Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Okoljske kazalce spremljajo načrtno, vlagajo v URE - EOL 84/85

Okolje in industrija |
 
Hrastniška Steklarna doživlja okoljski in poslovni preporod. Še pred leti so jo v Zasavju prištevali med večje onesnaževalce, povrh pa še za gospodarske bolnike. Zdaj je drugače. Pod menedžerskim vodstvom Andreja Božiča, Steklarno Hrastnik je prevzel leta 2011, je odgovornost do okolja nepogrešljiv del poslovnih določitev. Ne zaman. Kajti vložki, na primer v energetsko učinkovitost, se jim obrestujejo. Novi marketinški pristopi in oblikovalski presežki pa so potrdili njen ugled na globalnem trgu. Nagrada SIB AWARDS v Las Vegasu ni edina. Želijo postati vodilni svetovni proizvajalec butičnih steklenic za luksuzne pijače.
 
Andrej Božič
Andrej Božič

Kot gospodarstvenik ste kritično opozarjali na ceno energentov, ki slabi konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Kaj se je v tem letu spremenilo in kaj pričakujete od novega energetskega zakona, ki med drugim napoveduje močnejšo finančno podporo URE in OVE? Kaj ste storili za manjšo rabo energentov?
Od novega energetskega zakona pričakujemo, da bo res podpiral velike odjemalce in da bodo upoštevani vsi ukrepi za spodbujanje večje energetske učinkovitosti na vseh področjih.

Odgovornost do okolja in s tem učinkovita raba energije sta za Steklarno Hrastnik strateškega pomena, zato pri posodabljanju tehnologije sledimo najstrožjim okoljskim standardom in predpisom. To je toliko pomembneje zato, ker je steklarstvo energetsko intenzivna panoga. Skrb za okolje pa smo dodatno nadgradili s sistematičnim spremljanjem okoljskih kazalcev in izvedbo energetskih pregledov v steklarni. Na tej osnovi izvajamo ciljne ukrepe na področju varstva okolja in racionalne rabe naravnih virov.

K zmanjšanju porabe energije je prispevala nova peč v enoti namiznega stekla – G peč. Nova peč, ki smo jo zgradili v začetku leta, pomeni bistveno boljši energetski izkoristek proizvodnje. Hkrati smo pričeli z izvajanjem projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti ostalih porabnikov. Tako je na primer naš projekt Izkoriščanje odpadne toplote dimnih plinov za ogrevanje vode prejel nagrado za najboljšo modro prakso energetske učinkovitosti. Samo s tem projektom je Steklarna Hrastnik prihranila 130.000 Sm3 zemeljskega plina na letni ravni ter zmanjšala emisijo CO₂ za več kot 250 ton.

To je velik okoljski premik v primeri s prejšnjimi leti, saj je bila Steklarna Hrastnik v Zasavju več desetletij precejšen onesnaževalec. Pod vašim vodstvom so se razmere spremenile. Koliko ste vložili v okoljsko sanacijo v zadnjih dveh letih in koliko ste prijaznejši do okolja?
V Steklarni Hrastnik se zavedamo, da smo brez posodobitev proizvodnje, ki bodo hkrati prispevale k trajnostnemu razvoju podjetja, težko konkurenčni. Zato smo v zadnjih dveh letih intenzivno vlagali v posodabljanje tehnologije ter pri tem vedno upoštevali najvišje okoljske standarde in predpise. Naše investicije v okolje so znašale 2 milijona evrov tako v zunanji zrak kot vode. V okviru teh ukrepov smo po tovarni namestili najsodobnejše čistilne naprave. Sem lahko zaradi pozitivnih vplivov na okolje štejemo tudi investicijo v novo talilno peč, ki je znašala 7,5 milijona evrov. V začetku tega leta smo namreč izvedli remont dveh steklarskih peči in jih nadomestili z eno, ki uporablja oxy-fuel tehnologijo. To za nas pomeni boljšo kakovost stekla, bistveno boljši energetski izkoristek proizvodnje ter zmanjšanje vplivov na okolje. Vplivi na okolje se odražajo predvsem v zmanjšanju dušikovih oksidov in prašnih delcev. Naše okoljsko vlaganje pomeni 90% večjo prijaznost do okolja kot še desetletje nazaj.

Potemtakem se boste lažje pripravili na prenovljeno direktivo o industrijskih emisijah?
Prenovljena direktiva bo za nas pomenila obvezno uvajanje najboljših tehnologij v proizvodnjo (BAT), ki so bili za steklarsko industrijo objavljeni v prvi polovici leta 2012. To za nas ne predstavlja problemov, ker smo pri vseh izboljšavah že upoštevali in uvajali najboljše razpoložljive tehnike. Prav zaradi teh ukrepov tudi nismo imisijski zavezanec. Mislimo, da nam prenovljena direktiva ne bo povzročala bistvenih težav.

O kakšnem programu trajnostnega razvoja podjetja razmišljate? So znani konkretni načrti?

V letošnjem letu smo pričeli spremljati glavne kazalce trajnostnega razvoja. Odprli smo kar nekaj okoljskih in drugih programov za izboljšanje stanja. V prihodnjem letu bomo obnovili in posodobili peč v novi tovarni. Čez eno leto, torej leta 2015, pa nameravamo pristopiti k izdelavi prvega poročila o trajnostnem razvoju.

Steklarna s svojo bogato tradicijo ponovno pridobiva poslovni in oblikovalski ugled na mednarodnem trgu. Ali sta trg in potrošnik postala nenadoma bolj naklonjena stekleni embalaži ali pa je uspeh rezultat vaših inovativnih marketinških potez?
Steklarna Hrastnik ima na trgu močno globalno konkurenco. Kljub konkurenci pa vsako leto izboljšujemo naš poslovni rezultat. Tako uspešno poslovanje nam je uspelo z novimi produkti in načini trženja, z razvojem tehnologije, s spremenjeno kadrovsko strategijo in z investicijami v sodobno proizvodno opremo, s katero je Steklarna Hrastnik sposobna proizvesti eno najbolj čistih stekel na svetu.

Z vlaganjem v izobraževanje in razvoj zaposlenih ter s tehničnimi posodobitvami proizvodnje je Steklarna Hrastnik izboljšala procese izdelave steklarskih izdelkov in dvignila raven njihove kakovosti do te mere, da je postala vodilni svetovni proizvajalec butičnih steklenic za luksuzne pijače. To dokazuje tudi mednarodna nagrada SIB AWARDS, ki so jo letos julija v Las Vegasu prejele tri tehnično zelo zahtevne steklenice za luksuzne pijače, ki jih proizvaja steklarna – steklenica D'usse Cognac za proizvajalca pijač Bacardi, steklenica Slovenia vodka za podjetje Good Voda in steklenica U'Lovka Vodka. Prejeli smo tudi priznanje od mednarodne agencije Intertek. Trgovska veriga Sainsbury's je pri mednarodnem podjetju Intertek naročila celovit pregled Steklarne Hrastnik kot novega dobavitelja po SQP standardih in opravili smo ga z odliko v vseh kategorijah ocenjevanja.

Trg ste v zadnjem letu nekajkrat presenetili z udarnimi oblikovalskimi rešitvami. S katerimi ste najbolj uspeli? Kateri prodajni programi so paradni?
Našim izdelkom želimo dodajati dodano vrednost – z inovativnimi oblikami in zgodbami, ki jih damo našim izdelkom. Ena od takšnih izdelkov je tudi kozarec Speak – je edinstven v svoji obliki in poslanstvu. Začeli smo tudi s proizvodnjo steklenih žar, ker želimo biti inovativni in drugačni. Iz tega naslova je uporaba stekla za ta produkt posebnost v slovenskem in svetovnem merilu. Na ta način si odpiramo nove trge. Na področju vaz se povezujemo s cvetličarji. Na rezultate pa je potrebno še počakati, ker so vsi novi produkti povezani z odpiranjem novih trgov in iskanju novih kupcev, kar pa terja svoj čas. V programu embalažnega stekla imamo že dve leti lastno blagovno znamko High Glass, s katero dosegamo že dobro rezultate na svetovnih trgih.

O zainteresiranih kupcih za Steklarno, ki je naprodaj, najbrž ne boste govorili. Vendar, kdaj lahko pride do spremembe lastništva?
Lastnik Steklarne Hrastnik gospod Igor Lah se je odločil, da ne bo prodal Steklarne Hrastnik. Naš lastnik je ocenil, da ima Steklarna Hrastnik potencial za nadaljnji razvoj in dobre poslovne rezultate. Tako bo steklarna izvedla naslednji naložbeni cikel pod obstoječim lastnikom. To nam bo omogočilo še dodaten dvig kakovosti ter izdelavo specifičnih nišnih proizvodov, kar bo povečalo našo uspešnost.

Kakšno rast napovedujete porabi steklene embalaže v prihodnjem letu na trgu EU?
V naslednjem letu se bomo v Steklarni Hrastnik odločili zopet za veliko investicijo. Terjala bo zastoj proizvodnje. Kljub temu pa planiramo v letu 2014 povečanje prihodkov za okoli 5 % zaradi boljše strukture izdelkov, cen in odpiranja novih trgov v okviru EU.

Kako boste končali poslovno leto? Ali so se ugodna gibanja prve polovice leta nadaljevala? Bo rezultat boljši kot lani?
V Steklarni Hrastnik vedno iščemo načine, kako izboljšati svoje poslovanje. Lahko potrdimo, da bo letošnji poslovni rezultat boljši od lanskega.