Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Z dodatnimi zabojniki je že drugače

Novosti po priporočilu Računskega sodišča | Helena Kojnik |
V  Celju zbirajo odpadke po novem drugače. Tudi zaradi priporočila Računskega sodišča, ki je analiziralo probleme pri ločenem zbiranju odpadkov v Sloveniji. Sistem ravnanja z odpadki se je v zadnjih letih precej spremenil. Zaradi doseganja predpisanih ciljev o količinah bioloških odpadkov in ločeno zbranih odpadkov, ki jih lahko ponovno recikliramo, pa čaka prebivalce celjske regije v tem letu še nekaj novosti. Ena izmed glavnih je zbiranje odpadne embalaže po t. i. »door to door sistemu« ali od vrat do vrat.
Zabojniki za embalažoTo pomeni, da bodo gospodinjstva na območju, na katerem javno službo zbiranja in odvoza odpadkov opravlja javno podjetje Simbio, prejela nov zabojnik za ločevanje odpadne embalaže - zelenega z rumenim pokrovom, ki jim bo omogočil ločevanje embalaže na domu, in jo bodo lahko oddali v zabojnik pred hišo ali blokom. Tako jim je ne bo potrebno samostojno prevažati do ekološkega otoka.

Izločili polovico potencialnih surovin
Za tak sistem so se v Simbiu odločili zaradi zelo dobrih rezultatov poskusnega zbiranja embalaže v nekaterih naseljih (Zagrad, Ljubečna, Zadobrova, Škofja vas, Žepina in Košnica), ki se je začelo oktobra 2009. »Za dosego deležev ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ki jih je določilo Ministrstvo za okolje in prostor, smo se odločili za nadgradnjo obstoječega sistema, ki trenutno prevladuje v Sloveniji in temelji na ekoloških otokih.« Z dodatnim zabojnikom za izločitev embalaže na izvoru nastanka smo poskusno opremili 1400 gospodinjstev in v povprečju v treh mesecih izločili 15,34 odstotka odpadne embalaže. To je zelo spodbuden podatek, saj je utežno embalaža zelo lahka, volumensko pa je je neprimerno več. Ob tem naj dodam, da se delež izločene embalaže iz meseca v mesec povečuje,« je povedal direktor družbe za ravnanje z odpadki Simbio, mag. Marko Zidanšek. Ob tem je še poudaril, da so volumensko deleži med mešanimi komunalnimi odpadki in odpadno embalažo enako veliki, kar pomeni, da so z vidika prostora, ki ga porabijo odloženi komunalni odpadki (mimogrede - v Celju se tudi ti pred odlaganjem predelajo v edinem objektu mehansko-biološke obdelave v Sloveniji), občani izločili polovico potencialnih surovin.

Pozitiven odziv občanov
»Odziv uporabnikov je pozitiven, manjšo skrb jim predstavlja odvoz mešanih komunalnih odpadkov v poletnih mesecih na vsakih 14 dni,« je povedal vodja ločenega zbiranja in vodja projekta Embalaža na Simbiu, Tadej Ferlež. Frakcije zbrane odpadne embalaže so zelo čiste in ni veliko primesi, ki ne sodijo v rumeni zabojnik. Zanimivo in spodbudno je, da občani z veseljem pričakujejo rumeni zabojnik. »Po klicih, ki sem jih dobil iz Celja in tudi iz drugih občin, kjer smo izvajalec javne službe, ljudje nestrpno pričakujejo zabojnike za embalažo, saj so uvideli prednost, ki jo prinašajo. Odpadne embalaže, ki jo zberejo v gospodinjstvu, jim ni potrebno nositi ali voziti do relativno oddaljenih ekoloških otokov, zabojniki za mešane komunalne odpadke pa se ne napolnijo tako hitro,« je pojasnil Tadej Ferlež in malo v šali dodal, da je zbiranje embalaže pravi hit, zadetek v polno.

Milijon evrov vredna naložba
Odpadna embalaža, med katero sodijo tetrapak, jogurtovi lončki, plastenke, alu folija, konzerve, plastenke, plastični ovitki živil (sladkarij, kave ipd.), stiropor ipd., pripeljejo v sortirnico RCERA, kjer jo dodatno ločijo in oddajo prevzemniku embalaže. Na ta način Simbio preda prevzemniku zelo čiste frakcije. Kot je povedal direktor družbe, je objavljen javni razpis za nakup zabojnikov za embalažo v vrednosti milijon evrov. Načrtujejo, da bo zaključen do približno sredine leta 2010, kar pomeni, da bodo takrat prejela nove zabojnike tudi ostala gospodinjstva v regiji.
Glede na to, da bodo gospodinjstva dobila nove zabojnike za embalažo praktično pred prag, se postavlja vprašanje, kaj bo z obstoječimi zabojniki za embalažo na ekoloških otokih. Na to vprašanje direktor mag. Marko Zidanšek odgovarja: »Zabojnike za embalažo, v katerih se je sedaj zbralo največ pločevink in plastenk, bomo z ekoloških otokov odstranili, saj le-ti ne bodo več potrebni. Na otokih bodo ostali samo zabojniki za steklo in papir.« Direktor še dodaja, da so v regiji po številu ekoloških otokov oz. zbiralnic za ločene odpadke visoko nad povprečjem. Zakonsko predpisan je en ekološki otok na 500 prebivalcev, v občinah, kjer deluje Simbio, pa je en otok na okoli 260 prebivalcev.

Še več rjavih zabojnikov za biološke odpadke
Sočasno z »rumenimi zabojniki« bodo v družbi razdelili tudi rjave zabojnike za zbiranje bioloških odpadkov. Te zabojnike bodo dobili občani na Polzeli, Vranskem, v Preboldu in Žalcu, ki živijo v središču mest, saj tam običajno kompostiranje ni možno. V manj strnjenih naseljih izven mestnih središč, kjer si lahko občani sami uredijo kompostiranje na svojem vrtu, pa rjavih zabojnikov ne bodo razdelili. V Simbiu so sicer z zbiranjem kuhinjskih in vrtnih odpadkov začeli novembra leta 2007 in istega leta v Celju postavili 2680 zabojnikov, v letu 2008 pa še 464 zabojnikov v Šentjurju. V letu 2009 so razdelili rjave zabojnike tudi v občinah Štore, Vojnik, Dobrna in delu mesta Celje, in to skupaj 1096 zabojnikov. V tem letu pa bodo postavili še 2370 zabojnikov, tako da jih bo skupaj 6610.

Zbrana_embalaa_v_poskusnih_celjskih_rajonihIzločiti 65 % odpadkov do leta 2013
Simbio je z letošnjim letom prevzel v upravljanje vse zbirne centre v lokalnih skupnostih, v katerih družba opravlja gospodarsko javno službo zbiranja prevoza komunalnih odpadkov. S tem se bo povečal nadzor nad zbranimi komunalnimi odpadki, pa tudi količine pripeljanih kosovnih odpadkov. Gre za ZC Vransko-Tabor, Braslovče, Polzela in Prebold. Sicer pa imajo v upravljanju že ZC Bukovžlak, ZC Vojnik pa je še v izgradnji. »Prepričani smo, da bomo z vsemi omenjenimi ukrepi, od zbiranja bioloških odpadkov, embalaže po sistemu od vrat do vrat ter prevzemom zbirnih centrov dosegli predpisane izločitvene potenciale. Naš cilj je do leta 2013 izločiti 65 % odpadkov, ki jih lahko ponovno uporabimo. Od tega cilja smo na prvi pogled resda še precej oddaljeni - trenutno je ločeno zbranih frakcij le okoli 10 %, vendar je s pomočjo trenutnih ukrepov trend naraščanja visok,« je še poudaril mag. Marko Zidanšek in dodal, da jim vse to brez sodelovanja občanov ne bo uspelo.
»Družba Simbio je veliko napora vložila ne samo v redno obratovanje prvega regijskega centra za ravnanje z odpadki v Sloveniji, ki je v celoti začel z rednim obratovanjem v letu 2009, temveč tudi v okoljsko osveščanje in izobraževanje. »Zavedamo se, da brez pomoči občanov ne bomo izločili iz odpadkov potencialne surovine, ki jih lahko znova uporabimo. Počasi, a vendarle opažamo, da postaja ravnanje z odpadki priložnost za dokaz kulturnega vedenja,« je na koncu poudaril direktor družbe, mag. Marko Zidanšek.