Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Nova pogodba in boljše poslovanje - EOL 67

Slopak in Papir servis |
 
Kar nekaj časa so bolj v zakulisju in manj v javnosti krožile informacije, da bo Slopak potopila finančno neustrezna pogodba z močnim podizvajalcem, Papir servisom. Še več. K razpadu sheme naj bi prispevalo krčenje števila Slopakovih zavezancev, ki so se odločali za konkurenčne sheme. Piko na i pa naj bi pomenila zmeda pri (ne)prevzemanju odpadne embalaže in težko iskanje soglasja med konkurenčnimi shemami, kako naj razumejo izvajanje sedaj še veljavne odločitve bivšega MOP-a o prevzemanju odpadne embalaže po tržnih deležih.
 
Matej Stražiščar
Matej Stražiščar

Ta zgodba še ni končana in bo najbrž zaokrožena šele s spremembami Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Za zdaj pa je uspešno končana zgodba Slopaka, ki ima, kot pravi direktor Matej Stražiščar, še vedno največji tržni delež med shemami za odpadno embalažo - poleg Interseroha in Unireca. Neuradno se govori, da naj bi shemo ustanovili še nekateri, vendar je vprašanje, ali bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje tvegalo še večjo embalažno zmedo in razdrobljenost na trgu, ki ga že zdaj regulira z velikimi težavami. Pomembo je, da Slopak napoveduje novosti in ugodne rešitve za zavezance. Tako pravi direktor Matej Stražiščar, ki tudi pojasnjuje konec večmesečnih pogajanja s Papir servisom.

Kako ste se uspeli dogovoriti s Papir servisom za prekinitev pogodbe, ki je bila za Slopak neugodna, in kaj novo stanje pomeni za poslovanje Slopaka? Kako boste s Papir servisom sodelovali v prihodnje?
Pogodba s Papir servisom je bila predvsem nefleksibilna glede na aktualne tržne razmere. Sprememba pogodbe nam sedaj omogoča bolj hitro in fleksibilno prilagajanje spremembam v tržnem okolju, tako da si bomo lahko zagotovili konkurenčne pogoje za zavezance.

V kolikšnem času boste uspeli sanirati izgube in kaj kaže poslovanje v tem letu, še posebej glede na podatek, da ste izgubili nekaj večjih zavezancev?
Družba Slopak je s preseganjem okoljskih ciljev in izpolnjevanjem prevzemanja deleža po celi Sloveniji dokazala, da ji zavezanci lahko zaupajo svojo odgovornost ravnanja z odpadno embalažo. Družba Slopak ima še vedno prevladujoč tržni delež v Sloveniji med družbami za ravnanje z odpadno embalažo. Zaupajo nam največje tri družbe glede na količine embalaže, dane na trg v Sloveniji. Poleg tega so se nam pridružili v letošnjem letu novi zavezanci, ki sodijo med hitro rastoča fleksibilna podjetja.

Katere so prednostne naloge Slopaka v letu 2012?
Družba Slopak je v vseh letih presegala okoljske cilje, kar se bo glede na projekcije zgodilo tudi v letu 2012. Ob tem pa s sodelavci pripravljamo vrsto rešitev in novosti, ki bodo družbi zagotovile pozitivno poslovanje. V ospredje postavljamo zavezance, za katere oblikujemo rešitve, ki jih do sedaj še ni bilo na slovenskem trgu. Slopak bo letos aktiven sogovornik razvoja sistema, saj se je pri zadnjih razmislekih izkazal kot verodostojen partner, naše delo pa temelji na natančnih podatkovnih analizah in bogatih izkušnjah drugih držav. Sistem ravnanja z embalažo mora biti hkrati okoljsko ustrezen in učinkovit za zavezance.
Za katero opcijo se zavzema Slopak pri iskanju najboljših rešitev za učinkovitejše prevzemanje odpadne embalaže v Sloveniji?
Zagovarjamo načelo, da mora država zagotoviti enake pogoje delovanja za vse družbe na trgu, kar je osnovna zahteva Evropske unije. Seveda pa je pri tem osrednje spoštovanje okoljskih ciljev. Tako mora država s strategijo in paketom zakonodaje odgovoriti na vprašanje, kje želimo biti s sistemom ravnanja z odpadno embalažo v letu 2020.

S katerimi ukrepi bi bile sheme stimulirane za boljše rezultate pri prevzemanju odpadne embalaže?
Osnovno je spoštovanje zakonodaje in redno ter čim bolj natančno poročanje in preverjanje s strani inšekcijskih služb. Osnovno delovanje sistema šele omogoča razmislek o nadgradnjah. Te nadgradnje pa so odvisne od strategije države, ki mora biti pripravljena v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki. Z jasno strategijo pa so jasne tudi stimulacije vseh v sistemu.

Kakšno politiko cen bo Slopak uveljavljal v letu 2012 pri embalažnini?
V družbi Slopak izvajamo vrsto optimizacij v vseh delih poslovanja, s katerimi bomo še naprej zagotavljali izpolnjevanje okoljskih ciljev ob ugodnih rešitvah za zavezance.