Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Petrol gradi BLTC Brežice - EOL 80

Naložba v predelavo lesa |
 
Petrolov Biomasni logistični trgovski center (BLTC) v Brežicah je dobro znamenje vsem, ki v zadnjem času precej razpravljajo o tem, da sta gozd in les neizkoriščeni konkurenčni prednosti Slovenije. Surovina je pred nosom, trženje lesnih goriv, kot so sekanci, polena, briketi in peleti, pa vse bolj vabljiv posel. Zanesljiva oskrba z energenti, ki so zeleni, je pot k zeleni Sloveniji in ekoregiji. Naložba prinaša tudi nova delovna mesta, pravi Jure Špacal, vodja oddelka za biomaso v Petrolu.
 

V utemeljitvi naložbe v BLTC navajate, da se Petrolov center zgleduje po podobnih švicarskih in avstrijskih biomasnih centrih. Vendar so v tujini taki centri povezani z žagami oziroma z dobavitelji surovine. Tudi v Sloveniji so v zadnjih dveh letih aktualne razprave o gozdno-lesni verigi in o kaskadni uporabi lesa – na tretjem mestu je les za pridobivanje zelene energije. S katerim surovinskim dobaviteljem se boste povezali?
Pobuda za postavitev BLTC Petrol je bila posledica vedno večjega povpraševanja po tovrstnem gorivu oz. lesnih sekancih z nadzorovano kakovostjo. Center je namenjen združevanju lastnikov gozdov, koncesionarjev (GG) ter lesnopredelovalne industrije. Les bomo predelovali v visokokakovostne lesne sekance, ki se kurijo v kotlih z visokim izkoristkom. Center za predelavo lesa bo med tehnološko najnaprednejšimi v srednji Evropi. Sodelovali bomo z lastniki gozdov, koncesionarji (GG), lesnopredelovalno industrijo. Nekaj lesa bomo tudi uvažali iz sosednje Hrvaške.

Kakšne so predvidene količine proizvodov v BLTC, ker bo tovarna zgrajena na skoraj 11.000 m2? Kakšne bodo tehnološke možnosti za pripravo posameznih vrst proizvodov? Česa bo največ?
Predvidene letne količin so okoli 100.000 ton lesnih sekancev. Tehnologija za pripravo lesnih sekancev je tehnološko napredna z možnostjo regulacije vsebnosti vode v lesnih sekancih. Največ bo lesnih sekancev z nadzorovano vsebnostjo vode za manjše kurilne naprave z visokim izkoristkom.

Kaj je pokazala tržna raziskava glede trendov povpraševanja po lesni biomasi, zlasti po lesnih sekancih, briketih in peletih? Boste prodajali tudi drva?
Trg lesnih goriv se usmerja v nadomeščanje sedanjih energentov z modernimi avtomatskimi kurilnimi napravami na lesno biomaso. Najnovejše kurilne naprave z visokimi izkoristki zahtevajo lesna goriva stalne kakovosti. Poleg kakovostnih lesnih sekancev bomo v BLTC Petrol Brežice tržili vsa biomasna goriva. Po temeljiti raziskavi trga bomo največ predelovali visokokakovostnih lesnih sekancev, ne bo pa manjkalo lesnih peletov, lesnih briketov in drv za kurjavo.

Na katere trge se boste usmerili? S kakšnimi logističnimi zmogljivostmi boste zagotovili kakovosten razvoz in kako ste optimizirali stroške logistike?
Usmerjeni bomo pretežno na slovenski trg in domačo potrošnjo. Zadovoljevali pa bomo tudi potrebe južne Avstrije (Avstrijske Štajerske) in vzhodne Italije. Za distribucijo naših lesnih peletov in lesnih sekancev v rinfuzi imamo cisterno, opremljeno z vsemi tehnološkimi standardi za razvoz navedenega tovora.

Kolikšna je vrednost naložbe? Koliko bo zaposlenih? Kateri objekti bodo v BLTC in kdaj je predvidena dograditev centra?
Vrednost celotne naložbe v BLTC presega 3 milijone EUR. V Centru bomo imeli sektor za predelavo biomase, sektor za nadzor in kontrolo deleža vode in nadzor nad kakovostjo lesnega sekanca. V BLTC Petrol Brežice bo neposredno zaposlenih od pet do sedem ljudi, posredno pa bo po izkušnjah s podobnimi projekti dobilo zaposlitev med petdeset in šestdeset ljudi.

Kakšni bodo vplivi tovarne na okolje?
Vpliv proizvodnje na okolje je skoraj ničen, ker se proizvodnja ukvarja z lesom, ki za okolje ni nevaren.