavna zgodba o šestvalentnem kromu pa je, pojasnjuje dr. Mariana Rebernik, direktorica družbe Atotech, pokazala, kako lahko uporabnikom pomagajo proizvajalci preparatov. Njihovo kemično podjetje je specializirano za proizvodnjo preparatov za galvansko zaščito, prav razvoj materialov pa zahteva sistematično razvojno in raziskovalno delo. To jim pomaga, da trgu ponujajo zelene postopke dekorativnega kromiranja in nove proizvode, kjer upoštevajo načelo življenjskega ciklusa. Dr. Mariana Rebernikova je v podjetju direktorica že več kot poldrugo desetletje, letošnja nagrajenka za gospodarske dosežke in predavateljica na Biotehniškem centru Naklo. Razumljivo torej, da na travniškem dvorišču Atotecha raste čebelja družina.
 
dr. Mariana Rebernik
dr. Mariana Rebernik

Kot specializirano kemično podjetje za proizvodnjo preparatov za galvansko zaščito ste pred stalnimi razvojnimi in okoljskimi izzivi, saj tudi nedavno vznemirjenje zaradi uporabe kroma kaže, da je v galvanizaciji težko uveljaviti zelene tehnologije.

Res je, da je zelene tehnologije težko razviti in tudi uvajati. Uvajati zlasti zaradi postavljenih standardov, ki jih imajo specifične industrijske panoge. Vendar moram poudariti, da je ravno zadnji javni primer pokazal, kako učinkovito je lahko sodelovanje in kaj je lahko rezultat pravega partnerskega sodelovanja med uporabnikom in nami kot proizvajalci preparatov. Podjetju, ki je imel dilemo, kako naprej, ali s kromom šest ali pa narediti preobrat na krom tri, smo svetovali rešitev, naredili teste in verjamemo, da bo tudi končni kupec zadovoljen z rešitvijo. Vse se da, če je pravi pretok informacij in sodelovanje.

Zgodba s kromom 6 naj bi bila končana, katere materiale za galvansko zaščito pa vi uporabljate in katere materiale je potrebno najbolj zaščititi?

Sicer se v praksi na našem trgu z galvanskimi prevlekami v največji meri ščitijo različna jekla, cinkova zlitina, baker in medenina ter ABS plastika. V ponudbi imamo široko paleto različnih prevlek in njihovih kombinacij. Najbolj so razširjene prevleke cinka in cink-niklja z naknadnimi zaščitami, na primer pasivacije in laki, prevleke dekorativnega niklja in kroma, sledijo prevleke kemičnega niklja, trdega kroma, kositra, srebra in zlata.

V praksi se zelo uporablja kemijsko kromiranje plastike zlasti v avtomobilski industriji. Katere standarde morate upoštevati, da lahko vaše izdelke opredelite kot varne za okolje in za uporabnika?

Vsak od avtomobilskih proizvajalcev ima svoje standarde, v katerih med drugim opredeljuje tip prevleke in njihove karakteristike, kot so odpornost na korozijo, duktilnost, adhezija in podobno. Že nekaj let je v zraku zahteva po ukinitvi šestvalentnega kroma v procesu galvanske obdelave površin kovin in plastike. Glede na to, da je od teh obdelav odvisna predvsem avtomobilska industrija in skoraj vse z njo povezane, je Evropska agencija za kemikalije predlagala kompromisno rešitev. Določeno naj bi bilo prehodno obdobje za popolno ukinitev šestvalentnega kroma za dekorativne namene do leta 2021 in do 2024 za trdo kromiranje. Atotech v svojih razvojnih oddelkih pripravlja alternativne rešitve obdelav, ki bi bile po svojih karakteristikah čim bolj podobne obdelavi s šestvalentnim kromom. Nekaj izdelkov, ki že danes lahko sledijo standardom, kakor so postavljeni v avtomobilski industriji in industriji, ki dela za njih, je že na trgu.

Okoljska zakonodaja je vsako leto zahtevnejša.

V naši proizvodnji sledimo najnovejši kemijski zakonodaji, Seveso, IED. Vpeljane imamo standarde ISO 9001 in ISO 14001 ter s področja varnosti - standard ISRS.

Kot strokovnjakinja spremljate razvojne in raziskovalne trende v galvanizaciji, kar je zelo povezano z razvojem materialov. Koliko znanost prispeva, da galvanizacija bolj upošteva zelene tehnologije?

Znanost si ves čas prizadeva, da na trg daje nove materiale in z njimi povezane nove izdelke, ki bodo do okolja bolj prijazni, z daljšo življenjsko dobo, možnostjo recikliranja ter ponovne uporabe. Atotechov razvoj ves čas sledi novim trendom, saj želi biti prvi, ki bo trgu ponudil galvanske obdelave, primerne za novo vrsto materialov.

Mislite na dekorativno kromiranje?

Mislim na zadnje dogodke, ko je bil v javnosti izpostavljen šestvalentni krom. Atotech že nudi postopke na osnovi trivalentnega kroma za dekorativno kromiranje pod skupnim imenom TriChrome. Omenjeni postopki vključujejo široko barvno paleto od sijajnega brezbarvnega do temnejšega izgleda. Postopki TriChrome so primerni za kovinske dele, metalizacijo plastike in tudi za prevleko brez niklja, kot je na primer bela bronza. Nekateri postopki TriChrome so v uporabi že več kot 30 let. Vendar sodobni dizajn in pričakovanja industrije zahtevajo nadaljnji razvoj postopkov, ki bodo v največji možni meri izpolnili standarde v avtomobilski industriji, parametre v pohištveni in sanitarni industriji ter izpolnili zakonske zahteve s področja zdravstvene zaščite uporabnika in vplivov na okolje. Naj omenim še nekaj. Po mnogih letih raziskav in razvoja je Atotech pred kratkim trgu predstavil prvo generacijo trdega kroma na osnovi trivalentnega kroma pod imenom BluCr. Postopek BluCr nudi vse lastnosti postopka šestvalentnega trdega kromiranja Heef 25, kot so visoka trdota, visoka odpornost na obrabo, nizka hrapavost, visok izkoristek toka, robustnost in stabilnost.

Ta dosežek potrjuje, da ste inovativno, razvojno in raziskovalno podjetje, saj letno ponudite kupcem številne nove proizvode. Za katere izdelke gre in kako pri tem upoštevate v zadnjem času zelo poudarjeno načelo življenjskega ciklusa izdelka?

Svojim kupcem Atotech poleg preparatov za galvansko obdelavo nudi tudi možnost najema opreme, ki skrbi za daljšo življenjsko dobo posamezne delovne kopeli. Pri tem bi izpostavila dva tipa naprav. Prvi tip sta napravi Tricotect, za različne pasivacije, in Trichrome IX za različne postopke dekorativnega trivalentnega kroma. Gre za to, da se nečistoče, kot so cink, železo, baker, nikelj, bodisi šaržno ali kontinuirano odstranjujejo iz delovne kopeli. S tem se podaljšuje življenska doba delovne kopeli in na drugi strani zmanjšuje število novih nastavitev. S tem se posledično zmanjšuje tudi poraba posameznega preparata. Drugi tip naprave, ki ga kupcem lahko ponudimo, je sistem za rekuperacijo niklja iz nikljevih izpirnih vod, ki se nato kot nikljev sulfat v vodni raztopini vrača nazaj v delovni proces.

Notranje upravljanje okolja ni lahko le okoljska, pač pa je tudi ekonomska konkurenčna prednost. Kako ste uspešni pri porabi vode, energije, pri ravnanju z odpadki, posebej nevarnimi, in ali že merite svoj okoljski indeks?

Porabo vode, elektrike, kurilnega olja, ustvarjanja odpadkov, kakor tudi njihovo količinsko zmanjšanje spremljamo že več let. To nam je tudi eden od okoljskih ciljev v okviru našega vodenja sistemov kakovosti. Z rezultati smo zadovoljni, saj podatki kažejo, da kljub vsakoletnemu povečanju proizvodnje kazalci za prej omenjene skupine, ki jih spremljamo, kažejo, da njihove številke ne rastejo glede na proizvedeno tonažo.

Javnost, zlasti vaše okolje, je zelo dobro sprejela vašo odločitev, da na tovarniškem dvorišču namenite prostor za domovanje čebeljim družinam. Kako raste čebelja družina?

Čebelji družini sta živahni in pridni. Nedavno smo skupaj z Čebelarskim društvom in otroki iz podružnične osnovne šole Lipnica na Ovsišah zasadili lipo, ki bo čebelicam dodaten vir prehrane.

V enem izmed intervjujev ste napovedali, da želite v podjetju ustanoviti tehnološki razvojni center za pripravo materialov pred barvanjem. Kako daleč je zamisel in kaj želite doseči s centrom?

V podjetju imamo na voljo dve enoti za demonstracijo. Prva enota je mobilna enota, deluje na principu brizganja, namenjena pa je demonstraciji učinkovitosti delovanja naše predobdelave pred prašnim ali mokrim lakiranjem. Možno je testirati različno predobdelavo v različnih kombinacijah. Druga enota je locirana na naši lokaciji v Podnartu in služi demonstraciji odstranjevanja barve z različnih kovinskih osnovnih površin, kot sta na primer jeklo in aluminij.

Kot predavateljica delate tudi s študenti. Kako sprejemajo kemično industrijo, ki se je še vedno drži pečat onesnaževalca okolja, čeprav mnogo manj kot v preteklosti, in koliko razmišljajo tehnološko zeleno?

Naše podjetje je odprto za dijake in študente za opravljanje njihovih obveznih praks. Z veseljem pa tudi gostimo mlade upe v našem podjetju, da jim pokažemo, kako delamo. Tako vidijo, da je delo v kemiji zanimivo, da je veliko področij, na katerih bi se po končanem izobraževanju lahko našli in spopadli z neštetimi izzivi. Opozorimo jih tudi na varnost pri delu in na odnos do okolja. Mladi imajo po večini izdelano vizijo odnosa do okolja. Problem je, če se ob prvi zaposlitvi vključijo v podjetja, ki jim je okolje deveta briga. V takem primeru pa je vsa energija, ki je bila vložena v njihovo osveščanje, izgubljena. Vzor z delom in spoštovanjem pravil pri delu sta pomembna za nadgradnjo teoretičnega znanja dijakov, študentov.

Kaj je za vas zelena rast gospodarstva?

V prvem momentu pri tem vprašanju pomislim na obnovljive vire energije, na gospodarno obnašanje pri politiki ravnanja z odpadki, reciklažo in podobno. Resurse in okolje moramo ohranjati za naslednje generacije in ravnati odgovorno.