Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Zakonodajne rešitve in praksa za IED v Avstriji - EOL 108

Prenos Uredbe IED v prakso

Dr. Ilse Schindler, Umweltbundesamt GmbH (ARSO Avstrija)

IED je bil v Avstriji večinoma prenesen s spremembami obstoječih zakonov. Seveda je bilo tudi nekaj izjem. V Sevilli so nastali osnutki BAT dokumentov in BREF dokumenti, ki jih je spisala tehnična delovna skupina.

Že objavljeni zaključki o BAT so za naslednje dejavnosti, z datumi vnovičnega premisleka: proizvajalci stekla (8. 3. 2016), proizvodnja železa in jekla (8. 3. 2016), strojenje (16. 2. 2017), proizvodnja cementa, apna in magnezijevega oksida (9. 4. 2017), klor-alkalna proizvodnja (11. 12. 2017), proizvodnja vlaknin, papirja in kartona (30. 9. 2018), rafiniranje nafte in plina (28. 10. 2018), proizvodnja lesenih plošč (24. 11. 2019). Do datuma vnovičnega premisleka morajo biti BAT zaključki v praksi, zakonodaja pa mora biti spisana že prej.

Primeri BAT zaključkov

BAT zaključki za vodo: Na področju vode so v Avstriji že umeščeni BAT zaključki. V Avstriji so emisijske omejitve, ki jih mora upoštevati celotna država, vseh devet provinc. Na nivoju provinc so dovoljenja za vodo že dodeljena. Za vodo se je Ministrstvo za okolje odločilo, da bodo uvedli spremembe, ko bo zunaj zadnji BREF. Prenos BAT zaključkov v zvezi z emisijami v vode poteka preko dovoljenj in odlokov. Jeklarsko-železarski sektor je zelo pomemben del avstrijske industrije. V tem sektorju je sprememba že narejena, prav tako v steklarstvu in usnjarstvu.

BAT zaključki za zrak: Spremembe so uvedene le v velikih sektorjih (železarsko-jeklarska, naprave za sintranje). Imamo pa sektorje, kot je steklarska industrija, kjer bomo nagovorili oblasti, da se BAT zaključki direktno uvedejo, pri čemer se pričakujejo tudi problemi.

IED naprave in inšpekcija

IED naprava je dovoljenje. To je bilo za Avstrijo zelo jasno, saj imamo zelo visoko kulturo dovoljenj. Okoljski IED pregledi so bili velik izziv. V dveh letih smo izdelali seznam IED naprav, ki je dostopen na internetni strani in kjer lahko vsak posameznik vidi, kdo ima IED napravo, katere tovarne so bile že pregledane, kolikokrat idr. Stara dovoljenja na tej strani niso objavljena, če pa IED naprava dobi novo dovoljenje, se le-to objavi. Dostopen je tudi program okoljskih pregledov in poročil. Vse je javno dostopno in transparentno.

Definicija IED naprave je po Evropski komisiji zelo široka. Vključuje tudi odpremo, skladiščenje itd. pri BREF dokumentih za nekatero industrijo. Zato smo se v Avstriji odločili, da se vse povezane aktivnosti rešujejo v okviru IED dovoljenj. Z okoljskega vidika gledano je ta razširitev zelo dobra, kar si lahko ogledamo na primeru tovarne cementa, kjer je prah velik okoljski problem. Ena tretjina prahu cementa prihaja iz centralnega procesa, dve tretjine pa iz drugih aktivnosti (skladiščenje, mlin itd.).

Prenos v zakonodajo

V roku enega leta po objavi zaključkov o BAT vodja podjetja obvesti avtoritete o stanju v tovarni. Opravi se primerjava zaključkov o BAT z obstoječimi dovoljenji. Če je BAT-AEL nižji kot avstrijski ELV (mejne vrednosti emisij) se izvede vnovičen premislek o avstrijskem ELV. Če je BAT-AEL višji od avstrijskega ELV se uvede »prepoved poslabšanja« in se avstrijski ELV obdrži. V roku enega leta po objavi zaključkov o BAT ostanejo podjetju tri leta za prilagoditev. Vendar je za spremembe malo časa. Če gre za kompleksnejšo tovarno, je štiri leta zelo malo časa za spremembe. Zato industrija sodeluje pri pisanju BAT zaključkov, tako da vedo, s čim se soočajo.