Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Od sejalnega bobna do balističnega izločevalnika - EOL 71-72

Komunalna oprema |
 
Ne zgodi se ravno pogosto, da podružnica tujega podjetja v Sloveniji omenja kot poslovno najuspešnejši mejnik prav začetek proizvodnje na naši strani Alp. A se dogaja tudi to. Willy Stadler Slovenija v Krškem postaja del več kot dvestoletne tradicije nemškega podjetja. Letos so petnajstletnico rasti v Krškem proslavili z zagonom nove sortirne linije mešanih komunalnih odpadkov. Naložba je nov dosežek krškega Kostaka. Stanko Ančimer, prokurist krške podružnice Willy Stadler, pravi, da pričakujejo ob koncu leta zelo dober poslovni rezultat.
 
Stanko Ančimer
Stanko Ančimer

Katere so tehnološke in druge prednosti vaše komunalne opreme za odpadke? Za katere je na trgu največ zanimanja?
Skupina Stadler je v tehnološki prednosti ravno zaradi uporabe in vgrajevanja najnovejših tehnologij, stalnega razvoja in prilagajanja novim vrstam odpadkov, sodelovanja z najnaprednejšimi proizvajalci posameznih komponent, poznavanjem razmer in prilagoditvam opreme posameznemu uporabniku. Naša oprema je kvalitetna in zanesljiva. Odlikuje nas tudi kratek odzivni čas, hitra izvedba na ključ in sprejemljiva konkurenčna cena.

Balistični separatorji, sortirni bobni, vaši paradni proizvodi?
Ta dva stroja sta glavni komponenti za sortiranje odpadkov.

Zakaj je sejalni boben tako pomemben?
Sejalni boben je na prvem mestu takoj za odpiralcem vreč in opravlja zelo pomembno vlogo. Z njim dosežemo, da se že na začetku postopka izloči prevelik granulat. To je zelo pomembno, saj bi lahko veliki deli v nadaljnjem postopku povzročili motnje in zamašitve. Poleg tega bi lahko pokrili tudi majhen material in tako otežili optično ali ročno sortiranje. Na tak način se veliki deli dobro in bolj čisto ročno sortirajo, ker med njimi ni več finega in srednjega granulata. Druga vloga sejalnega bobna je ločevanje vsega premajhnega granulata, finega materiala. V tej drobni frakciji se nahaja okoli 80 odstotkov organske frakcije gospodinjskih odpadkov. Ta material se preseje, da je lahko nato možna nadaljnja obdelava, na primer za kompostiranje. Zaradi tega se kasneje sekundarne surovine bolje ločijo od frakcije srednjega granulata. So čistejše, boljša je kakovost.

Balistični izločevalnik?
Balistični izločevalnik loči odpadke po velikosti in obliki. S temi separatorji se masni tok loči na tri frakcije: kotalni materiali, npr. plastenke, se ločijo od ploskih materialov, kot so folije in papir, drobna frakcija se preseje.
S pomočjo balističnega separatorja ločimo ploščato in neodbojno frakcijo, npr. folije, tekstil, karton. Ta se zbere kot dvodimenzionalna ploščata frakcija na koncu separatorja od materiala, ki se odbije oziroma odskoči, kotali (npr. plastenke, pločevinke ipd.) in se zbere na zbiralnem traku kot 3D/kotalna frakcija. Poleg tega se material preseje. Glede na perforacijo odmetalnih plošč se lahko ločijo različne velikosti granulata. Tako se lahko deli, ki se držijo na materialih, z gibom odmetalnih plošč ločijo in nato presejejo. Ta ločitev je potrebna za nadaljnjo obdelavo materiala. Še posebej za optično sortiranje, pa tudi za ročno sortiranje.
Pri optičnem sortiranju sta za dober rezultat sortiranja izjemno pomembna enakomerna porazdelitev in nepokritost materiala na traku. Ti kriteriji veljajo tudi za optimalno ročno sortiranje.
Balistični separator torej omogoča optimalno razporeditev na neposredno priključene pospešitvene trakove za optične naprave za sortiranje NIR (near-infrared). Močno se zniža tudi nevarnost prekrivanja, ker je bil ploščat material ločen od kotalne frakcije.

Katere sortirne linije za avtomatsko mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov lahko ponudite trgu?
Skupina Stadler po meri načrtuje in izdeluje koncepte naprav in nudi tehnološki know-how. Za vsakega kupca posebej se izdela najboljša rešitev za njegov projekt – glede na vrsto odpadkov, sestavo, pretok, željene izhodne frakcije, razpoložljiva denarna sredstva itd. Stadler je do sedaj izdelal že več kot 160 linij za sortiranje. Izdelali pa smo tudi veliko število posameznih strojev, ki so po vsem svetu in že obratujejo.

Ali se je v času intenzivnejšega ločevanja odpadkov povečalo zanimanje za opremo za ravnanje z odpadki?
Da. Ker je surovin vedno manj in so vedno dražje, poleg tega nova zakonodaja zahteva vedno več napora in nove inovativne ideje na področju sortirne tehnike.
Sejalne bobne v celoti proizvajate v Sloveniji. Kako je prišlo do takšnega dogovora z matično nemško družbo in ali imate proste roke v trženju? Izvoz?
Ko se je pojavila večja potreba po sejalnih bobnih in njihovem razvoju, smo potrebovali usposobljene in inovativne zaposlene, ki so se znali hitro odzvati na potrebe trga, na prostorske in logistične kapacitete. Takratni župan nam je prisluhnil in pomagal pri realizaciji nakupa zemljišča ter izgradnji potrebnih objektov. Z dobrim sodelovanjem z Občino Krško in zainteresiranim kadrom v podjetju nam je uspelo postati najboljša izbira.
Pri trženju imamo proste roke, vendar deluje cela skupina Stadler kot celota in si delo, kolikor je možno, tudi delimo ter s tem družbi zmanjšujemo stroške. Ne glede na to, da smo razpršeni po vsej Evropi, delujemo kot eno podjetje.

Zakaj Willi Stadler navaja, da je prelomnica v razvoju njihovega podjetja prav ustanovitev podružnice v Krškem?
Krško je bilo že od nekdaj mesto kovinarjev. Z ustanovitvijo podružnice v Krškem je skupina Stadler pridobila usposobljen kader, z raznovrstnim znanjem in sodelujočim delovnim okoljem. Iz omenjenih razlogov je celotna skupina Stadler postala bolj inovativna, kvalitetna, hitra, fleksibilna in še kaj.

Kakšne so vaše proizvodne zmogljivosti? Kam vas pelje razvoj?
Proizvodne zmogljivosti so s pravočasnimi informacijami in pravo organizacijo skorajda neomejene. Za potrebe povečanja kapacitet in širitev programa smo že odkupili dodatna zemljišča. Razvojni načrti so sicer zelo optimistični, vendar smo vezani na globalni trg, tako da moramo delovati zelo previdno in premišljeno. Vsekakor se bomo še naprej prilagajali zahtevam trga.

Kupcem ponujate tudi celovite rešitve za učinkovite sisteme ravnanja z odpadki. Kakšne?
Stadler po meri načrtuje in izdeluje koncepte naprav za različne vrste odpadkov – tako za lahke embalaže, gospodinjske odpadke, mešane odpadke z gradbišč kot tudi papir oziroma kartonaže.
Izdelujemo tudi sortirne naprave za komercialne odpadke in pripravo nadomestnega goriva.

Katere najsodobnejše tehnologije lahko ponudite in kakšni so najnovejši trendi pri strojih za sortiranje odpadkov?
Kot sem že povedal, gre za uporabo kombinacij najrazličnejših strojev: sprva ločevanje odpadkov na posamezne velikosti s sejalnimi bobni, nato z našimi balističnimi separatorji ločevanje materiala po obliki (telesa in ploščate oblike), odstranitev kovin (jeklo in ostale kovine), ločevanje po vrsti umetne mase z optičnimi ločevalnimi sistemi (npr. sistemi NIR). Na področju sortiranja plastenk iz različnih umetnih mas smo vodilni na trgu. Za to področje smo razvili lastne koncepte.

Kako boste poslovno končali to leto in kateri segment vašega proizvodnega programa je trgu najbolj zanimiv?
Do konca leta imamo proizvodnjo že polno zasedeno in pričakujemo zelo dober rezultat. Enako se pričakuje tudi v naslednjem letu. Če se bodo uresničili načrti z Južno Ameriko, bo naslednje leto zagotovo dobro. Kot najuspešnejši segment leta 2012 bi navedel področje naprav za sortiranje gospodinjskih odpadkov, ravno tako pa tudi posamezne stroje, kot so sejalni bobni, balistični separatorji, detektorski in pospeševalni trakovi.