Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vozni park iz zelenih vozil - EOL 55

Pošta Slovenije – zeleni logist leta 2010 | Majdi Kosi |
Pošta Slovenije je letos prejela priznanje zeleni logist 2010. S priznanjem skuša organizator Planet GV pri podjetjih spodbujati logistične rešitve, ki pripomorejo k manjšemu obremenjevanju okolja. Za kakšno zeleno logistiko se je odločila Pošta Slovenije? Kakšen delež zavzema logistika v strateškem razvoju podjetja? Odgovore daje Robert Koler, vodja službe za intralogistiko v sektorju za globalno logistiko.

 

 

Robert-Koler-640x960
Robert Koler
Kako razumete v zadnjem času pogosto uporabljeno zvezo »zeleno menedžeriranje poslovnega procesa«? Po katerih elementih je po vašem mnenju podjetje zeleno?

Zeleno podjetje stremi k zmanjševanju obremenjevanja okolja in ima odgovoren odnos do odpadkov. Naklonjeno je razvoju novih okoljevarstvenih projektov in ima vizijo trajnostnega razvoja podjetja, nazori podjetja pa se zrcalijo v zavzetosti vodstva za okoljske projekte in v odnosu zaposlenih do okolja.

To pomeni, da ste opredelili kratkoročne in dolgoročne usmeritve Pošte Slovenije na področju varovanja okolja?
Naše želje in kratkoročne usmeritve so sledeče: v letu 2015 se predvideva približno 10 % vozil na plin, 10 % vozil na akumulatorski in 10 % na hibridni pogon. Dolgoročne usmeritve pa so: leta 2020 predvidevamo približno 50 % vozil na hibridni ali akumulatorski pogon ter konstantno število vozil na plin, prvič pa tudi uvedbo vozila na vodik. Leta 2025 bodo predstavljala električna vozila že skoraj 75 % voznega parka. Med dolgoročnejše usmeritve Pošte Slovenije lahko uvrstimo tudi postopno uvajanje informacijske podpore za optimiziranje transporta in dostavnih poti pismonoš, s katerimi želimo znižati število prevoženih kilometrov in posredno obremenitev okolja.

A če pogledamo v leto 2010?
V vozni park smo uvedli 30 koles na električni pogon, dve tovorni vozili na električni pogon in 22 tovornih vozil na utekočinjeni naftni plin (LPG). Podjetje v varovanju okolja ne vidi le obveze in samoumevne odgovornosti, zato je usmerjeno v nenehno izobraževanje svojih zaposlenih, predvsem voznikov, glede varne in ekološko naravnane vožnje.

Katera ekološka vozila obsega vozni park Pošte Slovenije?
Trenutno 5 lahkih dostavnih vozil na električni pogon, 43 lahkih dostavnih vozil na plinski pogon (LPG) in 41 koles na električni pogon.

Ali ste morda izračunali pozitivne vplive na okolje v primerjavi z lanskimi?
Vozni park Pošte Slovenije porabi skupaj nekaj več kot štiri milijone litrov naftnih derivatov, več kot 85 % jih porabijo štirikolesna vozila. Iz tega podatka lahko izračunamo približne emisije toplogrednih plinov. Z vsakim kilogramom goriva namreč v ozračje izpustimo približno 3 kg ogljikovega dioksida. Tako se je na področju učinkovitega okoljskega delovanja v Pošti sprejela strategija o ekološki učinkovitosti transporta, ki kaže potencial za dolgoročno zmanjšanje letnih emisij toplogrednih plinov in stroškov voznega parka do leta 2030. Z uvedbo ekološko sprejemljivih vozil se je količina izpustov CO2 pričela zmanjševati. V letu 2010 se je izpust CO2 voznega parka Pošte Slovenije zmanjšal za 2 % oziroma 208 ton v primerjavi z letom 2009 – pred uvedbo ekološko sprejemljivih vozil.

Sprejeli ste strategijo o ekološki učinkovitosti transporta do leta 2030. Kakšni so cilji, za katere si boste prizadevali?
Cilj, za katerega si v okviru izdelane strategije ekološke učinkovitosti transporta v podjetju prizadevamo, je posodobitev voznega parka, ki bo do leta 2030 zmanjšal količine izpusta CO2 za 50 % glede na letošnje leto 2010. Ta cilj želimo doseči s sledečimi ukrepi: uvajanje alternativnih naftnih derivatov (vozila na LPG in CNG), postopen prehod na električna akumulatorska vozila, postopen prehod na električna hibridna vozila, prehod na vozila na vodik in izobraževanje zaposlenih.

Ali so podobne usmeritve v okviru svetovne poštne zveze?
Pošta Slovenije sodeluje tudi pri ekoloških projektih na mednarodnem področju, v programih Post Europ, International Post Corporation in Universal Postal Union (Svetovna poštna zveza). V okviru tega se je družba zavezala k izpolnjevanju okoljskih ciljev, ki predvidevajo zmanjšanje ogljikovih izpustov do leta 2020 za 20 % glede na raven leta 2008.

Kakšni so vaši načrti o zelenem naročanju za leto 2011?
V letu 2011 bomo nadaljevali z zelenim naročanjem. Prvič bomo v pisemski dostavi pošiljk uvedli 20 koles z motorjem na električni pogon. Načrtujemo še nabavo 30 koles na električni pogon, 2 lahkih dostavnih vozil na električni pogon in dodatnih 15 tovornih vozil na utekočinjeni naftni plin. Tudi v ostalih javnih razpisih upoštevamo ekološko sprejemljivost ponujenega blaga.